Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Дії учасників навчально­-виховного процесу в разі нещасного випадку з учнем

 • 7 жовтня 2016
 • 20933

Розслідування нещасного випадку з учнем, несвоєчасно та неграмотно організоване, може мати негативні наслідки як для керівника навчального закладу, так і для інших учасників навчально-виховного процесу. Розглянемо, які нещасні випадки необхідно розслідувати та як діяти в разі їх настання

Так, порядки розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з учнями під час:

Закриваємо діловодний рік

Олександр ДенисенкоЗаступник начальника відділу взаємодії з державними органами, інформаційно­-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України
Якщо документообіг у закладі освіти незначний, може охопити спокуса створити мінімум справ, запроторивши до кожної документи певного виду. Скажімо, листи — до справи «Листування», накази — до справи «Накази директора». Приваблює і схема зберігати разом заяви, доповідні записки та видані на їх підставі накази. Це просто, для когось — зручно, але неправильно. Щоб ця помилка оминула ваш заклад, вивчіть правила, як групувати документи до справ.

Нещасні випадки, які підлягають розслідуванню

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, перелічені в пункті 5 Положення.

Розглянемо у таблиці, які нещасні випадки підлягають розслідуванню з огляду на обставини (місце) настання та наслідки:

Обставини (місце) настання

Урок, практичні, лабораторні заняття тощо, перерва

Прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого

Позакласні, позашкiльні та iнші заходи у вихiднi, святковi та канiкулярнi днi

Трудове навчання, виробнича та навчальна практики у закладі чи на його дiльниці (територiї)

Робота у шкiльному лiсництві, на навчально-дослiдній дiлянці закладу

Робота у трудових учнівських об’єднаннях (таборах працi i вiдпочинку)

Спортивні змагання, тренування, оздоровчі заходи, екскурсiї, походи, експедицiї

Перевезення учасників навчально-виховного процесу до мiсця проведення навчання, інших запланованих заходiв i назад

Наслідки

Погіршення стану здоров’я

Смерть

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Погіршення стану здоров’я або втрату працездатності внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.


Окрім того, підлягають розслідуванню нещасні випадки, пов’язані із вживанням алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин під час уроків, занять, інших заходів і робіт. Про це обов’язково має бути засвідчено у медичному висновку, зокрема й у разі настання критичних станів (асфіксії, інсульту, зупинки серця тощо).


Не пізніше 1 лютого

► необхідно подати до органу управління освітою Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу

У журналі «Практика управління закладом освіти» приклади оформлення:

 • Звіту про травматизм під час навчально-виховного процесу
 • Повідомлення про наслідки нещасного випадку
 • Журнали реєстрації нещасних випадків

Від акта до звіту: документаційний супровід розслідування нещасних випадків з учнями

Учень травмувався: 5 лайфхаків як розв’язати ситуацію

Порядок дій у разі нещасного випадку з учнем

Органи управління освітою, а також засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад, зобов’язані контролювати:

 • правильність і своєчасність розслідувань і облік нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу
 • виконання заходів на усунення причин, що викликали той чи той нещасний випадок.

Розглянемо покроково у таблиці, як діяти в разі настання нещасного випадку, що підлягає розслідуванню комісією навчального закладу:

Порядок дій у разі нещасного випадку з учнем

Крок

Учасники розслідування

Строк

Дії

Примітка

1

Потерпілий або свідок

Негайно

Повідомляє про нещасний випадок (НВ) безпосереднього керівника робіт або іншу особу, яка була присутня

НВ, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідують і беруть на облік згідно з Положенням протягом календарного місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси

2

Керівник робіт або інша особа, яка була присутня

Негайно після отримання повідомлення про НВ

Організовує надання першої домедичної допомоги потерпілому або за необхідності доставлення потерпілого до лікувально-профілактичного закладу

Повідомляє про те, що сталося, керівника навчального закладу та особу, на яку покладено відповідальність за охорону праці (ОП), безпеку життєдіяльності (БЖД)

До прибуття комісії з розслідування НВ (далі — комісія) за можливості зберігає обстановку на місці скоєння НВ у тому стані, в якому вона була на момент настання НВ

Якщо НВ трапився під час походів, екскурсій поза територією району, міста, особа, відповідальна за проведення заходу, повідомляє орган управління освітою за місцем події

3

Керівник навчального закладу

Негайно

Уживає заходів щодо усунення причин, що призвели до НВ

Повідомляє батьків потерпілого (осіб, які представляють його інтереси)

Направляє письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого

Повідомляє правоохоронні органи, якщо НВ трапився через бійку, скоєння правопорушень

Відповідає за правильне і своєчасне розслідування НВ

Протягом доби

Створює наказом комісію та організовує розслідування

Склад комісії має бути не менше трьох осіб:

 • заступник керівника навчального закладу — голова комісії
 • члени: керівник служби ОП, чи фахівець з ОП навчального закладу, або відповідальна особа, на яку покладено відповідальність з питань ОП, БЖД у навчальному закладі, член профспілкового комітету

До складу комісії не включають працівника, який відповідає за ОП, БЖД у структурному підрозділі, де стався НВ

Якщо кількість працівників навчального закладу менша 20 осіб, комісію створює орган управління освітою

Протягом трьох робочих днів

Отримує висновок від лікувально-профілактичного закладу про характер травмування

У разі НВ, що стався в транспортному засобі, надсилає письмовий  запит до уповноважених органів про результати  розслідування і долучає ці матеріали до акта Н-Н

4

Батьки потерпілого або особи, які представляють його інтереси

Мають право:

 • брати участь у роботі комісії, викладати свою особисту думку (письмово чи усно)
 • звертатися до керівника навчального закладу з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки НВ, якщо така інформація може завдати шкоду потерпілому

5

Комісія навчального закладу

Протягом трьох робочих днів повинна провести розслідування НВ

З’ясовує обставини і причини НВ, обстежує місце нещасного випадку

Якщо керівник навчального закладу відмовився утворювати комісію і складати акт Н-Н або потерпілий (його батьки чи особи, які представляють його інтереси) не згоджується з висновками комісії або змістом акта Н-Н, розслідування проводять за рішенням органу управління освітою вищого рівня за письмовою заявою у строк не більший ніж 10 днів з дати подання заяви

Отримує пояснення у потерпілого (якщо це можливо), свідків та осіб, причетних до НВ

Виявляє та опитує осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з ОП, БЖД

Розробляє заходи щодо запобігання подібним НВ та визначає відповідальних за це осіб

У разі самогубства учня комісія проводить розслідування НВ, складає акт Н-Н. НВ беруть на облік у навчальному закладі

Складає акт розслідування НВ за формою Н-Н у 5 примірниках (додаток 1 до Положення)

Якщо НВ трапився під час походів, екскурсій поза територією району, міста, де розташовано навчальний заклад, розслідування НВ проводить комісія органу управління освітою, на території якого стався НВ

НВ, що стався в транспортному засобі, розслідує комісія навчального закладу з урахуванням матеріалів розслідування, що проводять уповноважені на це органи

6

Керівник навчального закладу

Протягом одного робочого дня після одержання матеріалів
комісії

Затверджує акти, складені комісією з розслідування НВ

Один примірник акта Н-Н разом з матеріалами розслідування мають зберігати у навчальному закладі, відповідному органі управління освітою протягом 60 років

Протягом трьох робочих днів після затвердження актів з розслідування НВ

Надає акти Н-Н:

 • потерпілому (особі, яка представляє його інтереси)
 • керівнику структурного підрозділу, де стався НВ
 • керівнику служби ОП (спеціалісту з ОП
 • чи особі, на яку покладено відповідальність з питань ОП, БЖД)
 • відповідному органу управління освітою
 • засновнику (власнику) навчального закладу
 • архіву навчального закладу

Реєструє НВ, оформлений актами Н-Н, в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (додаток 3 до Положення)

НВ, що не спричинив втрати здоров’я, наслідком якого є мікротравми, засвідчує медичний працівник навчального закладу в окремому журналі реєстрації мікротравм (додаток 4 до Положення). Такий НВ не беруть на облік у навчальному закладі

Протягом 10 днів після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого

Складає та надсилає повідомлення про наслідки НВ (додаток 2 до Положення):

 • потерпілому (особі, яка представляє його інтереси)
 • керівнику структурного підрозділу, де стався НВ
 • керівнику служби ОП (спеціалісту з ОП чи особі, на яку покладено функції з питань ОП, БЖД)
 • відповідному органу управління освітою
 • засновнику (власнику) навчального закладу
 • архіву навчального закладу

Не пізніше 1 лютого наступного календарного року

Подає відповідному органу управління освітою звіт про травматизм (додаток  на підставі актів Н-Н за підсумками року відповідно до додатка 7 до Положення)

 

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти