Як скласти протокол батьківських зборів у ЗДО зразок заповнення

27 серпня 2021
76768
Середній бал: 5 із 5

Усі засідання батьківських зборів у закладі дошкільної освіти потрібно протоколювати. Складайте протокол батьківських зборів після кожної зустрічі. Дізнайтеся, як саме це зробити

Протокол батьківських зборівскачайте приклад оформлення

Рекомендаційний лист: коли надавати, як складати

Навіщо складати протокол батьківських зборів

Іноді складання протоколу вважають необов’язковою і зайвою частиною проведення батьківських зборів. Але саме в цьому документі відображена інформація про основні домовленості і плани.

Правильно складений протокол може застрахувати заклад дошкільної освіти від можливих непорозумінь і проблем, бути доказом правомірності дій працівників ЗДО.

Виберіть секретаря, в обов’язки якого входитиме стенографування, впорядкування документації. Він заноситиме до протоколу короткий виклад кожного питання із зазначенням прізвища, імені й по батькові кожного доповідача.

Що у протоколі батьківських зборів

Протокол містить реквізити. Постійні реквізити наносять під час виготовлення уніфікованої форми чи бланка протоколу, а змінні — під час його складання.

Немає чітко встановленої форми протоколу батьківських зборів. Для спрощення роботи скористайтеся нашими рекомендаціями.

У шапці:

 • назва організації вищого рівня
 • назва навчального закладу
 • назва документу (Протокол)
 • дата проведення зборів і реєстраційний індекс протоколу
 • місце складання (м. Київ)
 • заголовок до тексту

Присутні:

 • Голова — прізвище, ініціали
 • Секретар — прізвище, ініціали
 • Присутні — прізвища та ініціали присутніх в алфавітному порядку або зазначте загальну кількість учасників із посиланням на список, який додається.

А якщо батьківські збори ініціює психолог? Підготуйтеся до них з нашим чек-лістом

Описуючи порядок денний, сформулюйте питання, зазначте ініціали та прізвище доповідача. Пункти порядку денного пронумеруйте.

План роботи з батьками в дитячому садку

Далі опишіть кожне питання за таким планом:

 • Слухали: прізвище, ініціали доповідача (зміст доповіді подають від третьої особи однини або зазначають про наявність доповіді у вигляді додатка)
 • Вступили: прізвище, ініціали і посада особи, яка виступала (зміст виступу подають від третьої особи однини)
 • Вирішили: сформулюйте рішення або ухвалу, пронумеруйте рішення. 

По кожному питанню з порядку денного пропишіть ці три пункти (слухали, виступили, ухвалили).

У кінці документа зазначте голову та секретаря батьківських зборів у такому порядку:

 • Голова           Особистий підпис    Ініціал(и), прізвище
 • Секретар        Особистий підпис    Ініціал(и), прізвище

Якщо на зборах прийняли важливе рішення, ознайомте з ним усіх батьків, навіть якщо вони були відсутні.

Як це зробити:

Також до протоколу можна додати список ознайомлення батьків, у якому кожен присутній розпишеться напроти свого прізвища на підтвердження того, що він ознайомлений із рішенням.  

Не вносьте у протокол рішення, що стосуються психологічної чи педагогічної діагностики, поради й особисті звернення, рекомендації, деталі конфіденційного спілкування.

Наприклад, якщо ви говорите з батьками про складнощі у формуванні ціннісних орієнтацій їхньої дитини, залишається це «за кадром» протоколу.  

Протокол засідання батьківського комітету в ЗДО за допомогою шаблону програми КОЗА Онлайн: ДНЗ. Для цього замініть назву протоколу та заповніть вказані поля.

Правила оформлення протоколів

logo