Визначаємо відповідність педагогічного працівника кваліфікаційній категорії

19 жовтня 2016
40764
Середній бал: 5 із 5

Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів присвоюють лише за результатами атестації. При цьому враховують вимоги, які встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації цих працівників. Розглянемо, які саме

Атестацію педагогічних працівників проводять відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.

Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам, як і педагогічні звання, можуть присвоювати під час:

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Встановлено мінімальний строк підвищення кваліфікаційної категорії: не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Зауважте!

Зазначена норма не поширюється на педагогічних працівників, які:

 • в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
 • стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, організованих центральними органами виконавчої влади
 • мають наукові ступені, вчені або почесні звання (якщо їх діяльність за профілем збігається з науковим ступенем, званням).

Ця ж категорія педагогічних працівників може бути атестована без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій

Умови присвоєння кваліфікаційних категорій

Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109.

Так, атестаційні комісії навчальних закладів можуть присвоювати лише такі кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст»
 • «спеціаліст другої категорії»
 • «спеціаліст першої категорії».

Натомість кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоює атестаційна комісія відповідного органу управління освітою — за клопотанням атестаційної комісії навчального закладу.

Ті самі атестаційні комісії визначають відповідність педагогічних працівників раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям.

Керівники навчальних закладів, працівники яких атестуються, до 10 жовтня подають атестаційним комісіям списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Одночасно до атестаційних комісій подають:

 • керівник або педагогічна рада навчального закладу — клопотання про присвоєння працівникам кваліфікаційних категорії чи про їх зниження
 • працівники, включені до списків, — заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кваліфікаційна категорія, присвоєна педагогічному працівникові за результатами атестації, може бути змінена лише рішенням атестаційної комісії.

Кваліфікаційні категорії присвоюють педагогічним працівникам, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра.

Зауважте!

Педагогічні працівники, які працювали на своїх посадах, не маючи вищої освіти, після отримання відповідної повної вищої освіти можуть бути атестовані на присвоєння кваліфікаційних категорій лише за наявності стажу педагогічної роботи:

 • «спеціаліст другої категорії» — не менше двох років
 • «спеціаліст першої категорії» — не менше п'яти років
 • «спеціаліст вищої категорії» — не менше восьми років

Розглянемо у таблиці, які вимоги встановлено при присвоєнні тієї чи тієї кваліфікаційної категорії.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації працівника

Спеціаліст

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Спеціаліст другої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців)
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
 • упроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Спеціаліст першої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
 • формує в учнів (вихованців) навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців)
 • володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів (вихованців)
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
 • впроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі
 • використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
 • уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Спеціаліст вищої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями (вихованцями) навчальних програм
 • формує в учнів (вихованців) навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці
 • активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів (вихованців)
 • володіє широким спектром стратегій навчання
 • застосовує нестандартні форми проведення уроку
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з навчального предмета, який викладає
 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів (вихованців)
 • володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів (вихованців)
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи, активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі
 • упроваджує передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі
 • продукує оригінальні, інноваційні ідеї
 • використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу
 • вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами у галузі освіти
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
 • уміє встановлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Присвоєння кваліфікаційної категорії є підставою для зміни розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічного працівника.

logo