Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Положення про методичний кабінет ЗДО

 • 20 квітня 2018
 • 11012

Методкабінет у закладі дошкільної освіти працює відповідно до Положення про методичний кабінет. Час його оновити

16 квітня 2018 року своїм наказом № 372 МОН затвердило Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти.

Цей акт вийшов на виконання статей:

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

Мета застосування Примірного положення —

 • вдосконалення методичної роботи
 • стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Забезпечення діяльності методичного кабінету

Методичний кабінет ЗДО визначено як центр:

а) методичної допомоги педагогічним працівникам закладу

б) поширення серед батьків психолого-педагогічних знань.

Призначений забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом:

 • виховання
 • навчання
 • соціалізації
 • формування необхідних життєвих навичок.

Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист.

На період тимчасової відсутності вихователя-методиста (відпустка, тимчасова непрацездатність) його обов’язки покладають на директора чи найбільш досвідченого вихователя.

Мета роботи методкабінету:

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності
 • підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО
 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

Принципи діяльності

Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:

 • демократизму і гуманізму
 • відкритості
 • системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності ЗДО
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу
 • безперервності професійного вдосконалення
 • науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

Функції методичного кабінету

У діяльності методкабінету виокремлено дві головні функції:

Цільові

 • врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного закладу дошкільної освіти
 • використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій
 • розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти
 • оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Організаційні

 • відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти
 • надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи ЗДО
 • розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми тощо
 • надання консультативної і практичної допомоги працівникам ЗДО з питань складання, корекції планів освітньої роботи з дітьми
 • надання консультативної допомоги батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей
 • систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників
 • моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів ЗДО
 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців
 • виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів
 • організація роботи творчих груп педагогів закладу дошкільної освіти з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду
 • розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу з дітьми, методичних рекомендацій для вихователів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення
 • узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур

Завдання діяльності методичного кабінету

Основними завданнями діяльності методкабінету є:

 • забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в ЗДО
 • створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на вдосконалення педагогічних працівників:
  • професійної майстерності
  • психолого-педагогічної культури
  • підвищення кваліфікації
  • активізацію творчого потенціалу
  • збагачення досвіду
 • виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі ЗДО і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом:
  • висвітлення у ЗМІ
  • організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо
 • впровадження у практику роботи ЗДО нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання й навчання дітей
 • здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти задля:
  • виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі
  • встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявленим цілям
  • оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей
 • інформування педагогів про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, різні види навчальної літератури з дошкільної освіти та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні
 • надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогам, зокрема й у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки
 • сприяння формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих
 • забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
  • за різними видами (стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо)
  • у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо)
 • сприяння участі колективу ЗДО в інноваційній освітній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково-психологічного, психолого-педагогічного) проекту
 • пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії ЗДО з сім’ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань:
  • цілісного всебічного розвитку дітей
  • популяризації роботи ЗДО
 • координація діяльності ЗДО з іншими закладами освіти, культури тощо для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників
 • супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проектів і програм
 • створення та/або поповнення фондів:
  • нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях
  • наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури
  • періодичних педагогічних видань
  • аудіо-, відеоматеріалів
  • електронних та наочних друкованих засобів навчання
  • предметної наочності
  • зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів
 • формування та/або поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань:
Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти