Зміни в Галузевій угоді між МОН та ЦК Профспілки: ексклюзивний коментар

11 червня 2018
7712
Середній бал: 5 із 5

Вичерпний коментар про зміни, внесені до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки

На пленумі ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, що відбувся 19.04.2018, підведені підсумки виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки, яка:

 • підписана Сторонами 23.11.2016
 • пройшла повідомну реєстрацію Міністерством соціальної політики України 15.12.2016 за № 31, як того вимагають норми статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та пункту 3 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Пунктом 11.2 Галузевої угоди Сторони угоди засвідчили домовленості:

 • забезпечувати контроль за виконанням Угоди, колективних договорів і угод на місцях не рідше одного разу на рік
 • аналізувати й узагальнювати хід виконання Угоди, а в разі невиконання окремих положень здійснювати додаткові заходи щодо їх реалізації.

Досить важливе значення відіграють домовленості Сторін щодо надання Угоді статусу нормативного акта соціального партнерства, згідно з яким здійснюється регулювання трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників і здобувачів освіти.

Сторонами угоди упорядковано низку неврегульованих законодавством трудових та інших проблемних питань, в тому числі робочого часу, умов праці, додаткової оплати за роботу вчителів, вихователів та інших педагогів у певних умовах, викликаних вимогами часу, зокрема, що стосується інклюзії.

Особливо вагомими аргументами на користь колективно-договірного регулювання трудових прав та соціально-економічних інтересів спілчан є домовленості про надання додаткових, порівняно з чинним законодавством, трудових та соціально-економічних пільг, що ґрунтуються на нормах статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Проміжні підсумки дії Галузевої угоди на 2016–2020 рр.

За термін дії Угоди показник додатково залучених коштів на одну особу збільшився з 377 грн у 2015 році до 1180 грн у 2017 році.

Колективними договорами охоплено 1138,5 тис. працівників, або 99,7% загальної чисельності працівників закладів освіти, де створені первинні профспілкові організації.

З 29 515 закладів та установ освіти, де діють первинні профспілкові організації, колективні договори укладено в 29 033 установах. Але кількість укладених договорів за 2016–2017 роки зменшилась на 721 одиницю, а чисельність охоплених колективно-договірним регулюванням працівників галузі — на 41,3 тис. осіб.

Статистика щодо освітніх закладів

Скоротилася порівняно з минулим начальним роком на 678 закладів і кількість закладів загальної середньої освіти. Переважно це школи в сільській місцевості. Якщо на початок 2016/2017 навчального року їх налічувалося 11 215 од., то на початок 2017/2018 їх стало 10 581. Тож у сільській місцевості закрито 634 таких закладів.

Натомість чисельність учителів збільшилася на 2274 особи, а саме з 435 197 осіб до 437 471 особи, зокрема й за рахунок міських ЗЗСО, в яких вона збільшилася на 5853 особи.

У сільській місцевості чисельність вчителів скоротилася на 3579 осіб.

Чисельність учнів денних загальноосвітніх закладів збільшилася на 78 380 осіб, а класів — на 1593 од. При цьому:

 • у сільській місцевості чисельність учнів скоротилася на 5043 особи, а кількість класів зменшилася на 1584 од.
 • у містах чисельність учнів збільшилася на 83483 особи, а кількість класів збільшилася на 3177 одиниць.

Кількість вищих закладів освіти державної та комунальної власності збільшилась на 6 од., а приватної зменшилась на 2 од.

Чисельність науково-педагогічних працівників інститутів, університетів, академій зменшилась на 2282 од., а саме з 110 055 осіб до 107 773 осіб, а педагогічних працівників — на 288 од., а саме — з 21 898 осіб до 21 610 осіб.

У технікумах, коледжах, училищах кількість педагогічних працівників зменшилась на 481 особу, а саме з 27 435 осіб до 26 954 осіб, а науково-педагогічних працівників — на 13 осіб, а саме — з 341 особи до 328 осіб.

Чисельність студентів зменшилася з 1 586 754 осіб до 1 538 565 осіб (або на 48 189 осіб).

Кількість закладів професійно-технічної освіти скоротилася на 35 закладів — з 787 од. до 752 од.; підпорядкованих МОН — на 27 од., а саме з 783 до 756 од.

Видатки на освітню галузь

Видатки на освіту щороку збільшуються:

 • 2016 року їх обсяг складав 129,4 млрд грн
 • 2017 року — 177,8 млрд грн
 • на 2018 рік у бюджетах усіх рівнів передбачено 198,2 млрд грн.

Таке збільшення відбувалося й відносно валового внутрішнього продукту:

 • у 2016 році видатки на освіту складали 5,4% ВВП
 • у 2017 році — 6,9 % ВВП.

Однак попри збільшення на 2018 рік освітніх капіталовкладень на 11,5%, їх доля відносно ВВП сягає лише 6,1% проти гарантованих статтею 78 Закону України «Про освіту» 7%.

Освітню субвенцію збільшено на 9,1 млрд грн, або на 17,3%. Її обсяги на 2018 рік передбачено 1288 місцевим бюджетам у сумі 61,7 млрд грн (які включають і фінансування загальноосвітньої складової у вищих закладах освіти I-II рівнів акредитації) — проти 52,6 млрд грн у 2017 році, що були виділені 998 місцевим бюджетам.

Збільшення відбулося за рахунок створення нових об’єднаних територіальних громад. На початок фінансового року налічувалося 665 бюджетів ОТГ проти 366-ти минулого року. У 2016 році їх було лише 159.

Карта опорних шкіл в Україні станом на 15.05.2018

Забезпечено обсягами освітньої субвенції 734 місцеві бюджети без урахування 163 бюджетів, інформація з яких відсутня.

Із затверджених законом про Державний бюджет України на 2018 рік обсягів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що передбачені 24 обласним бюджетам у сумі 16,5 млрд грн, на освіту їх розподілено 631 місцевому бюджету в сумі 7,1 млрд грн, що складає лише 43% загального обсягу.

Станом на 1 січня 2018 року на рахунках місцевих бюджетів обсяги невикористаної освітньої субвенції складали 4,1 млрд грн. У 71-му місцевому бюджеті обсяги освітньої субвенції використані у повному обсязі; у 18-ти місцевих бюджетах її невикористані залишки складають від 42 грн до 973 грн.

У розрахунку на кожного вчителя недоотримана ним сума заробітної плати становить на рік 9400 грн.

Недостатньо обсягів освітньої субвенції затверджено 391 місцевому бюджету. Її додаткова сума, заявлена організаційними ланками Профспілки, становить 2,97 млрд грн, що складає 4,8% затвердженого обсягу.

Додаткова потреба 475 місцевих бюджетів у видатках на фінансування господарських потреб ЗЗСО та оплату праці непедагогічного персоналу складає 4,2 млрд грн.

Зауважте!

Загальна сума видатків місцевих бюджетів, які необхідні додатково для забезпечення потреб загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих та інших закладів освіти та установ, що фінансуються з місцевого бюджету, з урахуванням освітньої субвенції та додаткової дотації, становить до кінця 2018 року 8,8 млрд грн.

Вперше виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1369,1 млн грн, з яких передбачено:

Виділено також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

 • модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у обсязі 100 млн грн
 • надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у обсязі 504,5 млн грн.

Зростання заробітної плати працівників освіти

Забезпечене певне зростання заробітної плати працівників освіти.

За період дії Угоди розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам підвищувалися 4 рази, вчителям — 5 разів, а науково-педагогічним та непедагогічним працівникам — тричі.

Середній розмір ставок заробітної плати та посадових окладів педагогічних працівників, що відповідав у середньому 11 тарифному розряду, збільшився з 2334 грн до 13 тарифного розряду, складаючи 4000 грн, або на 71%.

Підвищено ставки заробітної плати (посадового окладу) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції:

 • найнижчий розмір — з 1943 грн до 3527,7 грн (на 83%)
 • найвищий — з 3306 грн до 6221 грн (на 88%).

Середній розмір посадових окладів науково-педагогічних працівників збільшено з 4053 грн до 6056 грн, або на 49%.

Зросла заробітна плата працівників, оплата праці яких здійснюється:

 • за 1-м тарифним розрядом, з урахуванням доплати до розміру мінімальної, що запроваджена з 01.01.2017, — з 1516 грн до 3723 грн, або майже у 2,5 рази
 • за 11-м тарифним розрядом — з 2334 грн до 3723 грн, або у 1,6 рази.

Розмір стипендії збільшився порівняно з 2015 роком для учнів закладів професійно-технічної освіти та студентів закладів вищої освіти на 63%.

Обґрунтування змін Галузевої угоди на 2016–2020 рр.

Низка змін, які відбулися в законодавстві, які випливають з норм Законів України «Про освіту», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про вищу освіту», змін до Бюджетного кодексу України тощо, потребувала відповідного відображення через домовленості Сторін у Галузевій угоді.

Прийняті Кабінетом Міністрів України постанови від 22.01.2018:

► призвели до конфліктних ситуацій в трудових колективах та зниження розміру надбавки порівняно з домовленостями Сторін, зафіксованими в Угоді.

До знецінення праці кваліфікованих працівників та до порушення міжкваліфікаційних співвідношень призвело введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII та включення до розміру мінімальної заробітної плати надбавок, доплат, винагороди, премій.

Залишки освітньої субвенції

Нова формула розподілу освітньої субвенції:

 • не відображає пропорційний, диференційований розподіл обсягу освітньої субвенції залежно від потреб ЗЗСО на оплату праці педагогічних працівників
 • не враховує фактичну кількість ставок вчителів, зокрема при поділі класів на групи під час вивчення окремих предметів.

Необхідні зміни до постанови КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників ЗЗСО та інших, оплата праці яких здійснюється за рахунок субвенції, та неприпустимості використання її залишків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Наявність залишків освітньої субвенції неприпустима. Використання залишків має здійснюватися за цільовим призначенням, а саме на:

 • виплату надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах
 • встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи
 • преміювання
 • надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам ЗЗСО та інших закладів освіти — 

► у повному обсязі з використанням граничних норм законодавчих актів з питань оплати праці.

Потребує законодавчого врегулювання питання забезпечення освітньою субвенцією ЗЗСО з чисельністю учнів до 25 осіб задля забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно від їх місця проживання, порушеного Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Необхідні спільні дії соціальних партнерів для передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання ЗЗСО у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з оновленням та модернізацією їх матеріально-технічної бази, а також її розподілу між відповідними місцевими бюджетами.

Вимагає забезпечення при прийнятті бюджетів належними обсягами видатків для:

 • фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідними для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів, їх збільшення закладам вищої освіти для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб
 • забезпечення видатками на підготовку кадрів вищими закладами освіти, потрібними для дотримання трудових прав працівників, створення необхідних умов навчання та праці.

Неузгоджені кадрові питання та питання оплати праці педагогів

Мають бути вжиті заходи для внесення змін до законодавства щодо:

 • встановлення скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; з інклюзивними класами й групами
 • збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам ЗДО комбінованого типу, з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами.

Потребує врегулювання питання тривалості робочого часу учителів-дефектологів, учителів-логопедів, практичних психологів навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів за нормами, передбаченими для цих працівників спеціальних шкіл-інтернатів.

Необхідні кроки на посилення кадрового потенціалу органів управління освітою та методичних служб об’єднаних територіальних громад.

Як забезпечити ефективне управління освітою в ОТГ

Необхідно забезпечити підвищення з 01.01.2017 на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, посади яких зазначено в примітках до Схем тарифних розрядів, затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2005 № 557.

Потребує вжиття заходів для безумовного дотримання на місцях:

► щодо встановлення доплати вчителям за завідування навчальними кабінетами без будь-яких обмежень та застережень щодо їх відповідного оснащення чи атестації з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру цієї доплати конкретному педагогічному працівникові.

Доплати за роботу в інклюзивних класах (групах), які запроваджено Урядовою постановою № 72 замість підвищень ставок заробітної плати за аналогічну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціальних школах-інтернатах, мають здійснюватися максимальному розмірі 20% ставки заробітної плати.

Потрібно диференціювати заробітну плату тим працівникам, які її отримують на рівні мінімальної, шляхом встановлення надбавок, доплат та премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів.

Необхідно забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі, як це рекомендовано для педагогічних працівників.

Необхідно врегулювати питання встановлення доплати вчителям за керівництво філією ЗЗСО з чисельністю учнів менше 20 осіб в розмірі 25% ставки заробітної плати, як це передбачено для початкових шкіл з такою ж наповнюваністю.

Потребує вирішення питання підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, у найкоротші терміни впродовж 2018 року, зокрема шляхом проведення на місцях відповідної роботи з депутатами місцевих рад щодо:

 • збільшення обсягів фонду оплати праці закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших комунальних закладів та установ освіти
 • встановлення «регіональних надбавок» у розмірі 10%, який передбачено постановою Уряду № 22 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Має бути забезпечено встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі. Вимагають підвищення розміри посадових окладів науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників закладів вищої освіти, зокрема з числа осіб, які мають освітній рівень бакалавра, а також тренерів-викладачів та інших працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Надання інших гарантій педагогам

Мають вживатися заходи для реалізації передбачених статтями 51, 57, 61 Закону України «Про освіту» прав та гарантій педагогічних працівників щодо їх сертифікації, оплати праці, забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей, а також недопущення їх звуження.

Потребує приведення у відповідність з законом «Про освіту» пенсійне законодавство в частині забезпечення права педагогічних працівників на пенсію за вислугу років.

Необхідно вирішити питання щодо:

 • перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам з числа науково-педагогічних і наукових працівників
 • відновлення права наукових і науково-педагогічних працівників на виплату під час виходу на пенсію грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат.

Потребує більш посиленої відповідальності Сторін при виконанні домовленостей Галузевої угоди щодо:

 • погодження проектів законодавчих актів
 • неприпустимості прийняття актів в односторонньому порядку
 • спрямування на місця нормативно-правових, інструктивних документів без їх узгодження Сторонами.

Які зміни внесені до Галузевої угоди на 2016–2020 рр.

Саме на вирішення зазначених вище проблем спрямовано відповідні домовленості у відповідних зобов’язання Сторін у Галузевій Угоді між МОН України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки, що викладена в новій редакції від 19.04.2018 року та зареєстрована у Міністерстві соціальної політики України 01.06.2018 за № 16.

Цими змінами змінено назви типів навчальних закладів на відповідні заклади освіти.

Зміни у розділі 3 «Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі»

Змінено домовленості Сторін та доповнено угоду наступними підпунктами пункту 3.3 Угоди, якими МОН та ЦК Профспілки зобов’язалися вживати заходи для:

 • 3.3.2. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті, та відновлення права на пільговий проїзд для учнів закладів професійно-технічної освіти у статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 • 3.3.3. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту».
 • 3.3.4. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції.
 • 3.3.5. Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», з тим, щоб обрахунки за її складовими були максимально наближені до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників.
 • 3.3.6. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі.
 • 3.3.7. Недопущення утворення залишків освітньої субвенції, їх використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та інших закладів освіти в повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-правових актів з питань оплати праці.
 • 3.3.8. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно від їх місця проживання.
 • 3.3.9. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією, а також її розподілу між відповідними місцевими бюджетами.
 • 3.3.10. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти.
 • 3.3.11. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб.
 • 3.3.12. Забезпечення видатків на підготовку кадрів вищими закладами освіти (III-IV рівнів акредитації), необхідних для дотримання трудових прав працівників, створення необхідних умов навчання та праці.
 • 3.3.13. Посилення кадрового потенціалу органів управління освітою та методичних служб об’єднаних територіальних громад.

В пункті 3.4 Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам вживати заходів для:

 • 3.4.2. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту».
 • 3.4.3. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції, належного щомісячного її розподілу.
 • 3.4.4. Ефективного розподілу освітньої субвенції для максимального наближення його обсягів до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників, удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».
 • 3.4.5. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо обов’язкового спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі.
 • 3.4.6. Недопущення утворення залишків субвенції, їх використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів освіти в повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-правових актів з питань оплати праці.
 • 3.4.7. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалено від їх місця проживання.
 • 3.4.8. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією, а також її розподілу.
 • 3.4.9. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти.
 • 3.4.10. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб.
 • 3.4.11. Розширення кола стипендіатів на отримання академічних стипендій.
 • 3.4.12. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті, та відновлення права на пільговий проїзд для учнів професійно-технічних закладів освіти у статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Зміни в розділі 5 «Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

У пункті 5.1.12 Міністерством освіти і науки України взято зобов’язання вжити заходів для внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на виплату академічних стипендій в частині забезпечення права закладів вищої освіти надавати матеріальну допомогу студентам та здійснювати їх заохочення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Домовленості, передбачені пунктом 5.2, доповнено підпунктами, згідно з якими Сторони Угоди :

 • 5.2.11. Вживатимуть заходів для внесення змін до законодавства щодо встановлення:
 • скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; з інклюзивними класами та групами
 • збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам закладів дошкільної освіти комбінованого типу, з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами.

5.3. Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки:

 • 5.3.6. Забезпечити призначення керівників комунальних закладів загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, профспілкового комітету, громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) та громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого засновником на підставі Типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Не допускати припинення безстрокового трудового договору з керівниками комунальних закладів освіти, зокрема у зв’язку зі зміною засновника.
 • 5.3.25. Встановлювати тривалість робочого часу учителів-дефектологів, учителів-логопедів, практичних психологів навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів за нормами, передбаченими для цих працівників спеціальних шкіл-інтернатів.

Доповнено зобов’язаннями пункт 5.4, згідно з якими ЦК Профспілки вживе заходів щодо:

 • 5.4.4. Здійснення контролю за призначенням заступників керівника, педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти на вакантні посади та звільнення їх з посад керівником цього закладу, оголошенням конкурсу на вакантні посади відповідно до чинного законодавства.
 • 5.4.5.Співпраці з органами управління освітою та органами управління об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст з метою попередження порушень норм законодавства, недопущення необґрунтованого закриття навчальних закладів та звільнення їх працівників.
 • 5.4.6.Ініціювання розгляду відповідними органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, випадків відмови роботодавцями усунути виявленні порушення трудового законодавства для вжиття необхідних заходів реагування або звернення до судових органів.

Зміни у розділі 6 «Нормування і оплата праці»

У розділі 6 МОН України в додаткових пунктах зобов’язується:

 • 6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.10.2010 № 926, що стосується виплати надбавки в розмірі не менше 20% посадового окладу (ставки заробітної плати, в тому числі годинної) з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам.
 • 6.1.3. Вживати заходів для встановлення:
 • посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат зі збільшенням його за кожною наступною кваліфікаційною категорією не менше ніж на 10%
 • найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25% вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії зі збільшенням його за кожним наступним посадовим окладом не менше ніж на 10% від попереднього
 • схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм частини другої статті 61 Закону України «Про освіту»
 • 6.1.4. Вжити заходів для внесення змін до законодавства щодо виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат за класне керівництво, перевірку зошитів та інших доплат за виконання додаткової педагогічної роботи, надбавок за вислугу років та за престижність педагогічної праці, доплат за роботу у гірській місцевості та інших виплат тим працівникам, заробітна плата яких менша від розміру мінімальної заробітної плати;
 • 6.1.6. Вжити заходів для вирішення питання щодо:
 • підвищення розмірів посадових окладів науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам вищих закладів освіти
 • підвищення розмірів посадових окладів тренерам-викладачам та іншим працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 • підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників з числа осіб, які мають освітній рівень бакалавра

Пункт 6.2 Угоди доповнено домовленостями Сторін:

 • 6.2.5. Вживати заходів для:
 • удосконалення умов оплати праці працівників галузі, зокрема музичних керівників закладів дошкільної освіти, працівників методичних кабінетів, центрів, тренерів-викладачів, спеціалістів управлінь, відділів освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторій вищих закладів освіти, інженерів з охорони праці та інших працівників з метою підвищення рівня заробітної плати;
 • 6.2.6. Вживати заходів для забезпечення до 2023 року поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту», передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб з затвердженням відповідної Схеми посадових окладів та недопущення при удосконаленні умов оплати праці працівників бюджетної сфери звуження цих законодавчих норм педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

Пункт 6.3 доповнено рекомендаціями керівникам закладів та установ освіти і науки:

 • 6.3.4. При встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:
 • забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами з безумовним дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» та пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, якими не встановлено будь-яких обмежень та застережень щодо їх відповідного оснащення чи атестації з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру доплати конкретному педагогічному працівникові.
 • 6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому закладі загальної середньої освіти, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, та які мають години навантаження на посаді вихователя групи продовженого дня, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом).
 • 6.3.23. Забезпечення доплати за роботу в інклюзивних класах (групах) у максимальному розмірі 20% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096».
 • 6.3.25. Забезпечувати встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів.
 • 6.3.26. Забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі.
 • 6.3.27. Забезпечити встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі.
 • 6.3.28. Забезпечити встановлення доплати вчителям за керівництво філією закладу загальної середньої освіти з чисельністю учнів менше 20 осіб в розмірі 25% ставки заробітної плати, як це передбачено для початкових шкіл.
 • 6.3.29. Вжити заходів для підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів у найкоротші терміни 2018 року.
 • 6.3.30. Забезпечити роботу з депутатами місцевих рад щодо збільшення обсягів фонду оплати праці закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших комунальних закладів та установ освіти, необхідних для встановлення «регіональних надбавок» у розмірі 10%, який передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 22 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
 • 6.3.31. Підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати працівників, посади яких зазначено в примітах до Схем тарифних розрядів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2005 № 557, здійснювати з 1 січня 2017 року.

Зміни в розділі 7 «Охорона праці та здоров’я»

Пункт 7.2 доповнено рекомендаціями керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам:

 • 7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо:
 • видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту з дотриманням Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, а також мийних та знешкоджувальних засобів.

Зміни в розділі 8 «Соціальні гарантії, пільги, компенсації»

Пункт 8.2 доповнено домовленостями Сторін Угоди:

 • 8.2.1. Вживати заходів для реалізації передбачених статтями 51, 57, 61 Закону України «Про освіту» прав та гарантій педагогічних працівників щодо їх сертифікації, оплати праці та забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей, а також недопущення їх звуження.
 • 8.2.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:
 • здобувачам освіти та молодим спеціалістам, зокрема тим, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.
 • 8.2.9. Вживати заходів для відновлення та реалізації прав педагогічних та науково-педагогічних працівників на пенсію за вислугу років відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про освіту» , осучаснення раніше призначених пенсій.
 • 8.2.17. Домагатися вирішення питання щодо перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам з числа науково-педагогічних і наукових працівників та відновлення права наукових і науково-педагогічних працівників на виплату під час виходу на пенсію грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат.

Зауважте!

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка, передбачений в Додатку № 1 до Галузевої угоди, доповнено посадами:

 • практичні психологи
 • соціальні педагоги.

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем

За матеріалами Антоніни Клименко, начальника управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

logo