Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Як буде проходити сертифікація вчителів

26 листопада 2018
45638
Середній бал: 0 із 5
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України

Оглянемо, як відбуватиметься сертифікація вчителів, опираючись на доступні дані

Добровільна сертифікація передбачена статтею 51 Закону про освіту, де:

Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (зокрема й з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Коли буде сертифікація вчителів?

Сертифікація для вчителів очікувана з 2019 року, як те вказано в Прикінцевих та перехідних положеннях Закону про освіту.

Мета сертифікації вчителів

Стаття 48 проекту Закону визначає мету сертифікації як:

Засади сертифікації визначені Законом про освіту.

Шляхи сертифікації педагогів ЗЗСО:

 1. тестування професійних знань і компетентностей (проводитиме спеціально уповноважена держава установа)
 2. моніторинг роботи вчителя — практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання, вивчення практичного досвіду вчителя (проводитиме Державна служба якості освіти).

За цими даними можна уявити, що будуть перевіряти.

Право на проходження сертифікації матимуть педагогічні працівники, які:

 • працюють не менше трьох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти
 • здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.

Переваги проходження сертифікації

Педагогічні працівники, які отримають сертифікати, матимуть право:

 • на щомісячну 20%-ову доплату до посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педнавантаження протягом строку дії сертифіката (тобто 3 роки)
 • впроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології
 • брати участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Про атестацію та сертифікацію мовою Закону України «Про освіту»

Успішне проходження сертифікації буде підставою:

Натомість педагог, які не отримає сертифікат, матиме право пройти сертифікацію повторно не раніш як через рік.

Безплатна сертифікація відбуватиметься раз на три роки.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Сертифікація вчителів початкових класів – 2019

Для громадського обговорення запропоновано проект постанови КМУ «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників».

Згідно з пунктом 2 цього проекту у 2019 році очікують провести пілотну сертифікацію 2000 педагогічних працівників (вчителів початкових класів) за критеріями:

 • пропорційно кількості у кожній області та Києві
 • зі стажем роботи на відповідній посаді не менше двох років.

Сертифікацію куруватиме МОН спільно з:

 • Державною службою якості освіти та її територіальними органами (ДСЯО)
 • Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними центрами (УЦОЯО).

До проведення сертифікації дозволять залучати працівників:

 • закладів освіти
 • органів управління освітою.

Порядок сертифікації педагогічних працівників

Щоб уявити порядок усієї процедури, оглянемо норми спроектованого Положення про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення).

Положення встановлює:

 • засади функціонування системи сертифікації педагогів закладів освіти
 • порядок проведення сертифікації.

До 1 липня вчителі початкових класів, які проходять сертифікацію, мають створити і завантажити електронне портфоліо вчителя початкових класів

Реєстраційні документи для проходження сертифікації

Педагогічні працівники, охочі пройти сертифікацію, подають реєстраційні документи у строки, встановлені МОН.

Реєстрація триває не менше 3 тижнів.

Реєстраційні документи необхідно надіслати до відповідного регіонального центру УЦОЯО одним зі способів:

 • рекомендованим поштовим відправленням
 • доставити нарочно.

Перелік документів:

 1. оформлена реєстраційна картка-заява (бланк формується з використанням спеціального сервісу на веб-сайті УЦОЯО)
 2. копія паспорта громадянина України
 3. копія одного з таких документів:
  1. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків
  2. сторінка паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
 4. довідка із закладу освіти, де працює педагог, з такою інформацію про нього:
  1. прізвище, ім’я, по батькові
  2. назва посади (з уточненням фаху, за яким працює)
  3. загальний стаж педагогічної діяльності
  4. стаж роботи на займаній посаді
  5. спеціальність (за дипломом)
  6. кваліфікаційна категорія
  7. педагогічне звання.

Зауважте!

Якщо в документах є розбіжності у персональних даних, слід подати відповідну копію документа, наприклад свідоцтва про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу

Дату подання реєстраційних документів визначають за:

 • відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті
 • днем отримання, зафіксованим в УЦОЯО при переданні нарочно.

Комплекти реєстраційних документів УЦОЯО опрацьовує не більше 10 календарних днів із моменту отримання.

Кабінет учасника сертифікації

Для кожного учасника сертифікації створять особистий кабінет, доступ до якого надаватимуть за порядком, визначеним УЦОЯО.

ЦОЯО надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням повідомлення учасника сертифікації. У повідомлені буде:

 • інформація, внесена до бази даних УЦОЯО
 • логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.

Проходження сертифікації

Сертифікація має дві складові:

 • оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації через незалежне тестування

⇒ організовує УЦОЯО

 • вивчення й експертне оцінювання практичного досвіду роботи учасника сертифікації

⇒ організовує ДСЯО

Графік проведення сертифікації визначає МОН.

Зміст сертифікації

Незалежне тестування професійних компетентностей

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації

Графік проведення незалежного тестування:

 • затверджує директор УЦОЯО
 • оприлюднюєть на офіційному веб-сайті УЦОЯО не пізніше ніж за 6 тижнів до проведення незалежного тестування

ДСЯО затверджує та оприлюднює на власному веб-сайті:

 • уніфіковані форми для оцінювання практичного досвіду роботи учасників сертифікації та методичні рекомендації експертам щодо їх заповнення
 • загальний список експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації

Інформація про місце, дату та час проведення незалежного тестування надається шляхом розміщення в кабінеті учасника сертифікації листа-виклика для участі в незалежному тестуванні не пізніше ніж за два тижні до початку його проведення

Наказ ДСЯО про затвердження загального списку експертів є обов’язковою умовою для відрядження експерта в установленому порядку для роботи у складі експертної групи.

Склад експертної групи, яка вивчає практичний досвід роботи учасника сертифікації безпосередньо в закладі освіти (за основним місцем його роботи), не може бути менше двох осіб.

Експерти, які входять до складу експертної групи, не повинні мати конфлікту інтересів з учасниками сертифікації, роботу яких вони вивчають (зокрема, бути жителями однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, села, селища), співробітниками одного закладу освіти, співавторами наукових робіт тощо)

Незалежне тестування здійснюється з використанням матеріально-технічної бази установ, що проводять сертифікацію, або установ, залучених до проведення сертифікації.

Для проведення незалежного тестування також можуть використовувати приміщення закладів освіти на безоплатній основі у порядку, визначеному МОН

Учасники сертифікації повинні своєчасно прибути до місця проходження незалежного тестування з документом, що посвідчує особу, та листом-викликом для участі в незалежному тестуванні.

Учасник сертифікації, у якого відсутній документ, що посвідчує особу, до незалежного тестування не допускається.

Під час проходження незалежного тестування учасники сертифікації повинні дотримуватися правил проходження незалежного тестування, визначених УЦОЯО

Вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації здійснюється відповідно до критеріїв та в порядку, затверджених ДСЯО.

Кожен учасник сертифікації має зафіксувати свою педагогічну майстерність з формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь учнів у створеному ним е-портфоліо.

Для створення е-портфоліо учасник сертифікації має:

 • отримати погодження від батьків учнів щодо відеозапису навчального заняття (навчальних занять) чи фрагментів, а також можливого його оприлюднення на Національній освітній електронній платформі у разі отримання сертифіката
 • зробити відеозапис проведеного навчального заняття чи фрагментів навчальних занять загальним обсягом 15–30 хв
 • зробити опис проведеного навчального заняття (фрагментів) — освітня програма, навчальний предмет, тема, дидактичне забезпечення тощо
 • зробити самооцінювання своєї педагогічної діяльності відповідно до анкети, затвердженої ДСЯО.

Відеозапис навчального заняття має бути зроблений після реєстрації для проходження сертифікації.

Заборонено робити повторний відеозапис одного й того ж навчального заняття з тими самими учнями, що не обмежує учасника сертифікації у кількості відеозаписів інших навчальних занять, які він проводить відповідно до календарного плану своєї роботи.

Не пізніше терміну, визначеного графіком проведення сертифікації, кожен учасник має завантажити створене ним е-портфоліо у свою папку, гіперпосилання на яку зазначено в його кабінеті.

Методичні рекомендації щодо створення, змісту й завантаження е-портфоліо затверджує МОН за поданням ДСЯО

Опрацювання матеріалів незалежного тестування:

 • відбувається в пунктах обробки
 • може тривати не довше 15 робочих днів з моменту проведення незалежного тестування

Результати незалежного тестування:

 • оприлюднюються шляхом їх розміщення в кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 21 календарний день після його проведення
 • можуть бути анульовані на підставі рішення апеляційної комісії за поданням регламентних комісій у разі порушення учасником сертифікації правил проходження незалежного тестування

За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації експертна група готує експертний висновок, який:

 • підписують усі експерти експертної групи
 • має містити загальну кількість набраних учасником сертифікації балів
 • Учасник сертифікації:
 • ознайомлюється з експертним висновком, засвідчуючи це підписом
 • отримує копію експертного висновку

За підсумками незалежного тестування формуються відомості результатів незалежного тестування, які затверджує директор УЦОЯО шляхом накладання електронного цифрового підпису

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату незалежного тестування, незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник сертифікації може подати до УЦОЯО апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів незалежного тестування (з урахуванням дня офіційного оголошення). Розгляд апеляційної заяви щодо результатів здійснює апеляційна комісія

Інформація про встановлені результати вивчення та оцінювання практичного досвіду роботи учасників сертифікації передаються до УЦОЯО та розміщуються в їхніх кабінетах.

Якщо кількість балів, що відобразилася в кабінеті учасника сертифікації, не відповідає кількості набраних ним балів, що зазначена в копії експертного висновку, учасник сертифікації впродовж 5 календарних днів з моменту відображення відповідної інформації в його кабінеті має право звернутися до ДСЯО з вимогою про виправлення технічної помилки.

За підтвердження наявності технічної помилки ДСЯО зобов’язана невідкладно повідомити про це УЦОЯО

Видача сертифікатів

Результати сертифікації визначає експертна комісія при МОН. Її утворюють наказом, яким затверджують:

 • положення про комісію
 • персональний склад комісії.

До складу комісії на паритетних засадах входять представники:

 • МОН
 • УЦОЯО
 • ДСЯО.

До складу Комісії можуть входити представники громадськості.

Порогові бали сертифікації

Комісія ухвалює рішення про результати сертифікації, установлюючи порогові бали за кожною зі складових сертифікації.

Сертифікати отримують, якщо кількість набраних балів яких за кожною зі складових сертифікації дорівнює або перевищує встановлені порогові бали.

Експертна група

Для прийняття остаточного рішення щодо видачі/невидачі сертифікатів комісія може створити експертну групу у складі не менше 5 експертів.

Експертна група має право змінити кількість набраних балів, зафіксовану в експертних висновках, на підставі оцінювання педагогічної майстерності, зафіксованої їхніх е-портфоліо учасників сертифікації.

Своє рішення експертна група оформлює протоколом.

Рішення про видачу сертифіката

Рішення щодо видачі сертифіката приймають не менш як 2/3 голосів складу експертної групи.

Про успішність проходження сертифікації у кабінетах учасників сертифікації з’являється не пізніше 10 робочих днів з моменту установлення порогового балу.

Зауважте!

Якщо комісія підтвердить інформацію про репетицію навчальних занять, сертифікат не буде видано

Зміст сертифіката

Графічне зображення сертифіката містить таку інформацію:

 • номер сертифіката
 • прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника
 • дата й номер наказу про видачу сертифіката
 • строк дії сертифіката.

Підтвердженням видачі сертифіката є наявність відповідної інформації в ЄДЕБО. Витяг з реєстру сертифікатів надають за запитом:

 • педагогічного працівника, який пройшов сертифікацію
 • закладу освіти, де працює педагог.

logo
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися