Що варто знати про сертифікацію-2022

12 січня 2022
66816
Середній бал: 5 із 5

У статті дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів

Держбюджет-2022: основ­ні показники

Зміни у сертифікації

Учасниками добровільної сертифікації зможуть стати 2500 вчителів початкових класів. Це на 500 осіб більше, ніж у попередні два роки.

Як зазначається у наказі, реєстрація педагогів для участі в сертифікації відбуватиметься пропорційно їхній кількості в кожній області в межах граничної кількості, визначеної документом.

Реєстрація для проходження сертифікації-2022

Реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів почнеться 4 квітня і триватиме до 17 квітня 2022 року включно.

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, реєстрація для проходження сертифікації здійснюватиметься шляхом подання реєстраційних документів педагогами, які бажають пройти сертифікацію.

Зареєстрований учитель має надіслати рекомендованим поштовим відправленням або доставити нарочно до відповідного регіонального центру реєстраційні документи.

Також кожен педагог має сформувати бланк реєстраційної картки-заяви. Для цього вчитель повинен скористатися веб-сервісом, розміщеним на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Що таке сертифікація

Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (зокрема й з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Право на проходження сертифікації отримали педагогічні працівники, які:

 • працюють не менше двох років (на момент реєстрації) у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти
 • здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.

Шляхи сертифікації педагогів ЗЗСО:

 1. тестування професійних знань і компетентностей (проводитиме спеціально уповноважена держава установа)
 2. моніторинг роботи вчителя — практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання, вивчення практичного досвіду вчителя (проводить Державна служба якості освіти).

Право на проходження сертифікації мали педагогічні працівники, які:

 • працюють не менше трьох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти
 • здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.

Переваги проходження сертифікації

Педагогічні працівники, які отримають сертифікати, матимуть право:

 • на щомісячну 20%-ову доплату до посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педнавантаження протягом строку дії сертифіката (тобто 3 роки)
 • впроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології
 • брати участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Про атестацію та сертифікацію мовою Закону України «Про освіту»

Успішне проходження сертифікації буде підставою:

Натомість педагог, які не отримає сертифікат, матиме право пройти сертифікацію повторно не раніш як через рік.

Безплатна сертифікація відбуватиметься раз на три роки.

Сертифікація-2019 проходила у два етапи:

•         вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (організовувала Державна служба якості освіти та її територіальні органи);

•         незалежне тестування учасників (організовував Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри).

Результати незалежного тестування розмістили у кабінетах учасників сертифікації вже — 21 листопада.

Також, відповідно до п.24 Положення, учасники мали здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності, а саме:

 • заповнити анкету самооцінювання (форму затвердила Державна служба якості освіти);
 • описати власне навчальне заняття, проведене відповідно до навчального плану.

Оцінювання результатів сертифікації

Відповідно до п.36 Положення, оцінювати результати сертифікації буде спеціальна комісія, утворена при МОН. Рішення щодо результатів сертифікації учасника прийматимуть, установивши граничну кількості набраних ним балів за такими показниками:

 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації;
 • незалежне тестування учасників сертифікації.

Сертифікат буде видано тим учасникам сертифікації, які за кожним із зазначених показників набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує встановлену комісією граничну кількість балів (п.37 Положення).

Переваги проходження сертифікації

Згідно з п. 40 Положення, успішне проходження сертифікації буде підставою для:

Про атестацію та сертифікацію мовою Закону України «Про освіту»

Натомість неуспішне проходження вчителем сертифікації не впливатиме:

 • на результати чергової (позачергової) атестації;
 • на підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії;
 • на продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.

Педагог, які не отримає сертифікат, матиме право пройти сертифікацію повторно не раніш як через рік.

Порядок сертифікації педагогічних працівників

Перелік документів:

 1. оформлена реєстраційна картка-заява (бланк формується з використанням спеціального сервісу на веб-сайті УЦОЯО)
 2. копія паспорта громадянина України
 3. копія одного з таких документів:
  1. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків
  2. сторінка паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
 4. довідка із закладу освіти, де працює педагог, з такою інформацію про нього:
  1. прізвище, ім’я, по батькові
  2. назва посади (з уточненням фаху, за яким працює)
  3. загальний стаж педагогічної діяльності
  4. стаж роботи на займаній посаді
  5. спеціальність (за дипломом)
  6. кваліфікаційна категорія
  7. педагогічне звання.

Кабінет учасника сертифікації

Для кожного учасника сертифікації створили особистий кабінет.

logo