Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

До фінансової автономії ЗДО: шпаргалка для директора

 • 23 червня 2018
 • 3699

З чого почати ходу до фінансової автономії закладу дошкільної освіти і що в її основі?

Бухгалтерський облік виконання кошторису з утримання закладів дошкільної освіти сьогодні здійснюють централізовані бухгалтерії. Здебільшого вони функціонують при головних розпорядниках коштів відповідних місцевих бюджетів — органах управління освітою (департаментах, управліннях, відділах) виконкомів відповідних місцевих рад, райдержадміністрацій (РДА) чи об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Централізована бухгалтерія відносно кожного ЗДО виконує дві функції:

 • бухгалтерської служби
 • розпорядника бюджетних коштів.

Та поступово ЗДО автономізуються — стануть безпосередньо розпорядниками коштів місцевого бюджету (нижчого рівня).

Щоб дізнатися, як запровадити автономію, ви можете:

а) читати статтю далі

б) проглянути безплатно вебінар (після реєстрації на вебінар)

в) скачати презентацію наприкінці статті

Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу: запитання і відповіді

Інна ГорбенкоПсихолог, доцент кафедри менеджменту освіти і практичної психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, канд. пед. наук
У педагогів-практиків існує чимало запитань щодо команди психолого-педагогічного супроводу, її функцій, принципів роботи, механізму надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та тих чи тих аспектів організації цієї команди

Фінансова автономія починається з бухобліку

ЗДО може здійснювати бухоблік одним зі способів:

 • через централізовану бухгалтерію
 • самостійно.

Рішення, яким чином вести бухоблік, приймає засновник закладу освіти. Разом з тим у Статуті чи Положенні ЗДО зазначають, у який спосіб провадять бухоблік.

Витяг з Положення ЗДО щодо бухобліку:

«1.4. Заклад дошкільної освіти є відокремленою юридичною особою, має свою печатку, штамп та ідентифікаційний номер.

1.5. Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом…

5.1. Матеріально-технічна база закладу включає: будівлі, споруди, земельну ділянку, обладнання, комунікації, транспортні засоби, а також інші матеріальні цінності, вартість яких зазначена у балансі відділу освіти Н-ської міської ради.

5.2. Майно закладу становлять основні фонди, інші матеріальні цінності, вартість яких зазначена у балансі відділу освіти Н-ської міської ради Н-ської області.

5.3. Майно належить закладу на праві оперативного управління відповідно до вимог чинного законодавства України…

5.7. Заклад дошкільної освіти має земельну ділянку загальною площею 0,8 га, на якій розміщуються господарські будівлі, спортивні та ігрові майданчики…

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до його кошторису.

6.2. Кошторис закладу формується за рахунок коштів:

 • загального фонду місцевого бюджету в розмірах, передбачених нормативами фінансування;
 • спеціального фонду, отриманих:
 • за рахунок здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання (код класифікації доходів бюджету ККД 25010300);
 • за рахунок надання платних послуг (ККД 25010100);
 • за рахунок реалізації (збору та здачі) вторинної сировини відповідно до вимог чинного законодавства України (ККД 25010400);
 • від юридичних та фізичних осіб на цільові заходи (ККД 25020200);
 • як благодійні внески юридичних і фізичних осіб (ККД 25020100);
 • з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Вказані кошти є коштами фонду розвитку місцевого бюджету...

6.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку у закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами профільного міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. Бухгалтерський облік навчального закладу ведеться централізованою бухгалтерією (відповідно до вимог постанови КМУ № 778 від 27.08.2010).»

Як відбувається автономізація закладів

Орган управління освітою як головний розпорядник бюджетних коштів (ГРК):

 • включає ЗДО у свою мережу підпорядкованих установ
 • надає інформацію про мережу підпорядкованих йому ЗДО до місцевого органу Державної казначейської служби України.

В електронному журналі

У статті «Альтернативний шлях запровадження фінансової автономії» дізнайтеся, як:

 • автономізувати фінанси через централізовану бухгалтерію
 • розподілити повноваження між бухгалтерами.

Журнал можна читати безплатно 3 дні, якщо взяти демо-доступ

Функції ЗДО у зв’язку з фінансовою автономізацією

За Бюджетним кодексом України ЗДО як розпорядники бюджетних коштів самостійно:

 • відкривають/закривають рахунки в органах Казначейства
 • складають кошторис на своє утримання, затверджують його у ГРК та надають до органу Казначейства
 • у межах кошторисних призначень:
  • проводять держзакупівлі робіт, товарів, послуг
  • укладають договори за результатами проведення держзакупівель, реєструють договори в Казначействі як зобов’язання
  • реєструють накладні та акти про отримання як бюджетні фінзобов’язання
 • ведуть бухоблік, складають бюджетну та фінансову звітність з виконання кошторису.

Відкриття/закриття рахунків ЗДО в Казначействі

Казначейство відкриває рахунки відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затв. наказом МФУ від 22.06.2012 № 758.

Разом з тим Порядок № 758 регулює взаємовідносини між органами:

орган

форма взаємозв’язку

 • контрольними органами, що перевіряють законність справляння надходжень до бюджету (органи ДФС)

► казначейство повідомляє в ДФС інформацію про всі відкриті/закриті рахунки ЗДО та про всі зараховані надходження

 • органами місцевого самоврядування (ОМС)

► казначейство надсилає до ОМС звіт про виконання розпорядниками коштів (ЗДО) затвердженого кошторису (наприклад, бюджету міста чи ОТГ)

Які рахунки відкривають ЗДО в Казначействі

Для розрахунково-касового обслуговування відкривають:

Тип рахунку

Які рахунки до нього відносяться

ККД

Бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень ЗДО

Рахунки за надходженнями (ст. 13 БК, п. 3.13 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затв. наказом МФУ від 23.08.2012 № 938)

3155

Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами

Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (призначені для отримання ЗДО бюджетних коштів ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ від ГРК згідно з помісячним планом асигнувань)

Їх називають бюджетними асигнуваннями

3541

Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, що відкриваються для використання коштів СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ:

 • на них Казначейство перераховує власні надходження ЗДО з рахунків за надходженнями
 • ЗДО проводить з них видатки (тобто оплачує рахунки)

3542

Небюджетні рахунки

Рахунки, які відкривають у випадках, передбачених законодавчими актами за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів.

До них належать:

 • депозитні рахунки, які відкриваються Казначейством для здійснення операцій з коштами, що підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням з настанням відповідних умов

3732

 • інші рахунки за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів, зокрема для зарахування коштів:
 • ФСС ТВП для здійснення виплат лікарняних
 • УПСЗН для здійснення виплат постраждалим від аварії на ЧАЕС

3711

Документи для відкриття рахунку в Казначействі:

 • заява про відкриття рахунків, яку підписує керівник та головний бухгалтер (або інші посадові особи, яким надано право першого та другого підписів відповідно до затвердженої в установленому порядку картки зі зразками підписів та відбитка печатки)
 • картка зі зразками підписів та відбитка печатки
 • перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, (у двох примірниках)
 • копія довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Важливо!

Інформацію про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов’язково зазначають у рядку «Додаткова інформація» заяви про відкриття рахунків.

Зауважте!

Казначейство може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства — Казначейство».

Казначейство за письмовим зверненням ГРК може надавати право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня (ЗДО).

Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами в Казначействі відкривають на початок нового бюджетного періоду.

Коди, за якими відкривають бюджетні рахунки

Джерело коду

Ознака кваліфікації

Умова застосування

 • Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)

за бюджетними програмами місцевого бюджету

якщо у бюджеті застосовують програмно-цільовий метод

 • Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТКВКБМС)

за функціями

якщо у бюджеті не застосовують програмно-цільовий метод

Якщо виконання бюджетних програм (функцій) місцевих бюджетів продовжується у наступному бюджетному періоді, то використовують рахунки попереднього бюджетного періоду.

Основа автономії — облікова політика ЗДО

Законодавчим підґрунтям процесу організації та ведення бухобліку в ЗДО є Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Так, Закон визначає, що підприємство в ході діяльності повинне використовувати обрану ним обліково-бухгалтерську політику.

У розумінні Закону № 996-XIV підприємствами є всі юридичні особи, утворені відповідно до норм законодавства, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Крім того, ключові положення щодо організації бухобліку в закладах бюджетної сфери закріплено в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» (НП(с)БО 125), затв. наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629.

Облікова політика ЗДО — це сукупність процедур, принципів і методів, які використовує заклад для ведення бухобліку, складання та подання фінансової звітності.

Заклади дошкільної освіти:

 • застосовують облікову політику
 • визначають облікову політику розпорядчим документом — документом і для роботи, і для контрольних органів.

У розпорядчому документі (положенні) необхідно окреслити методи оцінки, обліку, процедури, які застосовуватиме заклад та відносно яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку визначено більше ніж один варіант.

Зауважте!

Одноваріантні методи обліку, оцінки і процедур до положення включати недоцільно.

Облікову політику і зміни до неї ЗДО:

 • самостійно визначає на основі НП(с)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в бюджетній сфері
 • погоджує з головним розпорядником бюджетних коштів.

ГРК затверджує облікову політику самостійно на підставі розпорядчого документа керівника.

У мережі ЗДО, підконтрольній ГРК, необхідно застосовувати єдині підходи облікової політики.

В електронному журналі

У статті «Отримали фінансову автономію — сформуйте облікову політику» дізнайтеся, як:

 • сформувати облікову політику закладу освіти, який автономізує бухоблік
 • скласти Положення про облікову політику

Журнал можна читати безплатно 3 дні, якщо взяти демо-доступ

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти