Педагогічні читання: тематика

20 вересня 2019
7533
Середній бал: 5 із 5

Як провести педагогічні читання в закладі дошкільної освіти в по-новому

Педагогічні читання по-новомуСкачайте орієнтовну схему оформлення тез для виступу під час педагогічних читань

Педагогічні читання — це традиційна форма самоосвітньої діяльності, яку можна осучаснити й переформатувати.

За традиційного формату проведення педагоги готують повідомлення на заздалегідь обрану тему, з якими потім виступають під час заходу. При цьому ролі традиційно розподілені, тож у педагогів немає мотивації до роботи з матеріалом.

Вихідні та робочі 2020

Як же підготувати й провести педагогічні читання так, щоб кожен педагог опрацював і проаналізував необхідні джерела, а відтак зробив необхідні висновки?

У пригоді стануть методи «ажурної пилки» і створення інтелектуальних карт.

Нижче подано алгоритми підготовки та проведення педагогічних читань за цими методами на теми: «Духовно-патріотичне виховання дітей крізь призму педагогічної спадщини минулого» та «Педагогічна симфонія Януша Корчака».

Їх проведення має на меті:

  • опрацювати твори й педагогічні погляди видатних педагогів минулого й сучасності, як-от Софія Русова, Григорій Ващенко, Костянтин Ушинський, Василь Сухомлинський, які стосуються духовно-патріотичного виховання дітей
  • ознайомитися з напрацюваннями в галузі педагогіки відомого польського педагога, письменника й громадського діяча Януша Корчака
  • зробити висновки щодо актуальності обговорюваних питань в сучасних умовах.

Алгоритм підготовки й проведення за методом «ажурної пилки»

Педагогічні читання «Духовно-патріотичне виховання дітей крізь призму педагогічної спадщини минулого»

Крок 1. Окресліть тематичні блоки

Вихователь-методист обирає педагогічну спадщину для опрацювання, тобто окреслює тематичні блоки, за якими відбуватимуться педагогічні читання. Це напрацювання таких педагогів, як Софія Русова, Григорій Ващенко, Костянтин Ушинський, Василь Сухомлинський — чотири блоки. А також твори відомих представників українського просвітництва — Григорія Сковороди, Бориса Грінченка, Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова — п’ятий блок.

Примітка. Поданий алгоритм підготовки й проведення педагогічних читань передбачає п’ять блоків. Утім їх кількість залежно від теми може варіюватися.

Крок 2. Визначте кількість груп

Вихователь-методист визначає кількість груп, у яких педагоги працюватимуть надалі. Оскільки тематичних блоків п’ять, то й груп буде п’ять.

Примітка. Важливо, щоб кожен педагог обрав собі групу. Залежно від кількості педагогів у ЗДО кількість людей у кожній групі буде різною.
 

Крок 3. Опрацюйте інформацію

Кожен педагог відповідно до обраної групи вивчає джерела за заданою темою або її аспектом, тобто опрацьовує твори одного із заявлених у меті педагогів. Свої напрацювання педагоги оформлюють у вигляді надрукованих чи записаних цитат, висловів, що безпосередньо стосуються теми педагогічних читань. Цей етап роботи потребує особистої участі кожного педагога, утім він не є інформаційно переповненим, адже охоплює лише частину від загального змісту педагогічних читань.
 

Крок 4. Визначаємо спікера

Вихователь-методист у кожній групі визначає спікера, але не афішує його імені перед педагогічним колективом. Спікери готують поглиблений аналіз питання й оформлюють його у вигляді текстових чи схематичних тез.

Вихователь-методист пояснює спікерам, що під час педагогічних читань вони мають розкрити своє питання за п’ять хвилин перед іншими педагогами. Тобто кожен спікер готується висвітлити зміст опрацьованої ним теми.

Крок 5. Організуйте простір для проведення педагогічних читань

Вихователь-методист готує столи за кількістю груп, кожен з яких позначає певним кольором. Важливо, щоб кількість людей у групі на цьому етапі дорівнювала кількості питань або тематичних блоків. Для цього вихователь-методист готує картки чотирьох кольорів — по п’ять кожного кольору, які потрібні, щоб об’єднати педагогів у чотири групи по п’ять учасників (з розрахунку на 20 педагогів). Один стіл, позначений, приміром, червоним кольором вихователь-методист залишає для спікерів. На кожному столі він розкладає інші картки, пронумеровані від 1 до 5.

Готуємося до нового навчального року

Крок 6. Сформуйте групи

Перед початком педагогічних читань кожен педагог отримує або обирає картку певного кольору, відповідно до якого займає місце за одним зі столів. Спікери отримують картки червоного кольору. У такий спосіб педагоги об’єднуються в робочі групи. За столом кожен бере собі картку з номером, яка знадобиться на наступних етапах роботи.

Адвент-читання для дітей
 

Крок 7Проведіть педагогічні читання

Ротація перша. За номерами карток педагоги об’єднуються в п’ять експертних груп по чотири особи. Вихователь-методист позначає столи номерами від 1 до 5, а педагоги займають за ними місця відповідно до номерів своїх карток.

У результаті ротації до кожної експертної групи має потрапити підготовлений спікер, який проводить навчання членів своєї групи. За 7-10 хвилин спікери якнайдоступніше викладають матеріал членам своїх груп. Для цього вони заздалегідь у текстовій чи схематичній формі готують тези, які можуть заздалегідь роздати колегам.

Ротація друга. Через 7-10 хвилин усі повертаються в свої робочі групи, сформовані за кольорами. За сигналом вихователя-методиста перші номери ознайомлюють колег у групі із матеріалом, який вони опрацювали в експертних групах. Через п’ять хвилин вихователь-методист припиняє взаємонавчання й підбиває підсумки. Для цього проводить обговорення за змістом таких запитань:

  • Що ви винесли для себе корисного за ці п’ять хвилин?
  • Якими ідеями та думками збагатилися?

За тим самим принципом відбувається взаємонавчання на наступних етапах: п’ять хвилин висвітлюють своє питання і роблять підсумок другі номери, потім треті, четверті і п’яті.

Примітка. Оскільки кожен з педагогів під час підготовки до педагогічних читань опрацьовував певний тематичний блок, у процесі взаємонавчання вони можуть додавати свої коментарі. Утім потрібно дотримуватися часового регламенту.

Крок 8. Підбийте підсумки

Вихователь-методист підбиває підсумки педагогічних читань. Відтак дякує усім учасникам за активність.

Алгоритм підготовки й проведення за методом створення інтелектуальних карт

Педагогічні читання «Педагогічна симфонія Януша Корчака»
 

Крок 1. Оголосіть про підготовку до педагогічних читань

За один-два місяці (важливо вказати конкретний термін) вихователь-методист оголошує педагогам про початок підготовки до педагогічних читань по творчій спадщині Януша Корчака. У цей період педагоги опрацьовують твори відомого польського педагога, ознайомлюються з його біографією, занотовують найважливіші цитати. Формат проведення заключного етапу педагогічних читань вихователь-методист не оголошує.

Примітка. Вихователям, які мають атестуватися в поточному році, можна дати додаткове завдання — опрацювати окремі питання теми й підготувати до них презентацію. Така форма роботи стимулює педагогів опанувати інформаційно-комунікативні технології. Їхні напрацювання після педагогічних читань розміщують на стенді самоосвіти.

Крок. 2. Організуйте простір для проведення педагогічних читань

Вихователь-методист розміщує в кімнаті, де відбуватимуться педагогічні читання, столи для роботи у групах, спосіб об’єднання педагогів у які продумує окремо. Також він розкладає на столах аркуші формату А3 або А2, кольорові маркери, втановлює в зручному місці мультимедійний проектор, який може знадобитися під час роботи.
 

Крок. 3. Об’єднайте педагогів у групи

Вихователь-методист за заздалегідь визначеним принципом об’єднує педагогів у групи. Відповідно до цього вони займають місця за столами.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Крок 4. Проведіть педагогічні читання

Розпочинаються педагогічні читання з виступу-перезентації педагога, який готував інформацію про життєвий шлях Януша Корчака.

Робота в групах. Педагоги скадають інтелектуальні карти згідно з ключовою ідеєю: «Януш Корчак: як любити дітей». Оскільки літературу з цього питання опрацьовували всі, хоча й різні джерела та в різних обсягах, то під час групової роботи кожен має зробити свій вклад — інформаційний, художній тощо. Під час роботи педагоги користуються «домашніми заготовками», а саме тезами, конспектами, додатковою літературою. Для роботи в групах вихователь-методист відводить учасникам 20-30 хвилин. Після того як час закінчиться, групи презентують свої інтелектуальні карти.

Після цього свої напрацювання презентують інші педагоги, які готувалися. На свої виступи вони мають обмежений час — три хвилини. За регламентом стежить вихователь-методист.

logo