Адаптивний вересень у першому класі НУШ

25 серпня 2021
70266
Середній бал: 5 із 5

Ключові завдання вчителя першого класу Нової української школи на вересень — у таблиці

Позапланові перевірки шкіл: ПІДГОТУВАТИСЯ

Умови адаптації в перший місяць навчання

У презентації МОН виокремлено 5 умов адаптації першокласників в перший місяць навчання, коли діти:

 • знайомляться зі школою та класом
 • мають легкий портфель, без важкого приладдя і книжок
 • вивчають безпечну дорогу від дому до школи
 • опановують і приймають правила класу
 • напрацьовують алгоритми повсякденного життя в школі.

Методичні рекомендації НУШ 3 клас

Перший місяць в 1 класі
Адаптація першокласників у вересні

Основна новація провадження освітнього процесу в 1-х класах ЗЗСО — структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні.

Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи.

Інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють:

 • навколо об’єкта чи явища довкілля
 • задля розв’язання проблеми міжпредметного характеру
 • аби отримати творчий продукт тощо.

Адаптація першокласників: батьківські збори

Тематичний простір

Серед оптимальних моделей інтеграції у початковій школі виокремлено інтеграцію навколо соціокультурної теми/проблеми під час тематичних днів/тижнів.
Створення єдиного тематичного простору дає змогу:

 • уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін
 • розглянути аналогічний матеріал одночасно з різних боків, за допомогою різних дидактичних засобів.

Так учитель забезпечить:

 • збалансованість у сприйманні інформації різних освітніх галузей
 • психологічно комфортну атмосферу навчальних занять.

Перші тижні навчання в 1-му класі — важливий етап для створення в класній спільноті:

 • атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікавленості
 • бажання слухати одне одного, висловлюватися.
 • основи для усної взаємодії учителя з учнями та учнів між собою.

Тому у вересні потрібно приділяти ключову увагу:

 • знайомству
 • коротким розповідям про захоплення, улюблені ігри тощо.

Вересень адаптації першокласника

У перший місяць застосовна Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали, розроблені на перші чотири тижні початку нового навчального року (авторський колектив під керівництвом Романа Шияна). Тут закладено тематичний інтегрований підхід — кожен тиждень присвячено окремій темі.

Можна скачати

Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали

Пам’ятка «Адаптивний ВЕРЕСЕНЬ у 1 класі»:

Завдання та очікувані результати адаптивного вересня

Тема тижня

Завдання тижня

Очікувані результати на кінець тижня

Відповіді тижня

учні знають

учні вміють

Я — ШКОЛЯР

Створити умови для цікавого й радісного навчання

Організувати знайомство учнів з однокласниками та вчителями

Навчати активного слухання в умовах усного спілкування

Навчати взаємодії в парах та групах

Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки дорогою до школи й у школі

Допомагати дітям ідентифікувати себе як учнів та мотивувати їх до навчання

Що означає бути учнем/ученицею школи

Чому важливо вчитися

Правила поведінки на уроці

Правила безпечної поведінки дорогою до школи та додому

Звертатися до однокласників і вчителя на ім’я

Уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування

Взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей

Поводитися на уроці згідно з правилами

Дотримуватися правил безпечної поведінки дорогою до школи та додому

Навіщо мені ходити до школи?

Що я очікую від шкільного життя?

Хто я? Хто мої однокласники?

Як мені безпечно дістатися до школи й повернутися додому?

Що покласти у шкільний ранець?

МІЙ/НАШ КЛАС

Сприяти творчій атмосфері і готовності учнів до навчання

Організувати учнів до ознайомлення із приміщеннями шкільної будівлі та класним середовищем

Навчати активного слухання в умовах усного спілкування

Мотивувати до писемного мовлення як особливої форми спілкування

Навчати взаємодії в парах та групах

Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки в приміщеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо)

Заохотити учнів до покращення класних осередків (озеленення класної кімнати, поповнення бібліотеки)

Допомагати дітям виявляти активність і відповідальність у процесі творення класної спільноти, сприяти розвитку дитячого самоврядування

Закласти основи взаєморозуміння, співпраці, згуртування колективу дітей, батьків і вчителів

Які приміщення є в шкільній будівлі

Які змістові осередки є в класній кімнаті

Права і обов’язки в учнів та вчителя

Правила безпечної поведінки в класній кімнаті

Орієнтуватися в шкільній будівлі

Озвучувати власні потреби і довільно пересуватися класом

Уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування

Взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей

Дотримуватися правил безпечної поведінки в приміщеннях школи (класна кімната, їдальня, бібліотека тощо)

Як знайти свою класну кімнату?

Як почуватися комфортно у класі?

Як створити безпеку і затишок у класі?

Як нам стати класною спільнотою?

Чого ми можемо досягнути спільно?

МОЇ ДРУЗІ

Створювати у класі дружнє середовище — простір, де цінують дружбу і друзів

Допомогти дітям з’ясувати критерії справжньої дружби, виокремити щирі стосунки

Сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей

Сприяти усвідомленню в дітей цінності дружніх стосунків та їх важливості в житті

Формувати відповідальне ставлення до тварин

Хто такий друг

правила дружньої поведінки

Правила дбайливого ставлення до тварин

Уживати форму кличного відмінка у звертанні (без називання термінів) та ввічливі слова

Вести діалог, увічливо спілкуватися з однолітками та дорослими

Слухати й чути один одного в умовах спілкування

Дотримувати правил дружби та налагоджувати дружні стосунки у класній спільноті, серед однолітків

Доглядати домашніх улюбленців

Хто такі друзі?

Яким має бути друг (подруга)?

Як знайти друзів?

Чому нам цікаво разом?

Як піклуватися про друзів — домашніх улюбленців?

Як зберегти дружбу?

МОЄ ДОВКІЛЛЯ

Ознайомити дитину з поняттям «довкілля»

Навчити дитину розрізняти об’єкти природи (жива/нежива) і рукотворні тіла

Навчити взаємодії в парах та групах

Навчити правил безпечної поведінки в довкіллі

Допомогти учням засвоїти норми етичного ставлення до природи

Що таке довкілля

Назви рослин, які ростуть на шкільному подвір’ї

Правила поведінки в довкіллі

Чому потрібно зберігати довкілля

Розпізнавати природне і створене людиною довкілля

Пояснити важливість довкілля в житті людини

Досліджувати предмети за допомогою органів чуттів

Працювати в парах і групах

Наводити приклади бережливого ставлення до довкілля

Дотримувати правил безпечної праці та поведінки в довкіллі

Що мене оточує?

Які «таємниці» має шкільне подвір’я?

Які рослини ростуть на шкільному подвір’ї?

Кольори та звуки довкілля — які вони?

Як поводитись у довкіллі, щоб не зашкодити собі і йому?

Підручники для 1 класу у форматі pdf

logo