Що таке Центр підтримки інклюзивної освіти

27 серпня 2018
3382
Середній бал: 5 із 5

Що таке ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти та які його завдання

Завдання ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти визначені в Положенні про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затв. постановою КМУ від 22.08.2018 № 617.

Центр підтримки інклюзивної освіти є структурним підрозділом закладу післядипломної педагогічної освіти. Його утворює рішенням керівник закладу післядипломної педагогічної освіти.

Центр не є юридичною особою. 

У його штаті — 5 працівників:

 • завідувач

 • методисти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати


Завдання центру підтримки інклюзивної освіти:

 1. здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

 2. методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ІРЦ, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами

 3. здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у відповідній області, Києві та Севастополі

 4. проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в ІРЦ у відповідній області, мм. Києві та Севастополі за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини

 5. підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їхніх батьків.

Повноваження Центру підтримки інклюзивної освіти

З огляду на завдання своє діяльності Центр підтримки інклюзивної освіти:

 1. здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ІРЦ, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення, зокрема, тренінгів, семінарів, вебінарів

 2. надає консультативно-методичну допомогу з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, ІРЦ, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дитини, посадовим особам обласних (Київської та Севастопольської міських) держадміністрацій, представникам органів місцевого самоврядування та громадським об’єднанням

 3. проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами у відповідній області, Києві та Севастополі (їх професійний рівень, місце роботи)

 4. здійснює узагальнення інформації про заклади освіти відповідної області, Києва та Севастополя, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами

 5. проводить аналіз даних щодо охоплення навчанням дітей з особливими освітніми потребами у відповідній області, Києві та Севастополі, вивчає та узагальнює досвід роботи закладів освіти

 6. надає в межах компетенції пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідному структурному підрозділу з питань діяльності ІРЦ органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та МОН

 7. співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки НАПНУ та іншими структурними підрозділами закладу післядипломної педагогічної освіти щодо застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами, розробки індивідуальної програми розвитку та з інших питань в межах своєї компетенції

 8. проводить інформаційно-просвітницьку роботу з підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю, у взаємодії з громадськими об’єднаннями, батьками (іншими законними представниками) дітей, закладами освіти шляхом організації та проведення лекцій, тренінгів, семінарів, вебінарів, поширення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації тощо.

Зауважте!

У новій редакції викладено такі завдання діяльності інклюзивно-ресурсного центру, як-то:

 • Психолого-педагогічний супровід — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

 • Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

 • Корекційно-розвиткові послуги — це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення

Припинення Центру підтримки інклюзивної освіти

Центр припиняє свою діяльність одним із двох способів:

 • реорганізація

  • злиття

  • приєднання

  • поділ

  • перетворення

 • ліквідація.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймає керівник закладу післядипломної педагогічної освіти у порядку, визначеному законодавством.

logo