Річний план роботи соціального педагога у школі

6 липня 2022
40364
Середній бал: 5 із 5

Як відбувається планування роботи соціального педагога і якого вигляду набуває

СКАЧАТИ План роботи соціального педагога

План роботи соціального педагога розробляють з огляду на:

 • науково-методичну проблему, над якою працює педагогічний колектив закладу освіти

 • проблемну тему, над якою працює соціальний педагог

 • підсумки роботи соціального педагога за минулий навчальний рік тощо.

Діяльність соціального педагога у школі

Соціальний педагог провадить соціально-педагогічний патронаж.

Серед основних напрямів роботи соціального педагога:

 • превентивний

 • діагностичний

 • консультативно-методичний

 • корекційний

 • просвітницький

 • прогностичний

 • зв’язки з громадськістю.

За цими напрями педагог визначає свою послідовну діяльність у школі.

Основні завдання, які може ставити перед собою соціальний педагог:

 • оптимізація освітнього процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі

 • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя

 • соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з ускладненою поведінкою та умовами виховання

 • соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту

 • профілактика саморуйнівної поведінки та жорстокого поводження серед учнів

 • соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами

 • розвиток міжособистісних взаємин у шкільному колективі

 • соціально-психологічне забезпечення методичної роботи закладу освіти.

План роботи соціального педагога на навчальний рік

Щоб скласти річний план роботи, соціальний педагог виокремлює основні завдання на рік і, відштовхуючись від цих даних, розроблює перелік заходів.

У прикладі річного плану роботи, доступного для скачування, соціальний педагог визначив заходи у таких напрямах:

 • соціально-педагогічне дослідження — діагностична робота з учнями, вчителями, батьками

 • прогностичні заходи

 • консультативні заходи

 • превентивні заходи

 • профілактична робота з учнями, вчителями, батьками.


План роботи соціального педагога на 20__/20__ навчальний рік

Функції соціального педагога у роботі з учнями, педагогічними працівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Учасники

1. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.1. Діагностична робота з учнями

1.1.1

Проведення соціальної паспортизації класів

Вивчення особливостей адаптаційного періоду:

1. «Соціометрія» (визначення соціального статусу)

2. Анкета для учнів «Ставлення до школи»

3. Методика визначення соціально-психологічного клімату в учнівському колективі

вересень-жовтень

 

1, 5-А, 5-Б, 10 класи

2, 5, 10 класи

5 класи

5, 10 класи

1.1.2

Виявлення учнів, схильних до правопорушень.

Анкетування учнів

жовтень

5–9 класи

1.1.3

Виявлення учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин

протягом року

 

1.1.4

Взаємовідносини в родині учня

Анкетування «Взаємини в сім’ї»

листопад

певна група дітей

1.1.5

Виявлення знань з проблем ВІЛ/СНІДу та наркоманії в учнів. Анкетування

листопад

8–10 класи

1.1.6

Індивідуальні діагностичні обстеження учнів з проблем неуспішності, порушенні поведінки, конфліктів тощо

за запитом

певна група дітей

1.1.7

Виявлення схильності учнівської молоді до вживання наркотичних речовин

Анкетування реалізація програми зменшення шкідливого впливу тютюну

жовтень-листопад

6–8 класи

1.1.8

Соціологічне опитування «Твій вибір — професія»

березень

9, 11 класи

1.1.9

Анкетування «Я і мої друзі»

лютий

діти з особливими освітніми потребами

1.2. Діагностична робота з учителями

1.2.1

Дослідження способів реагування вчителів у конфліктних ситуаціях

жовтень

вчителі

1.2.2

Соціально-педагогічне дослідження (за запитом адміністрації)

протягом року

вчителі

1.3. Діагностична робота з батьками

1.3.1

Виявлення дітей, які належать до категорії соціально незахищених

вересень

вчителі, батьки

1.3.2

Складання відомостей про батьків

Складання соціального паспорту сімей «групи ризику»

вересень

батьки учнів 1, 5, 10 класів

1.3.3

Анкетування з метою отримання інформації про кожного учня

жовтень

батьки учнів 1, 5, 10 класів

1.3.4

Відвідування опікунських сімей

Діагностика «Сімейний мікроклімат»

лютий

окремі категорії сімей

1.3.5

Визначення емоційної атмосфери в сім’ї. Анкета «Ви і ваші діти»

листопад

батьки учнів 5 класів

 

logo