Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Дзеркало інклюзивної освіти в Україні

 • 6 вересня 2018
 • 3417

Яка нормативна основа інклюзивного навчання в загальній середній освіті та який її сучасний стан — з графіками й діаграмами

Інклюзивна освіта є одним із пріоритетних стратегічних напрямків діяльності МОН України, що спрямований на реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами задля їх:

 • якісної освіти
 • всебічного розвитку
 • підготовки до активної участі у житті суспільства.

Закриваємо діловодний рік

Олександр ДенисенкоЗаступник начальника відділу взаємодії з державними органами, інформаційно­-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України
Якщо документообіг у закладі освіти незначний, може охопити спокуса створити мінімум справ, запроторивши до кожної документи певного виду. Скажімо, листи — до справи «Листування», накази — до справи «Накази директора». Приваблює і схема зберігати разом заяви, доповідні записки та видані на їх підставі накази. Це просто, для когось — зручно, але неправильно. Щоб ця помилка оминула ваш заклад, вивчіть правила, як групувати документи до справ.

Інклюзивне навчання: нормативні документи

Інклюзивне навчання як одна з форм навчання дітей з особливими освітніми потребами набуло офіційного статусу в системі освіти:

 • загальної середньої — у 2010 році
 • дошкільної — з 1 січня 2015 року.

Кабмін прийняв низку нормативно-правових актів, спрямованих на запровадження інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Завдання упровадження інклюзії та підготовки педагогічних кадрів з питань інклюзивного навчання визначені:

 • Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затв. розпорядженням КМУ від 23.11.2015 № 1393-р
 • Планом заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затв. розпорядженням КМУ від 28.12.2016 № 1073-р.

На оновлення змісту освіти та навчальних планів у спеціальних закладах освіти з 01.09.2014 упроваджено Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (затв. постановою КМУ від 21.08.2013 № 607).

У новому Законі про освіту, що набрав чинності 28.09.2018:

 • наведено тлумачення:
  • інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників
  • інклюзивне освітнє середовище — це сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.
 • у статті 20 остаточно врегульоване питання інклюзивного навчання, де відповідно до частини першої:
  • заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб з ООП
  • але у разі звернення особи з ООП або її батьків таки клас утворюється в обов’язковому порядку.

Що змінилося в Порядку організації інклюзивного навчання

Зауважте!

Аналіз чинного законодавства та нормативно-правових документів у контексті запровадження інклюзивної освіти та забезпечення переходів між рівнями освіти здійснено в проекті Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», що тривав у листопаді 2017 – травні 2018 років:

Інклюзивна освіта в школі: забезпечення

Важливим елементом неперервної системи освіти дітей з ООП є мережа освітніх закладів з різними формами навчання. Систему таких закладів складають:

 • ЗЗСО зі спеціальними та інклюзивними класами
 • спеціальні школи з продовженим днем
 • школи-інтернати
 • навчально-реабілітаційні центри
 • спеціальні НВК, об’єднання.

Також діти з особливими потребами можуть здобувати освіту за формами навчання:

 • індивідуальною
 • екстернатною
 • дистанційною.

Цьогоріч Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затв. постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187, викладено в новій редакції від 10.05.2018 № 347, де серед технологічних вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти передбачено:

 • заклад освіти або його структурний підрозділ повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

Зрештою, з 01.09.2018 чинні нові Державні будівельні норми, що визначають безперешкодний доступ до закладу освіти.

Як створити інклюзивне середовище у закладі освіти

Інклюзивна освіта в Новій українській школі

З 2017 року розвиток інклюзивної освіти увійшов до пріоритетних напрямів Нової української школи.

У 2017/2018 навчальному році впровадження інклюзивного навчання здійснювалося на виконання:

 • Закону України «Про освіту»
 • Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затв. розпорядженням КМУ від 23.11.2015 № 1393-р
 • доручення Прем’єр-міністра України від 04.05.2017 № 15455/6/1-17 до пункту 2 розділу ІІ Протоколу першого засідання Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни» від 31.03.2017.

06.09.2018 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 04.07.2018 № 8556. Так, ЗУ «Про загальну середню освіту» доповнено статтею 161 «Інклюзивне навчання».

Відкриваємо клас з інклюзивним навчанням: хто що робить

Статистика інклюзивного навчання

Майже на 72% збільшилася кількість учнів в інклюзивних класах:

 • з 4180 осіб у 2016/2017 н. р.
 • до 7179 осіб у 2017/2018 н. р.

За той же період майже на 73% зросла кількість шкіл з інклюзивним навчанням — з 1518 до 2620 закладів.

Кількість шкіл з інклюзивним навчанням

Кількість шкіл з інклюзивним навчанням

Більш ніж на 85% зросла кількість класів з інклюзивним навчанням:

 • з 2715 класів у 2016/2017 н. р.
 • до 5033 класів у 2017/2018 н. р.

Кількість класів з інклюзивним навчанням

Кількість класів з інклюзивним навчанням

У Харківській області кількість класів збільшилася в 11 разів, тоді як в Миколаївській та Луганській областях показники залишилися найнижчими загалом по Україні.

У період з 2013/2014 н. р. до 2017/2018 н. р. кількість учнів із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, зросла в 3,4 раза.

Динаміка збільшення кількості учнів з ООП в інклюзивних класах ЗЗСО

Динаміка збільшення кількості учнів з ООП в інклюзивних класах ЗЗСО

Найдинамічніше зростала кількість учнів, починаючи з 2015/2016 н. р.:

 • у 2014/2015 н. р. кількість учнів відносно попереднього року зросла на 2,9%
 • тоді як середній темп зростання за 2015–2018 склав 50,4%.

Лідером за кількістю учнів, які навчаються в інклюзивних класах, є Київська область, де 2017/2018 н. р. в інклюзивних класах навчалося 712 учнів з ООП.

Найнижчі показники зафіксовано в Миколаївській області — 58 учнів

Динаміка збільшення учнів з ООП,
які навчаються в інклюзивних класах,
по областях

Динаміка збільшення учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, по областях

Асистент вчителя в інклюзивному класі

Для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених Державним стандартом загальної середньої освіти, у штаті закладу освіти передбачена посада асистента вчителя.

Умови оплати праці асистента учителя інклюзивних класів врегульовано постановою КМУ від 08.07.2015 № 479.

Що повинен знати, уміти, робити асистент вчителя

Чи потрібен річний план роботи асистенту вчителя

З 2015/2016 н. р. кількість уведених ставок асистентів учителя щорічно збільшується.

У 2017/2018 н. р. кількість асистентів учителя було майже у 3,8 раза більше і станом на 2017/2018 н. р. асистенти вчителя працюють у 74 % інклюзивних класів.

Динаміка збільшення кількості асистентів вчителя

Динаміка збільшення кількості асистентів вчителя

Запровадження інклюзивного навчання створило передумови для інтегрування дітей з ООП, зокрема й з інвалідністю, у загальноосвітній простір.

Починаючи з 2014/2015 н. р. значно збільшилася кількість дітей з інвалідністю в закладах загальної середньої освіти.

Кількість учнів з інвалідністю, які здобувають освіту в ЗЗСО

Кількість учнів з інвалідністю, які здобувають освіту в ЗЗСО

Інклюзивно-ресурсні центри

Для забезпечення дітей з особливими освітніми потребами необхідною психолого-педагогічною підтримкою:

 • постановою КМУ від 12.07.2017 № 545 затверджене Положення про інклюзивно-ресурсний центр
 • формується мережа інклюзивно-ресурсних центрів, яких у 2018 році заплановано створити близько 500 відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду, затв. розпорядженням КМУ від 28.03.2018 № 244-р
 • на оснащення ІРЦ скеровано 100 млн грн згідно з постановою КМУ «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році» від 21.02.2018 № 88.

Документальний супровід створення інклюзивно-ресурсного центру

ІРЦ працюють з дітьми з ООП від 2 до 18 років шляхом:

 • проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
 • надання психолого-педагогічної допомоги
 • забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

За інформаційно-статистичним бюлетенем «Освіта в Україні: Базові індикатори» (2018)

Зміст та структура модуля «Інклюзивна освіта»: Огляд основних тем

Онлайн-курс для вчителів початкової школи EdEra

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти