Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Як аналізувати урок вчителя

5 жовтня 2018
92496
Середній бал: 0 із 5

Як підготуватися до відвідування уроку? За якими критеріями оцінювати роботу вчителя і як оформлювати результати спостережень? Які схеми аналізу уроків застосовувати?

Урок — це не лише творча майстерня учителя, а й лабораторія керівника.

Після аналізу відвіданого уроку народжуються нові ідеї й задуми щодо поліпшення освітнього процесу.

Урок — загадка, учитель — загадник, а людина, що розбирає урок, ким би вона не була, має бути розгадником.
Симон Соловейчик

Навіщо потрібен аналіз уроку

Відвідувати та аналізувати уроки потрібно, щоб:

 • об’єктивно оцінювати стан та результативність навчально­-виховної роботи закладу
 • підбивати підсумки роботи за певний період
 • прогнозувати недоліки в організації навчально-­виховної роботи з учнями на уроці
 • ліквідувати наявні недоліки та підвищувати ефективність освітнього процесу загалом
 • визначати резерви підвищення результативності уроку
 • регулювати та корегувати зміст і хід навчального процесу
 • намічати шляхи підвищення рівня навчальних досягнень та оптимізації розвитку учнів
 • надавати допомогу педагогам щодо підвищення рівня педагогічної культури, професійного зростання
 • складати й корегувати плани щодо розвитку школи
 • визначати ефективність внутрішньошкільного управління.

Зауважте!

Василь Сухомлинський вважав, що лише на уроці можна скласти уявлення про те:

 • як складаються взаємини вчителя з учнями
 • наскільки глибоко вчитель знає свій предмет
 • як він мотивує пізнавальну діяльність учнів
 • хто він — виключно інформатор чи організатор процесу навчання дітей
 • чи забезпечує він формування в учнів міцних знань, умінь і навичок
 • чи вміє він використати процес засвоєння учнями знань з предмета для їхнього розвитку й виховання

Аналіз уроку — це частина внутрішньошкільного контролю

За період своєї професійної діяльності учитель проводить близько 25 тисяч уроків. Кожен учень за 2 роки навчання відвідує близько 10 тисяч уроків. Загалом в освітньому процесі на уроки припадає 98% навчального часу.

І для учня, і для вчителя урок є основним видом діяльності у школі, і все найважливіше та найцікавіше відбувається саме на ньому. Якщо адміністрація школи не вивчає якість проведення уроків, відвідуючи їх час від часу, то всі інші справи, що стосуються освітнього процесу, втрачають сенс.

Аби зробити навчання дітей справді розвивальним та цікавим, заступник директора школи має глибоко вивчати систему уроків кожного вчителя, визначати її сильні та слабкі сторони й використовувати ці знання для подальшого вдосконалення освітнього процесу.

Контроль є одним із головних каналів збору внутрішньошкільної інформації. Для здійснення контролю найліпше використовувати методи:

 • спостереження
 • бесіда
 • анкетування
 • інтерв’ю
 • проведення контрольних робіт
 • усна перевірка знань учнів тощо.

Але сам контроль нічого не вартий без аналізу. Лише на уроці можна визначити майстерність учителя, його професійний рівень. Зібрану за допомогою контролю інформацію заступник директора школи має проаналізувати.

Педагогічний аналіз передбачає:

 • вивчення нинішнього стану і тенденцій розвитку освітнього процесу
 • об’єктивне оцінювання його результатів
 • вироблення на цій основі рекомендацій для поліпшення якості освіти.

Тож аналіз уроку має бути комплексним і охоплювати всі ці складники.

Мета відвідування уроків

Заступник директора школи, який готується відвідати урок для здійснення аналізу, має чітко визначити мету.

Мета відвідування уроків заступником директора школи — вивчення:

 • стану реалізації
 • дидактичних принципів навчання
 • міжпредметних зв’язків
 • ефективності застосування
 • методів навчання
 • інформаційно-комунікативних технологій
 • дидактичних матеріалів під час вивчення нової теми
 • прийомів та методів
 • застосування індивідуального та диференційованого підходів у процесі навчання
 • формування в учнів позитивного ставлення до навчання
 • стимулювання активної навчальної праці учнів
 • ефективності самостійної роботи учнів на уроці
 • доцільності структури уроку, яку обрав учитель
 • відповідності форм, методів і дидактичних завдань структурі уроку
 • роботи вчителя

Відвідування уроків для заступника директора школи не має бути самоціллю. Головне — зробити висновки та з огляду на них підготувати конкретні пропозиції, які допоможуть учителю в майбутній роботі.

Підготовка до відвідування уроків

Про свій намір відвідати той чи той урок заступник директора школи має попередити учителя. Із цією метою на початку семестру чи навчального року на основі розділу «Внутрішньошкільний контроль» річного плану роботи закладу завуч готує план-графік відвідування уроків.

Напередодні відвідування уроку, заступник директора школи переглядає:

 • інструктивно-методичні матеріали з викладання предмета
 • навчальну програму
 • календарне планування педагога.

Після цього проводить співбесіду з учителем за темою уроку, ознайомлюється з планом попереднього уроку та матеріалом підручника.

⇒ Щодо вивчення навчальних предметів та організації освітнього процесу

Також заступник директора школи заздалегідь розробляє схему аналізування уроку.

Типові помилки відвідування уроків

 • безсистемність
 • відвідування уроків має нерегулярний, епізодичний характер
 • відхилення від мети — аналіз уроку не відповідає меті відвідування (або ж узагалі це відвідування без конкретної мети)
 • непідготовленість
 • заступник директора не вивчив заздалегідь програму з предмета, матеріал до уроку в підручнику тощо
 • частковість
 • неповний аналіз
 • розгляд лише деяких аспектів уроку
 • розмитість висновків
 • висновки за результатами відвідування неконкретні, мають загальний декларативний характер, не відображають основного — результативності уроку
 • непрактичність рекомендацій
 • рекомендації загальні, випадкові, неадресні, їх неможливо використати для подальшого планування й організації методичної роботи з педагогами, удосконалення всієї системи навчально-виховної роботи
 • використання єдиного шаблону для аналізу
 • одна-єдина схема аналізу уроків, якою постійно користується заступник директора школи, може не відповідати особливостям деяких предметів, типу уроку чи формі його проведення

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Схеми аналізу уроку

Єдиної схеми аналізування уроку наразі немає. Усе залежить від таких чинників, як:

 • мета відвідування уроку
 • якість проведеної підготовчої роботи
 • глибина дослідження.

Ключові вміння вчителя — об’єкт аналізу

Завдання заступника директора школи — не робити зауваження, а відмічати всі деталі уроку — як вдалі, так і не дуже.

Доктор педагогічних наук Юрій Конаржевський визначив ключові вміння педагога, на яких доцільно звертати увагу під час аналізу уроку.

Зауважте!

8 ключових умінь вчителя

8 ключових умінь учителяза Юрієм Конаржевським

 1. проводити крізь усі уроки, втілювати в усі ланки навчання на уроках:
 • головну ідею досліджуваного матеріалу
 • головні правила
 • визначення й висновки
 1. добирати методи роботи на кожному уроці відповідно до його цілей:
 • дидактичних
 • виховних
 1. правильно подавати учням новий матеріал і закріплювати його за допомогою:
 • постановки усних запитань
 • проведення вправ
 1. формувати знання під час роботи й правильно їх оцінювати
 2. проводити підсумкове опитування — урок перевірки й оцінювання знань і вмінь
 3. використовувати опитування для поглиблення знань
 4. дотримувати заздалегідь визначеного плану й змінювати його, якщо цього потребують обставини
 5. дотримувати на всіх уроках однакових вимог щодо організації уроку

Критерії аналізування уроку

Вчений-педагог Олександра Савченко стверджує, що домінування суб’єктності учня є основною характеристикою якості уроку. Науковець у своїй книжці «Дидактика початкової освіти» визначає основні умови для цього:

Зауважте!

7 умов домінування суб’єктності учня

7 умов домінування суб’єктності учняза Олександрою Савченко

 • пріоритетність мотиваційного забезпечення навчального процесу на уроці
 • урізноманітнення джерел інформації і засобів навчання щодо підготовки й проведення уроку
 • технологічність навчання як інструмент суб’єктності й полісуб’єктності сучасного уроку
 • забезпечення діяльнісного компонента уроку різними видами навчальної взаємодії
 • застосування інтегрованих уроків
 • зосередження уваги в контрольно-оцінювальній складовій уроку на особистій відповідальності учня за якість своєї роботи
 • сприятливе психодидактичне, гігієнічне середовище уроку.

Заступник директора школи аналізує, наскільки успішно виконує ці умови вчитель, і занотовує результати своїх спостережень.

Бланк аналізу уроку

На що звернути увагу під час аналізу

Можна виокремити найпоширеніші недоліки організації та проведення уроків:

недоліки у структурі

недоліки психологічного супроводу

 • невідповідність плану типові уроку
 • недотримання співвідношення між етапами уроку
 • невідповідність ходу уроку його меті та завданням
 • хибний вибір прийомів та методів роботи на уроці
 • переважання навчальних завдань репродуктивного характеру
 • дублювання вправ та завдань на різних етапах уроку
 • відсутність диференційованого та індивідуального підходів
 • відсутність оперативної перевірки рівня засвоєння матеріалу учнями
 • дублювання досвіду іншого педагога без урахування особливостей конкретного класу
 • використання чужого плану уроку без внесення поправок відповідно до особливостей класу
 • неузгодженість завдань та вправ із метою та завданнями уроку
 • авторитарний стиль поведінки вчителя
 • відсутність мотивування й зацікавлення учнів темою уроку
 • пасивність більшості учнів
 • гостра реакція вчителя на будь­які відхилення у поведінці учнів
 • «загравання» з учнями, намагання всім сподобатися
 • невміння вчителя дібрати правильний тон у спілкуванні
 • погрози, грубі зауваження як основні важелі впливу на учнів

До відвідування будь-якого уроку заступник директора школи має ретельно підготуватися:

 • визначити конкретну мету аналізу
 • ознайомитися з усіма необхідними методичними матеріалами
 • провести бесіду з учителем.

Карта-схема відвідування уроку

(на що звернути увагу)

Карта-схема аналізу уроку

Під час уроку слід бути уважним: помічати як недоліки, так і вдалі рішення у діяльності педагога й занотовувати їх для подальшого аналізу.

На основі зібраної інформації заступник готує рекомендації, які допоможуть:

 • поліпшити роботу вчителя
 • підвищити якість освітнього процесу в закладі загалом.

За матеріалами Оксани САХНО,
завідувача Путивльського РМК відділу освіти, Сумська обл.

logo
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися