Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Гра «Сокіл» («Джура»): правила та завдання

 • 25 жовтня 2018
 • 513

Які основні завдання та виховний метод військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Що у кодексі лицарської честі. Який порядок організації та проведення гри

Гра «Сокіл» («Джура») — це всеукраїнська військово-патріотична гра, яку проводять відповідно до Положення, затв. постановою КМУ від 17.10.2018 № 845.

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

Організатором є МОН, яке здійснює загальне керівництво грою.

⇒ Завдання і напрями національно-патріотичного виховання в школі

8 завдань гри «Сокіл» («Джура»)

За новим Положенням військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») виконує такі завдання:

ЗАВДАННЯ 1

 • виховання дітей та молоді в дусі відданості принципам державної незалежності і соборності Україні та Українському народу через ⇒
 • плекання національних військово-патріотичних історичних традицій
 • створення умов для дієвого плекання українських суспільно-державницьких цінностей:
  • національної самосвідомості
  • ідентичності
  • самобутності
  • волі
  • соборності та гідності Українського народу
 • здобуття молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, зокрема за окремими напрямами ⇒
 • «Джура-Оборонець»
 • «Джура-Десантник»
 • «Джура-Прикордонник»
 • «Джура-Гвардієць»
 • «Джура-Поліцейський»

ЗАВДАННЯ 2

 • організація змістовного дозвілля
 • запровадження найкращих практик та методик самовиховання як однієї з ключових форм самоврядування молоді

ЗАВДАННЯ 3

 • активізація ⇒
 • процесу формування та закріплення навичок активного громадянства
 • основ самоврядування в учнівських та студентських колективах

ЗАВДАННЯ 4

 • популяризація серед учнівської та студентської молоді ⇒
 • розвиток навичок ⇒
 • мандрівництва (туризму)
 • орієнтування
 • таборування

ЗАВДАННЯ 5

 • зміцнення ⇒
 • міжрегіональних зв’язків та дружби дітей та молоді
 • навичок успішної взаємодії з однолітками з інших регіонів України, молоддю діаспори (закордонних українців)

ЗАВДАННЯ 6

 • заохочення дітей та молоді до вивчення історії боротьби за державну незалежність та територіальну цілісність України
 • формування шанобливого ставлення до жертв комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні через дослідження архівів тощо

ЗАВДАННЯ 7

 • забезпечення прозорості та створення позитивного іміджу процесу національно-патріотичного виховання в осередках самовиховання дітей та молоді через інформування про їх діяльність в ЗМІ та в інтернеті, через освітні веб-сайти та на сторінках у соціальних мережах

ЗАВДАННЯ 8

 • сприяння поширенню застосування дітьми та молоддю української мови, проводячи нею всі заходи включно з міжособистісним спілкуванням учасників у межах гри

Ідея гри

Організовуючи гру, ціннісні орієнтири та громадянську самосвідомість у дітей та молоді формують на прикладах:

 • героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави
 • ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від:
  • княжої доби
  • українських козаків
  • Українських січових стрільців
  • армій УНР та ЗУНР
  • учасників антибільшовицьких селянських повстань
  • загонів Карпатської Січі
  • УПА
  • українців-повстанців у сталінських концтаборах
  • учасників дисидентського руху в Україні
 • мужності та героїзму учасників:
  • революційних подій в Україні 2004, 2013–2014 років
  • АТО
  • ООС у Донецькій та Луганській обл.

Кодекс лицарської честі учасника гри

 • підготовлений
 • безкорисливий
 • чесний
 • дисциплінований
 • активний
 • підприємливий
 • відважний
 • витривалий
 • врівноважений
 • точний
 • здоровий
 • обережний

Виховний метод гри

Засобами виховного методу гри є:

засіб

зміст

 • самоосвітній просвітницький курс
 • самовиховання в малих групах — роях згідно із системою ступенів, затверджених Головним штабом Гри (планом особистісного розвитку для кожної вікової групи, що включає основні елементи національно-патріотичного виховання)
 • зростання особистості, яке передбачає допомогу кожному учаснику Гри в його усвідомленій та активній участі у власному розвитку
 • самоврядування в первинних осередках — куренях (дружинах, заставах, чотах)
 • самоврядування відбувається за методикою пластової (скаутської) гурткової системи — через взаємодію роїв у рамках куреня, під керівництвом ради ройових та опікою виховника
 • розподіляючи відповідальність між собою, учасники гри:
  • ухвалюють рішення
  • організовують, здійснюють та оцінюють свою діяльність
 • участь в освітніх наметових таборуваннях
 • відбуваються щороку на чотирьох рівнях:
  • первинних осередків — куренів (у закладах освіти)
  • на районному, міському, ОТГ
  • обласному
  • всеукраїнському
 • участь у національних та місцевих змаганнях і заходах національно-патріотичного, військово-патріотичного або громадянського характеру
 • змагання й заходи, які проводять:
  • заклади освіти
  • громадські об’єднання
  • інші організації, установи
 • інші масові заходах у межах гри:
  • збори
  • злети
  • фестивалі
  • семінари
  • акції
  • експедиції
  • конкурси тощо

Організація гри «Сокіл» («Джура»)

Учасники гри «Сокіл» («Джура») — це:

 • учні закладів загальної середньої освіти
 • учні закладів позашкільної освіти
 • члени громадських об’єднань
 • учасники молодіжних центрів.

Вони об’єднані на добровільних засадах у самовиховних малих групах — роях (гуртках).

Критерії формування роїв

назва рою

кількість учасників

вік учасників

 • «молоді козаки»

3–8 однолітків

15–17 років

 • «джури»

11–14 років

 • «новаки»/«козачата»

до 12 однолітків

6–10 років

Структура куренів:

 • рої одного закладу об’єднуються в курені — базову організаційну одиницю гри
 • курінь можу складати:
  • 1-2 роїв молодих козаків
  • 3-5 роїв джур
  • 2-3 роїв новаків
У закладі освіти створюють один курінь, після його успішної апробації — додаткові курені.
Курені, створені на базі молодіжних центрів та громадських об’єднань, діють у порядку, як для закладів освіти.

4 етапи створення куреня

 • 1-й
 • підбір адміністрацією закладу освіти кандидатури виховника — за рекомендацією Головного штабу
 • вишкіл кандидата за програмою і під контролем Головного штабу
 • 2-й
 • створення виховником першого рою з числа молодих козаків, які планують продовжити навчання в цьому закладі освіти
 • кількамісячна підготовка рою за програмою, затвердженою Головним штабом
 • 3-й
 • розгортання рою молодих козаків у повноцінний курінь через створення трьох або чотирьох роїв джур, де молоді козаки виконують функцію ройових та їхніх заступників
 • обрання старшини новоствореного куреня з числа молодих козаків
 • започаткування виховником щотижневого вишколу ройових
 • 4-й
 • вибори в роях джур ройових і їх заступників з числа джур цих роїв
 • створення ради ройових куреня
 • вишкіл нових ройових, який проводять молоді козаки
 • виділення з кожного рою джур, молодих козаків по дві особи для створення та ведення роїв новаків

Здоров’язбережувальні тренінги для учнів

Підсумкові наметові таборування

Організацією та проведенням підсумкових наметових таборувань керують:

 • місцеві держадміністрації
 • органи місцевого самоврядування.

Підсумкові наметові таборування гри проводять поетапно:

етап

рівень

строк проведення

учасники

 • початковий
 • навчально-тренувальний похід первинних осередків (куренів) з не менш як однією ночівлею у польових умовах

квітень–травень

 • первинні осередки/курені
 • I-й
 • районний
 • міський
 • ОТГ

травень

 • кращий рій куреня або збірний рій куреня
 • збірні рої закладів освіти, в яких не створено курені
 • II-й
 • обласний

травень–червень

рої-переможці попередніх етапів

 • III-й
 • фінальний (Всеукраїнський)

липень–серпень

Етапи підсумкових наметових таборувань

Етапи гри проводяться у формі підсумкових наметових таборувань.

Початковий, I та II етапи

Для проведення цих етапів штаби відповідного рівня:

 • створюють організаційні комітети
 • визначають установи/організації, відповідальні за організацію та проведення того чи того етапу гри.

До складу організаційних комітетів входять:

 • представники відповідного штабу
 • працівники:
  • місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування
  • систем:
   • Міноборони
   • Мінкультури
   • Мінсоцполітики
   • Національної поліції
   • Національної гвардії
   • Держприкордонслужби
   • ДСНС.

Всеукраїнський етап

Організацію та проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу забезпечує Український державний центр туризму. Для цього створюють Організаційний комітет, склад якого затверджує МОН.

У складі Організаційного комітету — представники:

 • Головного штабу
 • МОН та державних установ
 • співорганізаторів гри
 • Українського державного центру туризму.

Обов’язковим елементом підсумкових наметових таборувань є:

 • щонайменше дві ночівлі підряд учасників гри в польових умовах
 • щоденне виконання під час:
  • ранкових шикувань — Державного гімну України
  • вечірніх шикувань — маршу «Зродились ми великої години» (на сл. Олеся Бабія).

Тривалість таборування визначає організаційний комітет з огляду на вік учасників.

Виконання програми таборування

Для забезпечення виконання програми наметового таборування всіх етапів організаційні комітети формують таборову старшину. До її складу входять:

 • педагогічні працівники закладів освіти
 • представники військових частин
 • представники закладів військової освіти
 • представники громадських об’єднань (за згодою).

Персональний склад таборової старшини затверджують наказом установи чи організації, на яку покладено відповідальність за організацію та проведення відповідного етапу таборування, за погодженням з відповідним штабом гри.

Для забезпечення об’єктивності оцінювання досягнень учасників під час проведення конкурсів та змагань організаційні комітети формують суддівські колегії.

Суддівська колегія формується з:

 • організаторів і співорганізаторів гри
 • представників місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування
 • педагогічних працівників закладів освіти
 • представників громадських об’єднань (за згодою).

До складу суддівських колегій не допускають представники закладів освіти та організацій, рої яких беруть участь у конкурсах і змаганнях відповідного етапу.

Програма наметового таборування

Наметове таборування — це:

 • підсумкова форма у процесі навчання, виховання та розвитку учасників гри протягом року
 • обов’язкова форма проведення відповідного етапу гри.

Участь у наметовому таборуванні зараховують персонально кожному його учаснику як проходження навчально-польових зборів за навчальним предметом «Захист Вітчизни».

Програма підсумкового наметового таборування може включати такі елементи:

 • індивідуальна та групова робота під керівництвом виховників
 • навчально-польові збори
 • теренові ігри
 • теренові змагання й квести
 • туристсько-краєзнавчі експедиції та походи
 • самостійна робота учасників табору
 • доброчинні акції
 • зустрічі та тематичні лекції з видатними особистостями
 • заходи мистецького спрямування
 • конкурси, вікторини, естафети, дискусії, майстер-класи, тренінги
 • перегляди та обговорення тематичних фільмів
 • відвідування музеїв.

⇒ Організовуємо клуб національно-патріотичного виховання

Під час таборування організовують конкурси та змагання за умовами, які:

 • рекомендує Головний штаб на поточний рік
 • затверджує наказом керівник установи/організації, відповідальної за організацію та проведення відповідного етапу таборування.

Новий формат заходу до Міжнародного дня рідної мови

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти