-

Як скласти статут закладу освіти за новим законом

6 листопада 2021
32365
Середній бал: 5 із 5

Основні законодавчі норми щодо складання, оформлення та затвердження статуту закладу освіти

Новий професійний стандарт: ВИМОГИ

Статут закладу загальної середньої освіти є установчим документом, на підставі якого заклад провадить свою діяльність.

Статут ЗЗСО за Законом про освіту потрібно узгодити з новим законодавством протягом 5 років.

Статут та локальні документи закладу освіти: коли та як змінювати

Хто затверджує статут закладу освіти

Статут затверджує засновник або уповноважений ним орган.

Уповноваженими органами можуть бути:

 • виконавчі органи засновника (відповідних рад), зокрема виконавчий комітет чи його голова
 • безпосередньо голова ради.

  Що писати у статуті закладу освіти

  Статут закладу загальної середньої освіти може містити інформацію, зокрема, про:

  перелік інформації статуту читайте в журналі

  • повне та скорочене найменування закладу
  • статус, форму власності, організаційно-правову форму та тип закладу
  • місцезнаходження
  • структурні підрозділи закладу, зокрема філії
  • систему управління закладом, права та обов’язки його органів управління, порядок прийняття ними рішень
  • мету, завдання, принципи діяльності
  • мови, які використовують в освітньому процесі
  • додаткові повноваження органів громадського самоврядування (у разі їх створення)
  • джерела надходження і порядок використання коштів і майна
  • інші положення, що визначають функції закладу відповідно до законодавства.

  Статут може містити й інші положення з питань, що не врегульовані законодавством, зокрема, що стосуються особливостей утворення і діяльності закладу.

  Положення статуту не можуть суперечити законодавству.

  Ліцензування освітньої діяльності: порядок і документальний супровід

  Як оформити статут закладу освіти

  Загальні вимоги щодо оформлення статуту викладені у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

  Статут викладають письмово, прошивають, пронумеровують. Підписують засновники (учасники) або уповноважені ними особи.

  Статут оформлюють на стандартних аркушах паперу формату А4.

  Як оформити статут

  На титульній сторінці статуту проставляють:

  • гриф затвердження (у правому верхньому куті)
  • відмітку про державну реєстрацію
  • назву виду документа, до якої входить повна назва закладу освіти (у центрі сторінки)
  • місце та рік складення статуту (над межею нижнього берега, посередині).

  ⇒ Оновити Положення про педагогічну раду закладу освіти

  Текст статуту

  Оформлюють на наступних після титульної сторінках.

  Текст складаються з розділів, кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами.

  Також слід дотримувати таких вимог до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації:

  • документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, — іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію)
  • текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами)
  • документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші помилки, заповнюватися олівцем.

  ⇒ Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

  logo