Методика проведення інтегрованого уроку в школі

29 жовтня 2021
27362
Середній бал: 5 із 5

Які типи інтегрованих уроків та їх ознаки? Як підготувати інтегрований урок?

Методика інтегрованого уроку розробляється вчителями на міжпредметній основі з огляду на дидактичну доцільність.

Шкільна програма враховує вікові особливості учнів, включає перелік творів та завдань, однак учням не завжди цікаво. Щоб заохотити їх до навчання спеціалісти рекомендують проводити інтегровані уроки. Наприклад, на уроці читання, можна інтегрувати матеріал з інших предметів, щоб зацікавити учнів подивитися по-новому на художні твори.

Ілюстрації для уроку: РОЗРОБКИ

Для цього педагогу знадобиться трохи фантазії та бажання зробити уроки захопливими та цікавими. 

Змістову й структурну цілісність уроку забезпечують добором об’єкта вивчення.

Типи інтегрованого уроку

Головна мета інтегрованого уроку — формування цілісної картини світу й підвищення пізнавального інтересу учнів.

Що таке інтегрований урок

Онлайн-курс для вчителів початкової школи від EdEra

Зазвичай інтегровані уроки проводять задля узагальнення та систематизації навчального матеріалу як у початковій, так і у старшій школі.

На таких уроках інтегрують матеріал навчальних предметів:

  • однієї освітньої галузі (наприклад, мови і літератури)
  • певного циклу (приміром, природничо-математичного).

Інтегрований урок з музичного мистецтва, літературного читання та образотворчого мистецтва

Який він — нестандартний урок у початковій школі

Інтегрований урок української літератури та історії

Натомість не менш ефективною є інтеграція на уроках засвоєння нових знань, умінь і навичок, застосування знань, умінь і навичок та комбінованих уроків, а також з різних навчальних предметів.

Результативними є інтегровані нестандартні уроки, як-от:

  • урок-подорож
  • урок-казка
  • урок-свято тощо.

Види інтегрованого навчання

Онлайн-курс для вчителів початкової школи від EdEra

Підготовка інтегрованого уроку

Перед плануванням інтегрованого уроку вчитель визначає:

  • пов’язані за змістом теми
  • зв’язки між об’єктами вивчення
  • ключові й предметні компетентності для формування в учнів на інтегрованому уроці
  • цілі інтегрованого уроку.

Щоб здійснити інтеграцію, вчитель всебічно вивчає тему, консультується з колегами.

На інтегрованому уроці педагог організовує навчальну діяльність учнів, концентруючи увагу на провідних ідеях, організовуючи творчий пошук і активізуючи пізнавальну діяльність, з урахуванням вікових особливостей молодших школярів, специфіки навчальних предметів, зміст яких інтегрується, дидактичних цілей вивчення навчального матеріалу кожного з них.

logo