Примірна інструкція з діловодства у ЗДО

16 січня 2021
29009
Середній бал: 5 із 5

Розглянемо докладніше Примірну інструкцію з діловодства у закладах дошкільної освіти

Упорядкуйте документи за навчальний рік: поради експерта

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах допоможе упорядкувати роботу з документами, правильно їх підготувати, провести реєстрацію, облікувати.

Водночас завдання Примірної інструкції не лише нормативно-регулювальне — вона створена, щоб вивільнити час на освітню діяльність та педагогічну творчість, яка приносить найбільш значущі плоди.

Примірна інструкція — яка вона?

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах затверджена наказом МОН від 01.10.2012 № 1059.

Дотримувати вимог Примірної інструкції зобов’язані і директор ЗДО, і його підлеглі. При цьому відповідальність за організацію діловодства у закладі несе його керівник.

Структура Примірної інструкції з діловодства

Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ має:

  • 5 розділів
  • 8 додатків.

Систематизація документів та їх зберігання у ДНЗ

Зміст Примірної інструкції:

  • розділ І «Загальні положення»
  • розділ ІІ «Документування управлінської діяльності»
  • розділ ІІІ «Організація документообігу та виконання документів»
  • розділ ІV «Систематизація та зберігання документів»
  • розділ V «Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання»

Додатки до Інструкції

№ з/п додатка

номер пункту

зміст пункту

назва додатка

1

п. 1.4

«У закладі визначається обов’язковий перелік документів, за формування та зберігання яких відповідають керівник та інші працівники закладу (додаток 1)»

ПЕРЕЛІК обов’язкових документів, за формування та зберігання яких відповідають:

2

п. 2.5

«Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів, здійснюється відповідно до вимог, визначених у додатку 2»

ВИМОГИ до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів

3

п. 2.22

«Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою, наведено у додатку 3»

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

4

п. 2.42

«Кількість наказів і періодичність їх видання визначається керівником з урахуванням типу закладу, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Орієнтовний перелік наказів наведено у додатку 4»

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК наказів дошкільного навчального закладу

5

п. 4.3

«У закладі складається номенклатура справ закладу (додаток 5)»

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

6

п. 4.18

«Документи, що не підлягають постійному, тривалому зберіганню, відповідно акту, складеного спеціально утвореною експертною комісією, вилучаються та знищуються у встановленому законодавством порядку (додаток 6)»

СТРОКИ зберігання документів

7

п. 5.5

«За результатами експертизи цінності документів у закладі складаються описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) та акт про вилучення для знищення документів, не внесених до архівного фонду (додаток 7)»

АКТ

8

п. 1.10 додатка 1

Керівник закладу відповідальний за формування та зберігання обов’язкових документів, зокрема Журналів реєстрації вхідних та створених закладом документів (додаток 8)

ЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів

ЖУРНАЛ реєстрації документів, створених закладом

 

logo