Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Щодо інтегрованого підходу в перших класах

 • 3 грудня 2018
 • 1298

Інтегроване навчання – це сукупність послідовних та взаємопов'язаних дій учителя й учня. Вони спрямовані на формування цілісної картини світу школяра на основі об’єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей (навчальних предметів)

Відповідно до статті 64 Закону України «Про освіту» центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН України) затверджує типові освітні програми.

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

Типові освітні програми для початкової школи затверджені наказами МОН:

 • від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» — типові освітні, зокрема й навчальні, програми з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для 1-2 класів ЗЗСО (відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затв. постановою КМУ від 21.02.2018 № 87)
 • від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затв. постановою КМУ від 20.04.2011 № 465).

Типові освітні програми містять типові навчальні плани, які включають загальний обсяг навчального навантаження на учнів.

Засади інтегрованого підходу

Головною новацією практики діяльності 1-х класів ЗЗСО є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні.

Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів та форм роботи.

Інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють:

 • навколо:
  • певного об’єкта
  • явища
  • розв’язання проблеми міжпредметного характеру
 • для створення творчого продукту тощо.

Існують різні підходи до організації інтегрованого навчання.

Мультидисциплінарний підхід

Учитель орієнтується на певні навчальні предмети. Він інтегрує навчальний зміст з кількох предметів і при цьому не порушує цілісність самих навчальних дисциплін; інтеграція навчального матеріалу відбувається навколо певної теми.

Міждисциплінарний підхід

Взаємопроникнення навчального матеріалу з різних навчальних предметів є глибшим (наприклад, вивчення навчального матеріалу кількох освітніх галузей може відбуватися в межах одного інтегрованого курсу), освітні галузі ідентифікуються, але їх обриси не є такими чіткими як при мультидисциплінарному підході.

Трансдисциплінарний підхід

Вчителі розробляють навчальну програму на основі запитів учнів або сплановують навчання на основі проектів. За такого підходу вчителі формують наскрізні навички в реальному контексті, адже учні вирішують реальну проблему.

Незважаючи на деякі відмінності, три підходи мають на меті формування цілісної картини світу дитини. Наразі жодний з описаних підходів не визнано кращим, адже кожен з них має свої переваги і недоліки. На основі цих підходів, Державного стандарту й освітніх програм, учитель може розробити інтегровану навчальну програму або використати подані ідеї для організації інтегрованого навчання у своєму класі.

Види інтегрованого навчання

Інтеграція в шкільному навчанні реалізується як у межах окремого навчального предмету, так і між різними навчальними дисциплінами.

Коли вчитель встановлює зв’язки між блоками навчальної інформації (чи окремими темами) у межах кожного навчального предмета, він реалізує внутрішньопредметну інтеграцію. Якщо вчитель установлює зв’язки між окремими навчальними дисциплінами, він реалізує міжпредметну інтеграцію.

Вид інтеграції

Реалізація

1

Контент-орієнтована інтеграція або інтеграція на основі змісту навчальних предметів

реалізується у формі тематичного навчання: це навчання на основі об’єднання навколо однієї теми знань з різних навчальних дисциплін

2

Інтеграція, орієнтована на формування способів дій (інтеграція навичок)

реалізується у межах навчальних предметів чи в процесі тематичного навчання. Учитель формує в учнів наскрізні уміння та ключові навички на більшості уроків у певний проміжок часу поступово ускладнюючи

3

Інтеграція на ціннісно-смисловому рівні (інтеграція перспектив)

реалізується наскрізно на усіх навчальних дисциплінах

 Інтеграція та інтегроване навчання

Інтеграція: записи в Класному журналі 1 класу

Із реалізацією інтегрованого навчання виникають особливості записів у Класному журналі.

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ».

На вивчення української мови у 1 класі потрібен часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого:

 • 5 год/тиждень використовують на вивчення української мови як окремого предмета
 • 2 год української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь).

У Класному журналі українську мову фіксують як:

 • окремий навчальний предмет, на який окремо виділяють сторінки «Українська мова»
 • частину інтегрованого курсу, на яку також виділяються окремі сторінки «Українська мова» в інтегрованому курсі (мовно-літературна галузь).

Вивчення іноземної мови в ЗЗСО здійснюється як окремий предмет.

Розподіл годин у навчальних планах

У навчальних планах ЗЗСО запропоновано розподілити навчальні години так:

 • українська мова — 5 год
 • українська мова в інтегрованому курсі — 2 год
 • інтегрований курс «Я досліджую світ» — 5 год.

При такому розподілі навчальних годин у пояснювальній записці необхідно зазначити особливості організації вивчення предмета українська мова та інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 2 до наказу МОН від 20.02.2002 № 128) при вивченні української мови усього 7 год/тиждень — 5 год/тиждень, що виділені на вивчення української мови як окремого предмета, і 2 год/тиждень, що включені до інтегрованого курсу (мовно-літературна галузь) — клас може ділитися на групи за умови відповідної кількості учнів у класі (більше 27).

У разі поділу класу на групи при вивченні української мови у Класному журналі на запис уроків української мови як окремого предмета і української мови в інтегрованому курсі відводяться окремі сторінки для кожної групи.

 

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти