Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

10 грудня 2018
6998
Середній бал: 5 із 5

Міністерство освіти та науки України спільно з ДНУ «Інститут освітньої аналітики» провело дослідження умов реформування загальної середньої освіти на початку 2018-2019 н. р. в контексті освітньої діяльності вчителів 1 класів

Педагогіка партнерства – один із напрямів реформування загальної середньої освіти і з цим погоджуються більшість (90,9%) опитаних, які обирають демократичний стиль взаємодії з першокласниками, як найбільш ефективний.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Результати опитування про педагогіку партнерства

Серед опитаних учителів перших класів є 4,2% тих, хто вважає авторитарний стиль взаємодії з учнями першого класу найефективнішим.

Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

⇒ Як вчителі ставляться до інновацій в українській освіті: дослідження МОН

⇒ Чи готові вчителі викладати за новим стандартом

Респонденти під час освітнього процесу планують використовувати такі форми організації освітньої діяльності першокласників:

  • групові
  • колективні
  • індивідуальні.
  • кооперативні.

Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

На думку більшості опитуваних, діалог, дискусія й бесіда відповідають принципам педагогіки партнерства.

Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

Сучасна українська школа на перше місце ставить методи, які формують комунікативні компетентності, що передбачає уміння працювати з текстами, вести полілог. Натомість, лише чверть або п’ята частина вчителів відповідно планують використовувати такі словесні методи на уроках.

Ранкові зустрічі, за оцінкою більшості респондентів, сприяють налагодженню позитивного емоційного фону в класі та допомагають налагодити комунікацію між учнями (95,5% і 89,6% відповідно).

Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

До планування освітнього процесу опитувані майже рівною мірою готові залучати учнів (78,8% учителів), інших учителів (71,8%), адміністрацію закладу (71,3%) і батьків (70,8%).

Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

Більше половини учителів–учасників анкетування готові залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо навчання і розвитку дитини (51,3%) і до процесу організації соціального життя в класі (47,4%).

Педагогіка партнерства в НУШ: дослідження МОН

Висновки дослідження про педагогіку партнерства

Отже, респонденти у більшості погоджуються з тим, що у педагогіці партнерства найбільш ефективним є демократичний стиль взаємодії з першокласниками. Натомість залишаються ще вчителі перших класів, які вважають авторитарний стиль взаємодії з учнями найефективнішим.

Незважаючи на те, що складовою формули НУШ є орієнтація на учня як особистості, більшість учителів планують і надалі під час навчання використовувати групові форми навчальної діяльності, в яких головним дійовим суб’єктом уроку залишається вчитель.

Педагогіка партнерства у більшості учасників опитування асоціюється з діалогом, дискусією й бесідою, як словесними методами навчання. Натомість в учнів необхідно формувати комунікативні компетентності, що передбачає уміння працювати з текстами, вести полілог.

Більшість учасників опитування розуміє важливість ранкових зустрічей для налагодження позитивного емоційного фону й комунікації між учнями в класі.

⇒ Забезпечення наступності між ЗДО та НУШ

Учителі–респонденти дослідження для планування освітнього процесу готові залучати всіх суб’єктів освітнього поля. Зокрема, батьків готові залучати до процесу прийняття рішень щодо навчання і розвитку дитини та процесу організації соціального життя в класі.

logo