Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за 2021 рік

22 листопада 2021
43141
Середній бал: 5 із 5
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти

До 28 лютого 2022 року заклади дошкільної освіти мають подати звіти про свою діяльність за формою № 85-к. Наразі чинна нова форма звітності № 85-к (річна) «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік»

Керівник закладу звітує: кому та коли

Нова форма звітності № 85-к «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти за рік», затверджена наказом МОН від 17.05.2021 № 536 (до цього ж наказу додана інструкція щодо заповнення форми).

За який рік подавати звіт про діяльність ЗДО?

Форма № 85-к застосовна для подання звіту за 2021 рік. Її подають у період від 5 січня до 28 лютого 2022 року:

  • юридичні особи;
  • відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб (які мають власний ЄДРПОУ);
  • структурні підрозділи юридичних осіб приватного/публічного права;
  • ФОПи, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти.

До 1 квітня 2022 року усі звіти надійдуть до Інституту освітньої аналітики для оброблення.

Структура Форми № 85-к

Звіт про діяльність ЗДО дещо збільшився − відтепер він має сім розділів:

розділ А

Загальна інформація

тут зазначається про тип, вид, форму власності закладу освіти, тип респондента, стан наприкінці року

розділ I

Кількість дітей у закладі на кінець звітного року

тут ідеться про віковий і статевий склад дітей, їхній соціальний статус та форми інклюзивності

розділ II

Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року

тут ідеться про кількість дітей у групах за віковим розподілом, нозологіями, інклюзивністю, тривалістю перебування

розділ IІІ

Кількість працівників закладу на кінець звітного року

тут подаються статистичні дані за віком і займаними посадами, статтю, освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) педагогів, кількістю штатних і фактичних посад, тих, хто підвищив свою кваліфікацію щодо підтримки дітей з ООП

розділ ІV

Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року

тут акцентовано на мовах виховання дітей (українській, російській, англійській, болгарській, кримсько-татарській, молдовській, німецькій, польській тощо)

розділ V

Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти на кінець звітного періоду

необхідно внести дані щодо проєктної потужності ЗДО, наявності тих чи тих приміщень та обладнання (зокрема інклюзивного), стану використання будівлі тощо

розділ VІ

Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на кінець звітного періоду

слід зазначити кількість, стан та спосіб використання комп’ютерів, ноутбуків, іншої техніки, швидкість інтернету

Особливості заповнення Форми № 85-к

Звіт заповнюють, використовуючи дані первинної облікової документації, як-от:

  • книга наказів і розпоряджень;
  • особові справи працівників;
  • табель обліку щоденного відвідування ЗДО дітьми;
  • ліцензія на провадження освітньої діяльності тощо.

Інформацію про «спискову» кількість дітей подають станом на кінець звітного року (31 грудня), а не на початок навчального.

Дані окремих рядків, граф і розділів слід математично перевіряти, щоб вони відповідали умовам Інструкції щодо заповнення форми.

Зауважте! Якщо виникла необхідність внести зміни до форми після її подання, слід звернутися до органу управління освіти, щоб скасувати подання електронного звіту та подати його повторно після виправлень.

logo