Зміни до Закону про дошкільну освіту

18 жовтня 2021
93230
Середній бал: 5 із 5
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти

Закону України «Про дошкільну освіту». Кабмін схвалив проєкт тексту нової редакції закону «Про дошкільну освіту»

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт нової редакції закону «Про дошкільну освіту».

Таку інформацію зазначили на сайті Міністерства освіти та науки.

«Документом насамперед МОН пропонує запровадити інтернатуру для молодих фахівців сфери дошкілля, реалізувати принцип «гроші ходять за дитиною», втілити в життя академічну автономію закладів дошкільної освіти та упорядкувати їхню типологію. Упевнений, що спільними зусиллями, за підтримки Президента України, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування, ми створимо спроможну систему дошкільної освіти, з рівним доступом до освітніх послуг, мотивованими педагогічними працівниками, безпечним, інклюзивним та розвиваючим освітнім середовищем для щасливого дитинства», — наголосив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Вимоги до Програми розвитку закладу освіти: ТАБЛИЦЯ

Структура проекту Закону про дошкільну освіту

У законопроєкті передбачено забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти, зокрема шляхом створення територіальної та безбар’єрної інфраструктури, запровадження інклюзивних форм, методів, змісту, подолання мовних бар'єрів і забезпечення права дитини на здобуття освіти мовою корінного народу чи національної меншини України, а дітям із порушенням слуху — права на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою.

Зокрема, у відповідному документі зазначено норми щодо удосконалення функціонування закладів дошкільної освіти, цифровізації освітніх і управлінських процесів,  впровадження альтернативних механізмів фінансування, розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Порівняно з чинним Законом про дошкільну освіту, у проекті:

  • менше розділів — 8 (проти 10-ти)
  • більше статей — 49 (проти 41-ї).

Проєкт Закону про дошкільну освіту

8 розділів і 49 статей законопроекту

назва розділу

назва статті

умовний відповідник у чинному законі

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про дошкільну освіту

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту

Стаття 3. Система дошкільної освіти та державна політика у сфері дошкільної освіти

Стаття 5. Система дошкільної освіти

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти

Стаття 4. Базові етапи дошкільної освіти

Стаття 4. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини

Стаття 5. Роль сім'ї у дошкільній освіті

Стаття 8. Роль сім’ї у дошкільній освіті

Стаття 6. Доступність здобуття дошкільної освіти

Стаття 6. Принципи дошкільної освіти

Стаття 7. Здобуття дошкільної освіти

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

Стаття 8. Мова у сфері дошкільної освіти

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті

Розділ II. СУБ’ЄКТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 9. Суб’єкти освітньої діяльності

Стаття 10. Заклад дошкільної освіти

Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження

Стаття 11. Установчі документи та вимоги до найменування закладів дошкільної освіти

Стаття 13. Установчі документи суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 12. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти

Стаття 16. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти

Стаття 13. Типи закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів інших юридичних осіб

Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти

Стаття 14. Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти, зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, їх відрахування та переведення

Стаття 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти

Стаття 15. Дошкільний підрозділ юридичної особи

Стаття 16. Фізичні особи (фізичні особи-підприємці), які забезпечують здобуття дошкільної освіти

Розділ III. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 17. Органи управління у сфері дошкільної освіти

Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти

Стаття 18. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері дошкільної освіти

Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти

Стаття 19. Управління суб’єктом освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти

Стаття 20. Засновник суб’єкта освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 21. Директор закладу дошкільної освіти

Стаття 22. Педагогічна рада

Стаття 23. Громадське самоврядування у закладі дошкільної освіти

Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти

Стаття 24. Піклувальна рада закладу дошкільної освіти

Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти

Розділ IV. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Стаття 25. Організація освітнього процесу у закладах освіти

Стаття 26. Освітня програма

Стаття 23. Освітня програма

Стаття 27. Інклюзивна освіта

Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 28. Система забезпечення якості

Стаття 29. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

Стаття 30. Громадський нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

Стаття 31. Базовий компонент дошкільної освіти

Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти

Стаття 32. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 33. Інституційний аудит

Стаття 34. Громадська акредитація закладу дошкільної освіти

Стаття 35. Атестація та сертифікація педагогічних працівників

Стаття 32. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

Стаття 36. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

Стаття 37. Ресурсне (наукове, методичне, інформаційне) забезпечення системи дошкільної освіти

Стаття 25. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти

Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти

Розділ VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 38. Учасники освітнього процесу у сфері дошкільної освіти

Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Стаття 39. Права дитини у сфері дошкільної освіти

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

Стаття 40. Соціальний захист дітей

Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку

Стаття 41. Медична допомога у закладі освіти

Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

Стаття 42. Організація харчування вихованців у закладі освіти

Стаття 35. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

Стаття 43. Права та обов’язки батьків

Стаття 36. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють

Стаття 44. Педагогічні працівники у сфері дошкільної освіти, їх права та обов’язки

Стаття 29. Права та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

Стаття 45. Трудові відносини та оплата праці у закладі дошкільної освіти

Проект змін педагогічного навантаження!

Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти

Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти

Розділ VІІ. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 46. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти

Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти

Стаття 47. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти

Стаття 38. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти

Стаття 48. Державно-приватне партнерство у сфері дошкільної освіти

Стаття 49. Міжнародне співробітництво та академічна мобільність педагогічних працівників

Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти

Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ X. Прикінцеві положення

Новації Закону про дошкільну освіту

Передовсім узгоджено термінологію із термінами та поняттями Закону про освіту.

Також окреслено концептуальні зміни.

Інституційна та індивідуальна форми здобуття дошкільної освіти

У ст. 7 «Здобуття дошкільної освіти» означено:

«Діти можуть здобувати дошкільну освіту:

  • у закладах дошкільної освіти або у дошкільних підрозділах (філіях) інших юридичних осіб — за інституційною (очною) формою;
  • у фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти і набули прав та обов’язків закладу освіти;
  • у сім’ї — за індивідуальною (сімейною (домашньою)) формою, у тому числі:
  • за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;
  • за допомогою фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти.

Організація здобуття освіти за інституційною та індивідуальною формами здійснюється відповідно до законодавства.»

⇒ Які форми здобуття освіти передбачені Законом про освіту

Здобуття інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти

Стаття 27 «Інклюзивна освіта» визначає таке:

«1. Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати додаткову постійну чи тимчасову підтримку в освітньому процесі відповідно до законодавства.

2. Відповідно до індивідуальних особливостей дитини з особливими освітніми потребами та висновку інклюзивно-ресурсного центру командою психолого-педагогічного супроводу для кожної дитини з особливими освітніми потребами розробляється індивідуальна програма розвитку.

Типове положення про команду психолого-педагогічного супроводу в державному, комунальному закладі дошкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Організовуємо інклюзивне навчання: з чого розпочати

3. Дітям з особливими освітніми потребами дошкільна освіта надається нарівні з іншими дітьми, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та застосування розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

На підставі письмового звернення батьків дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти створюються інклюзивні групи у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Організація інклюзивної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

Організація інклюзивної освіти у корпоративних та приватних закладах дошкільної освіти здійснюється у порядку, встановленому їх засновниками.

Діти з особливими освітніми потребами мають право отримати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу), а також здобути дошкільну освіту за допомогою асистента вихователя та/або асистента дитини. Асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.

Асистент дитини може брати участь в освітньому процесі у випадку визначення такої потреби дитини згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру. Рішення про допущення асистента дитини до участі в освітньому процесі, а також щодо форм, способів, механізмів такої участі приймає директор закладу освіти.

Функцію асистента дитини можуть виконувати батьки дитини або визначена ними на основі відповідного договору особа.

5. Навчання, виховання та розвиток дитини з особливими освітніми потребами у закладах освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.»

⇒ Організація діяльності інклюзивних груп у ЗДО

Забезпечення якості дошкільної освіти

Цьому питанню присвячена ст. 28 «Система забезпечення якості», де:

«1. Система забезпечення якості у сфері дошкільної освіти формується відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Система забезпечення якості у сфері дошкільної освіти включає систему забезпечення якості в суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти), систему зовнішнього забезпечення якості освіти, систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

3. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується суб’єктом освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти з урахуванням методичних рекомендацій, що розробляються центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Система зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері дошкільної освіти, визначаються Законом України «Про освіту» та цим Законом.

Система зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти включає центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти, а також інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти (стандартизацію, ліцензування, громадську акредитацію закладів дошкільної освіти, інституційний аудит, моніторинг якості дошкільної освіти, атестацію та сертифікацію педагогічних працівників, громадський нагляд (контроль)).

Моніторинг якості дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про освіту».»

Дорожня карта забезпечення якості освіти: три кроки до мети

Сертифікація працівників закладів дошкільної освіти

У ст. 35 «Атестація та сертифікація педагогічних працівників» означено:

«1. Атестація педагогічних працівників закладів освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які мають стаж роботи на відповідній посаді не менше двох років. Сертифікація здійснюється з метою підвищення престижності праці та стимулювання педагогічних працівників до особистісного та професійного зростання та у порядку визначеному законодавством.

3. Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифікат, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

4. Педагогічний працівник, який отримав сертифікат:

  • отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом строку дії сертифіката;
  • впроваджує і поширює інноваційні методики навчання, організації освітнього процесу та нові освітні технології;
  • може бути залученим до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

5. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у порядку визначеному законодавством.»

⇒ Якою буде cертифікація педагогів дошкільної освіти

Громадська акредитація закладу дошкільної освіти

Це питання врегульоване ст. 34 «Громадська акредитація закладу дошкільної освіти»:

«1. Громадська акредитація закладу дошкільної освіти проводиться за ініціативою його директора відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок коштів засновника, інших джерел не заборонених законодавством та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, акредитованими у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту закладів дошкільної освіти.

3. Успішні результати громадської акредитації закладу дошкільної освіти засвідчуються сертифікатом, що є чинним впродовж 5 років.

4. Заклади дошкільної освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли плановий інституційний аудит.

5. Інформація про проведення та результати громадської акредитації закладу дошкільної освіти оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти та/або його засновника впродовж десяти днів з дня видачі сертифікату і надсилається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.»

Ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 32 «Ліцензування освітньої діяльності» визначає такі умови:

«1. Заклади дошкільної освіти, дошкільні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, можуть провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти виключно на підставі відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та ліцензійних умов.

2. Органами ліцензування у сфері дошкільної освіти є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

3. Ліцензії видаються органами ліцензування за кожним місцем провадження закладом освіти, іншою юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, крім освітньої діяльності, що провадиться за місцем проживання дитини.

Наявність ліцензії має передбачати спроможність здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти відповідно до ліцензійних умов.

4. Ліцензійні умови мають містити вичерпний перелік вимог до кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, обов’язкових до виконання для започаткування та під час провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо визначення ліцензованого обсягу, якості освіти і освітньої діяльності.

5. Ліцензію може бути анульовано з підстав і в порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

6. Ліцензії підлягають переоформленню у разі зміни найменувань закладів освіти та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання.

Переоформлення ліцензії здійснюється без проведення процедури ліцензування шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. У разі реорганізації закладів освіти шляхом злиття чи приєднання переоформлення ліцензії здійснюється на основі їхніх ліцензій.

7. Особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти без отримання ліцензії, несе адміністративну відповідальність відповідно до законодавства.»

logo