Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Як оцінюватимуть учасників сертифікації

13 березня 2019
9107
Середній бал: 0 із 5

Для оцінювання учасників сертифікації затверджено методику. Як відбуватиметься оцінювання учасників сертифікації і за якими критеріями

Задля вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації в 2019 році затверджено Методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (наказ ДСЯО від 01.03.2019 № 01-11/9).

За цією методикою експерти заповнюють два пункти Форми експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації:

 • п. 6 «Результати оцінювання»
 • п. 7 «Загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації».

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації призначена для проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

Методика включає:

 • 5 критеріїв, що розкриті через 20 показників
 • опис методів збирання інформації експертами
 • алгоритм обчислення загальної суми балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання.

Ліцензування освітньої діяльності: порядок і документальний супровід

Під час розроблення критеріїв та показників враховано:

 • Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалену розпорядженням КМУ від 14.12.2016№ 988-р
 • професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затв. наказом Мінсоцполітики від 10.08.2018 №1143
 • навчально-методичний посібник «Супервізія: професійна підтримка і професійний розвиток педагогів», розроблений Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»
 • Рамку безперервного професійного розвитку вчителів, розроблену МОН України спільно з Британською Радою в Україні.

Експертне оцінювання

Експертне оцінювання здійснюють двоє експертів за допомогою двох методів збирання інформації:

 1. спостереження

⇒ триває протягом робочого дня, включаючи, зокрема:

 • спостереження під час:
  • відвідування навчальних занять
  • перерв між начальними заняттями
 • огляд класної кімнати
 1. інтерв’ю

⇒ відбувається за орієнтовним переліком питань, який розробляє ДСЯО

Інтерв’ювання директора ЗЗСО та його заступника проводять за анкетою, розробленою ДСЯО, з обов’язковою фіксацією відповідей

Для оцінювання професійних компететнтностей учасника сертифікації за кожним із показників експерти можуть використовувати 1-4 методи збирання інформації:

 • спостереження під час уроків
 • спостереження на перервах
 • інтерв’ю з учасником сертифікації
 • інтерв’ю з директором та заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації.

Зауважте!

Тривалість інтерв’ю не може перевищувати 40 хв

Інтерв’ю з директором та його заступником не може бути єдиним методом збирання інформації для експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації

Зареєструйтеся на вебінар
«Про сертифікацію директору школи: навіщо педагогам проходити»

Критерії оцінювання учасника сертифікації

Експерти оцінюють учасника сертифікації за п’ятьма критеріями, кожен з яких має свої показники.

5 критеріїв оцінювання учасника сертифікації
та їх показники

КРИТЕРІЙ 1

Здатність планувати і реалізовувати освітній процес на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів

показники

1.1

Планує освітній процес із урахуванням вимог Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми

1.2

Використовує педагогічні технології в освітньому процесі на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів

1.3

Надає дітям рівні можливості участі у різних формах взаємодії, зокрема організовує співпрацю учнів у парах, мікрогрупах, групах

1.4

Організовує роботу учнів із урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами), добираючи доцільні методи, прийоми, засоби навчання

1.5

Забезпечує баланс між активним, пасивним та інтерактивним навчанням

1.6

Демонструє позитивні навички вербальної та невербальної комунікації з учнями

1.7

Застосовує різноманітні форми оцінювання роботи учнів та проводить аналіз результативності їхньої навчальної діяльності

КРИТЕРІЙ 2

Здатність здійснювати процес навчання, виховання і розвитку учнів, основою якого є повага до прав людини, патріотизм, демократичні та інші загальнолюдські цінності

показники

2.1.

Формує в учнів повагу до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимість до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками

2.2.

Розвиває в учнів патріотизм, повагу до державної мови і державних символів України, шанобливе ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу

2.3.

Забезпечує позитивне ставлення до індивідуальних відмінностей учнів, цінує, враховує особливості та захищає права кожного з них

КРИТЕРІЙ 3

Здатність створювати безпечне та психологічно комфортне освітнє середовище, орієнтоване на розвиток дітей та мотивацію їх до навчання

показники

3.1

Створює комфортне освітнє середовище з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни

3.2

Мотивує учнів до вибору виду діяльності та активного навчання, організовуючи освітні осередки, у тому числі для їхньої індивідуальної роботи

3.3

Використовує в освітньому середовищі навчальні матеріали відповідно до інтересів і потреб дітей

3.4

Забезпечує емоційну і психологічну комфортність освітнього середовища для учнів

КРИТЕРІЙ 4

Здатність налагоджувати і підтримувати партнерські стосунки з родинами учнів задля розвитку здібностей та можливостей кожної дитини

показники

4.1

Співпрацює з родинами учнів, використовуючи різні форми комунікації щодо успіхів у навчанні та розвитку їх дітей, зокрема для розроблення і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

4.2

Долучає батьків до організації освітнього процесу та проводить спільно з ними заходи для дітей

КРИТЕРІЙ 5

Здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії

показники

5.1

Аналізує сильні і слабкі сторони своєї професійної діяльності, формує і розвиває власну інформатичну компетентність та визначає шляхи подальшого саморозвитку

5.2

Здійснює оцінювання своєї роботи на підставі інформації із різних джерел (результати оцінювання учнів, зворотний зв’язок від колег, керівництва, учнів, їхніх батьків) та враховує його результати для професійного і особистісного зростання

5.3

Бере участь у семінарах, тренінгах, майстер- класах, науково-практичних конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із професійних питань

5.4

Постійно співпрацює з іншими вчителями для підвищення своєї власної та їхньої професійної компетентності

Критерії оцінювання учасників сертицікації

Результати експертного оцінювання учасника сертифікації

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації:

 • здійснюється за кожним критерієм
 • включає оцінювання за всіма показниками, що входять до відповідного критерію.

Загальна оцінка є сумою балів за всіма критеріями.

Зауважте!

Учасник сертифікації за результатами експертного оцінювання може отримати:

 • мінімум 40 балів
 • максимум 120 балів

Як оцінюватимуть учасників сертифікації

Інфографіка про сертифікацію вчителів
від ДСЯО

За результатами експертного оцінювання експерти заповнюють та підписують експертний висновок за затвердженою формою.

Іван Юрійчук,
директор департаменту акредитації та моніторингу
Державної служби якості освіти

logo
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися