Аналізуємо стан організації харчування дітей у дошкільному закладі за рік

18 листопада 2016
11433
Середній бал: 5 із 5

На початку нового календарного року завідувач дошкільного закладу має видати наказ про стан організації харчування дітей за попередній рік. Для цього необхідно опрацювати чимало інформації, зокрема про виконання норм харчування, результати внутрішнього та зовнішнього контролю з питань харчування. І, звісно, без допомоги медичної сестри не обійтися

Щоб послідовно проаналізувати стан організації харчування в дошкільному закладі, виокреміть найважливіші питання у цьому напрямі діяльності.

Виконання норм харчування

Стан здоров’я дітей є показником правильної організації харчування в дошкільному закладі. Адже за оптимального режиму харчування та збалансованості раціону діти:

 • нормально ростуть і розвиваються
 • стійкіші проти інфекційних та інших захворювань.

Матеріалів для аналізування в дитсадку вдосталь, адже медична сестра протягом року періодично контролює виконання норм харчування:

 • раз на десять днів
 • щомісяця
 • щокварталу.

Отож, під час аналізування використовують журнал обліку виконання норм харчування.

Журнал
обліку виконання норм харчування

№ з/п

Продукт

Норма на 1 дитину

Видано на 1 дитину
(число, місяць)

1, 2… 9, 10
(за кожне число окремо)

у середньому
за 10 днів

аналіз дефіцит (–) або надлишок (+)

у середньому
за місяць

аналіз дефіцит (–) або надлишок (+)

1.

2.

Щоб дізнатися, чи поліпшився стан харчування, чи, навпаки, погіршився, актуальні показники порівнюють із минулорічними.

Окрім того, деколи зіставляють квартальні показники, аби за потреби отримати повнішу картину та визначити причини відхилень.

Аналізуючи виконання норм харчування за рік:

 • визначають показники у грамах на одну дитину та у відсотках.
 • враховують заміну продуктів за енергоцінністю.

Підбиття результатів контролю за рік

Задля аналізування обов’язково керуються висновками контрольних органів, які протягом року проводили відповідні заходи в дошкільному закладі щодо організації харчування.

Також опрацьовують результати внутрішнього контролю, який здійснювали завідувач, медичні працівники, рада з харчування.

Зокрема, протягом року медична сестра контролює різні питання, як-от:

відповідність

 • режиму харчування дітей розпорядку роботи закладу (групи)

 • відповідність нормам об’єму страв, виданих дітям

дотримання

 • інтервалів між прийомами їжі

 • графіків

 • видачі їжі з харчоблоку на групи

 • прийому їжі в різних вікових групах

 • санітарно-гігієнічних норм і правил

 • на харчоблоці

 • у групових приміщеннях

 • у коморі

Для зведення та ґрунтовного опрацювання даних можна створити таблицю.

Приклад оформлення таблиці про результати аналізу внутрішнього контролю організації харчування

Результати внутрішнього контролю за 20__ рік

Питання оперативного контролю

Результати

Примітки

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп

 • Харчоблок і групові приміщення забезпечені задовільно
 • Кухонного обладнання, посуду вдосталь

Питання розглянуті на засіданні педагогічної ради (січень)

Обсяг фінансових витрат на проведення заходів на поліпшення матеріально-технічного забезпечення

 • Протягом року придбано посуду на суму 5 тис. грн

Ведення документації з харчування

 • Примірне двотижневе меню та картотека страв затверджені завідувачем дошкільного закладу
 • Меню-вимога складена з урахуванням примірного двотижневого меню та картотеки страв

Питання розглянуті на засіданні педагогічної ради (січень)

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей

 • Достатній рівень культурно-гігієнічних навичок
 • Діти самостійно миють руки перед та після прийманням їжі, сидять за столом правильно, вміють користуватися столовими приборами відповідно до віку

Рівень укомплектованості кадрами, які забезпечують організацію харчування дітей

 • Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей

Питання розглянуті на засіданні педагогічної ради (січень)

Забезпеченість продуктами харчування

 • Продукти харчування та продовольчу сировину протягом року постачали регулярно і в повному обсязі відповідно до заявок на продукти харчування

Питання розглянуті на адміністративних нарадах (протягом року)

Режим харчування

 • Організовано чотириразовий режим харчування
 • Порушень не виявлено

Виконання норм харчування

 • Харчування забезпечене наближено до норм, раціональне, збалансоване, різноманітне
 • Порівняно з показниками за попередній рік зросли показники виконання норм риби, овочів, сиру твердого на 4% і становлять 99,9%

Питання розглянуті на загальних зборах (березень) та виробничій нараді (жовтень)

Відповідність об’єму страв, виданих дітям, установленим нормам

 • Відповідно до встановлених норм

Видача їжі з харчоблоку на групи, дотримання графіків прийому їжі в різних вікових групах

 • Порушень не виявлено
 • Їжу з харчоблоку на групи видавали відповідно до графіків видачі їжі

Питання розглянуті на загальних зборах (березень)

Санітарний стан харчоблоку

 • Усі приміщення щодня прибирають, про що роблять відмітку у графіку прибирань
 • Раз на місяць проводять генеральне прибирання
 • У приміщенні розміщено інструкцію щодо правил миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання

Санітарно-гігієнічний режим у коморі

 • Дотримано

Санітарно-гігієнічний режим у групових приміщеннях під час прийому їжі

 • Дотримано

Використання обладнання, посуду та інвентарю за призначенням

 • Обладнання харчоблоку в належному стані
 • Увесь посуд та інвентар промарковано, використовують за призначенням

Термін придатності та умови зберігання продуктів харчування і продовольчої сировини

 • Працівники комори відповідально стежать за термінами придатності продуктів харчування та продовольчої сировини під час зберігання
 • Умови товарного сусідства та температурного режиму в холодильнику забезпечено

logo