-

Порядок організації інклюзивного навчання в дитсадках і школах: ЗМІНИ

16 червня 2022
35945
Середній бал: 5 із 5

Уряд затвердив зміни до порядків організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної і загальної середньої освіти.

Зміни до порядків організації інклюзивного навчання через війну

Зміни повʼязані з тим, що багато дітей з особливими освітніми потребами тимчасово переїхали в інші регіони країни або й за кордон.

15 годин підвищення кваліфікації: як виконати

Зміни:

 • Зняли норму про граничну кількість дітей в інклюзивних класах. Граничну кількість дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в інклюзивних класах або групах не застосовують. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання та створенні інклюзивної групи чи класу;

 • Дозволили змішану форму здобуття освіти. Можна застосовувати змішану форму здобуття освіти в інклюзивних класах закладу загальної середньої освіти. «У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можливе застосування дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти»;

 • Конкретизували перелік осіб, які працюють з учнями з ООП. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги чи допомогу можуть надавати фахівці інклюзивно-ресурсних центрів і педагогічні працівники закладу (якщо учасники освітнього процесу перебувають у безпеці).«Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводять фахівці із числа педагогічних працівників закладу освіти, педагогічні працівники, вчителі-дефектологи (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог), яких ввели до штату закладів освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти та/або додатково залучені фахівці, з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають цивільно-правові договори».

 • Дозволили подавати копії документів. До закладу освіти можна подавати копії документа, що посвідчує особу, а також висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності).«У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) для організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання (перебування) внаслідок збройної агресії Російської Федерації) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності) та висновку».

 • Додали норму про онлайн-засідання команди психолого-педагогічного супроводу. Засідання команд психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти можуть проходити в режимі онлайн або у змішаному очно-дистанційному форматі.

 • Розширили пункт про інклюзивні міжкласні групи. У закладі освіти можна формувати тимчасові інклюзивні міжкласні групи. «Кількість учнів в інклюзивній міжкласній групі повинна становити не більше дванадцяти. На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можуть формуватися тимчасові інклюзивні міжкласні групи».

  Інклюзивне навчання у закладах освіти

  З 1 січня 2022 року інклюзивне навчання організовують за новим порядком. Уряд затвердив нову форму індивідуальної програми розвитку, ввів рівні підтримки в освітньому процесі для учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, і встановив правила надання підтримки. Тож маєте вивчити нові вимоги, щоб не припуститися помилок й не отримати штрафів, коли до вашого зак­ладу завітає перевірка

  Міністерство освіти і науки визначило серед напрямів своєї діяльності пріоритетним розвиток інклюзивного навчання. І саме тому відомство активно працює над створенням нових можливостей для дітей з особливими освітніми потребами. Таку інформацію повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет на другий день Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».

  МОН стоїть на засадах формування безперешкодного освітнього середовища, як це визначено Законом України «Про освіту» та Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

  Також, в освітньому відомстві зазначили, що відбувається робота над проєктом Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2021–2031 роки, головною метою якої є забезпечення доступу кожної особи до якісної освіти з урахуванням її можливостей, потреб та задля розвитку її потенціалу.

  Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» особи з особливими освітніми потребами гарантовано мають право на освіту.

  Батьки здобувачів освіти мають гарантоване право обирати заклад освіти (інклюзивні класи в ЗЗСО, наближених до місця проживання, або спеціальний заклад освіти), освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти, виключно в інтересах самих дітей.

  За словами очільника Міносвіти, чутливою є тема спеціальної освіти. Тут неприйнятні жодні маніпуляції, які часом мають місце. А будь-які адміністративні рішення місцевих органів з цих питань потребують виваженості й орієнтування насамперед на інтереси дітей.

  Забезпечення якісного інклюзивного навчання

  Умови:

  • визначення особливих освітніх потреб дитини;
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • створення інклюзивного освітнього простору;
  • надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
  • забезпечення учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку;
  • здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протягом усього періоду навчання із обов’язковим залученням батьків до освітнього процесу.

  Визначення особливих освітніх потреб дитини

  Інклюзивно-ресурсний центр – забезпечує право дітей від 2 до 18 років на здобуття освіти в дитсадках та школах, проводить комплексну оцінку, надає психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги та забезпечує дітей кваліфікованим супроводом.

  Умови для організації  інклюзивного навчання та особливі освітні потреби дитини визначають практичні психологи та вчителі-дефектологи інклюзивно-ресурсних центрів на основі комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

  Комплексна оцінка проводитися за ініціативи:

  • батьків дитини
  • педагогів закладу освіти на підставі заяви батьків.

  Комплексна оцінка не проводиться примусово.

  Організація інклюзивного навчання 

  У школі

  Інклюзивні класи у 2020/2021 навчальному році створювали на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами. До заяви додають висновок інклюзивно-ресурсного центру та інші документи. Термін дії висновку не обмежений у часі.

  Комплексна оцінка повторно проводиться, коли:

  • дитина переходить з дитсадка до школи;
  • дитину переводять зі спеціального дитсадка чи школи до інклюзивної групи дитсадка або інклюзивного класу школи.
  • команда психолого-педагогічного супроводу дитини виявила актуальні освітні потреби дитини в процесі навчання, труднощі у засвоєнні освітньої програми або успіхи у навчанні.

  Для дитини з особливими освітніми потребами команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план. План переглядають двічі на рік, для коригування та визначення прогресу розвитку дитини.

  У дитсадку

  Інклюзивна група в ЗДО утворюється в обов’язковому порядку у разі звернення батьків або інших законних представників дитини з особливими освітніми потребами.

  Порядок визначає кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі:

  • 1-3 дитини з порушенням опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими порушеннями інтелектуального розвитку;
  • не більше 2 дітей з числа сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення;
  • не більше 1 дитини із складними порушеннями розвитку.

  Команда психолого-педагогічного супроводу складає індивідуальну програму розвитку.

  До складу команди психолого-педагогічного супроводу входять: 

  • вихователь-методист
  • вихователі
  • асистент вихователя інклюзивної групи
  • практичний психолог
  • соціальний педагог
  • вчитель-логопед
  • вчитель-дефектолог та інші.

  Команда супроводу переглядає індивідуальний освітній план тричі на рік, для коригування та визначення прогресу розвитку дитини.

  Інклюзивно ресурсний центр

  Доступність закладів освіти

  Для створення інклюзивного освітнього середовища потрібно забезпечити архітектурну доступність закладів освіти.
  Державні будівельні норми є обов’язковими до виконання під час будівництва нових та реконструкції існуючих будівель закладів освіти.
  Виконання вимог, дозволить дітям з особливими освітніми потребами без перешкод навчатись та розвиватись в освітньому просторі.

  Організація інклюзивного навчання у період карантину

  У зв’язку з розпорядженням Кабінету міністрів України про введення карантину (постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 239) на всій території України з метою упередження розповсюдження вірусу «COVID-19», МОН України видав наказ «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID - 19»

  Згідно з Листом МОН України "Про організаційні засади роботи інклюзивно-ресурсних центрів в умовах карантину”  та Методичними рекомендаціями від МОН про організацію освітнього процесу в спеціальних закладах освіти на час карантину керівниками ІРЦ мають бути видані накази щодо встановлення режиму роботи працівників ІРЦ:

  • встановлення графіку роботи працівників ІРЦ
  • надання очних  психолого-педагогічних та  корекційно-розвиткових послуг
  • здійснення навчального процесу шляхом використання дистанційних технологій
  • інформування та консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами (групові консультації або індивідуальні)
  • встановлення робочого графіку працівників ІРЦ, які не задіяні в наданні дистанційних  психолого- педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами

  Методичні рекомендації МОН що до вправ та завдань для дітей з особливими освітніми потребами (шкільного віку), які можна використовувати у дистанційному навчання на період карантину, можна переглянути тут.

  logo