Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Як проводити батьківські збори в школі

 • 8 липня 2019
 • 3799
Експерт MCFR Освіта

Батьківські збори в школі— основний спосіб комунікації педагогічного колективу з батьками. Щоб збори були вдалі, а освітня робота ефективна, розглянемо види, форми проведення, теми батьківських зборів

Батьківські збори — це спеціально організований захід, мета якого налагодити взаємодію колективу закладу освіти, учнів, їхніх батьків та розв’язати інформаційні, пізнавальні й комунікативні завдання.

Батьківські збори дають змогу:

 • обговорити питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти
 • встановити партнерські взаємини педагогів з батьками
 • розглянути різні погляди на виховання, навчання і розвиток дітей
 • активізувати та розвинути виховні навички батьків
 • підтримати впевненість батьків у власних педагогічних можливостях
 • узгодити дії учасників освітнього процесу
 • уникнути непорозумінь.

В теорії все прекрасно. Однак на практиці як батьки, так і педагоги не люблять батьківських зборів. Чому?

Батьки тому, що нудно, переважно говорить вчитель. Коли ж говорять батьки, то не слухають один одного і перебивають. Для них батьківські збори — це повинність, витрачений час і конфліктні ситуації.

Педагоги не люблять тому, що тільки-но йдеться про збори — батьки зайняті, пасивні, а інколи самовпевнені й агресивні.

Розглянемо, що впливає на ефективність батьківських зборів та як зробити, аби комунікація між учасниками освітнього процесу була продуктивною і викликала позитивні емоції.

Види батьківських зборів

Батьківські збори бувають:

 1. загальношкільні, що організовує адміністрація закладу освіти.

Відбуваються двічі на рік: на початку першого та в кінці другого семестру. Адміністрація школи надає батькам загальну інформацію щодо освітнього процесу:

 • структури навчального року
 • освітніх новацій
 • роботи гуртків, факультативів
 • змін у шкільному статуті
 • правил шкільного розпорядку
 • підсумків роботи
 1. класні (збори батьків класу), що організовує класний керівник.

Відбуваються два рази на семестр.

Якщо раптово виникають питання, які слід вирішити, то проводять додаткові батьківські збори.

Зауважте! Оптимальна тривалість батьківських зборів — 1-1,5 години.

За змістом батьківські збори поділяють на:

Види зборів

організаційні

тематичні

підсумкові

комбіновані

Мета

 • обговорити загальні питання: організацію діяльності закладу освіти, особливості освітнього процесу; режим роботи закладу; організацію харчування; вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки учнів тощо
 • вивчити тему, актуальну для батьків, та поглибити їхні знання у сфері виховання дітей
 • підбити підсумки роботи учасників освітнього процесу за певний період
 • розглянути організаційні питання та актуальну тему, що стосується навчання, виховання й розвитку дітей

Зазвичай перші батьківські збори — організаційні. Їх проводять наприкінці серпня — на початку вересня.

Наступні збори — тематичні. Проводять протягом року.

Останні в навчальному році — підсумкові. Проводять у травні.

Ваш подарунковий демодоступ

Форми проведення батьківських зборів

Найчастіше у школах проводять традиційні батьківські збори, що нагадують собою лекцію. Педагоги говорять, а батьки слухають. Наприкінці зборів кілька найактивніших батьків ставлять запитання та обговорюють їх. Решта ж — відмовчується.

Такі батьківські збори мають і переваги, і недоліки:

 

переваги

недоліки

 • зручно розглядати загальні питання організації освітнього процесу, нормативні документи
 • досконала організація
 • форма проведення зборів звична, а тому зрозуміла всім
 • інформативність
 • можна повідомити певну інформацію великій кількості людей
 • можна спостерігати за емоційною реакцією батьків
 • однотипність проведення
 • монолог педагога
 • лише звітування й інформування без пошуку шляхів вирішення проблем
 • неможливість вирішити проблеми, що стосуються конкретної дитини
 • пасивність батьків
 • слабка взаємодія між учасниками
 • фіксований час проведення

 

Оскільки батьківські збори мають залучати батьків до співпраці й активної участі в житті закладу освіти, традиційний спосіб роботи з батьками потрібно урізноманітнювати. Спробуйте змінити форму проведення заходу.

Використайте інтерактивні методи роботи та чергуйте різні форми проведення зборів: тренінги, круглі столи, майстер-класи, індивідуальні бесіди. Такі форми роботи спонукатимуть педагогів і батьків до взаємодії. Учасники зборів виявлятимуть активність, творче мислення, дискутуватимуть і так знаходитимуть найефективніші шляхи вирішення проблем.

 

Інтерактивні форми проведення батьківських зборів

 

Форма

Особливості

Мета

Приклад

Тренінг

навчання, в основі якого практичне відпрацьовування досліджуваного матеріалу.

 

Батьки моделюють спеціально задані ситуації та шукають шляхи їх розв’язання. Як наслідок — розвивають і закріплюють певні знання й навички, набувають нового досвіду і на його основі отримують відповіді на запитання.

 

Під час тренінгів використовують методи і техніки інтерактивного навчання:

 • групові дискусії
 • аналізування конкретних ситуацій
 • ділові/рольові/імітаційні ігри
 • поглибити знання батьків з певної теми
 • сформувати нові вміння і навички, зокрема швидко приймати оптимальні педагогічні рішення
 • реалізувати творчий потенціал

на початку зборів педагог коротко і чітко розповідає про навчальні проблеми: кілька дітей з класу — агресивні, ображають однокласників. Потім учасники заходу в ігровій формі обговорюють проблему, вчаться розуміти агресивних дітей та співпрацювати з ними

Засідання круглого столу

колективне обговорення заданої теми учасниками заходу.

 

Розрізняють такі форми проведення засідань круглого столу, як:

 • бесіда на задану тему
 • дискусія або диспут — публічне обговорення спірного питання після вивчення теми чи розгляду проблеми
 • мозговий штурм — форма групової роботи, що використовують, якщо необхідно знайти ефективний і нестандартний шлях розв’язання складної проблеми. Спочатку генерують ідеї, а потім аналізують їх і вибирають найліпший варіант
 • конференція — призначена для засвоєння легких, але об’ємних матеріалів. Одні учасники заходу виступають із заздалегідь підготовленими повідомленнями з відповідної теми, інші ставлять запитання
 • зустрічі з фахівцями, до яких учасники заздалегідь готують запитання
 • вивчити новий або відтворити забутий матеріал
 • обговорити проблемні питання
 • провести пошукову роботу батьків

учасники батьківських зборів обговорюють, як запобігати виникненню міжособистісних конфліктів у колективі, розглядають приклади неприємних ситуацій і з’ясовують, що робити в разі їх виникнення

Майстер-клас

навчання, під час якого фахівець передає глядачам досвід і майстерність шляхом демонстрування методів і прийомів роботи.

Батьки не лише отримують нові знання, а й вчаться практично використовувати їх

 • поширити педагогічний досвід
 • практично використати набуті знання

педагог розширює знання батьків про методи оздоровлення дітей: розповідає про точковий масаж тіла, правила його застосування і показує, як проводять масаж. Потім батьки роблять точковий масаж дітям

Усний журнал

форма зібрань, що застосовують для педагогічної освіти батьків із певної теми.

 

Захід поділяють на частини — сторінки журналу, присвячені певним питанням теми. Кожна сторінка — це усне повідомлення, проілюстроване дидактичними матеріалами

 • докладно проаналізувати проблемну ситуацію та розв’язати її
 • збагатити знання батьків із визначеної теми
 • спонукати батьків переглянути батьківську позицію, стиль сімейного виховання;
 • надати кожному учаснику можливість висловити думку

педагоги і батьки готують виступи на тему «Як навчити дітей дбати про своє здоров’я»

Спільні збори педагогів,батьків і дітей

збори, участь в яких беруть педагоги, батьки й діти. Всі учасники об’єднані спільною метою: обговорити певне питання; підготувати виставку творчих робіт, організувати концерт.

 

Можна організовувати як позашкільні та позакласні заходи: екскурсії, відвідування вистав, виставок, психологічних тренінгів

 • згуртувати учасників освітнього процесу
 • навчитися працювати в колективі
 • створити неформальну атмосферу спілкування

учасники заходу організовують виставку творчих робіт на тему «Сонячна палітра», де представляють своє бачення краси навколишнього світу

Індивідуальна консультація

бесіда, під час якої педагог надає батькам детальну інформацію щодо дитини та рекомендації для розв’язання конкретних проблемних ситуацій.

 

Батьки можуть заздалегідь домовитися з педагогом про консультацію:

 • в день, зручний їм
 • в батьківський день
 • під час осінніх/весняних канікул
 • обговорити питання, що стосуються окремого учня
 • розв’язати актуальні проблеми дитини
 • отримати рекомендації
 • налагодити міжособистісну взаємодію «педагог-батьки»

батьки дізнаються в педагога про успішність дитини та отримують рекомендації щодо її поліпшення

День відкритих дверей

день, коли проводять екскурсії закладом, колективні й індивідуальні бесіди, відкриті заняття, свята, розваги

ознайомити велику кількість людей із особливостями закладу освіти

визначити, що 1 грудня кожного навчального року —день відкритих дверей в закладі освіти

Вибір тієї чи іншої форми проведення батьківських зборів залежить від проблем, які слід вирішити. Якщо потрібно обговорити організацію освітнього процесу, то доцільно провести круглий стіл у формі дискусії. Якщо хочете ознайомити батьків із новими підходами у вихованні та навчити практично використовувати отримані знання, то проведіть майстер-клас.

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Тематика батьківських зборів в школі

Ефективність батьківських зборів значною мірою залежить від вибору теми заходу. Обирайте цікаві й актуальні для батьків теми. Бажано, щоб вони мали просвітницьке спрямування.

Зауважте! На батьківських зборах можна розглянути кілька питань. Однак ці питання слід об’єднати однією темою або ж виокремити провідну тему і присвятити найбільше часу її розгляду.

 Теми для обговорення на батьківських зборах:

 • загальні, що стосуються організації освітнього процесу
 • тематичні, на яких батьки поглиблюють знання з психології та педагогіки

Тематика батьківських зборів:

загальна

тематична

 • зміст, напрями, завдання освітнього процесу
 • специфіка роботи закладу освіти
 • нормативно-правова база
 • структура навчального року
 • навчальні плани
 • запровадження профільних дисциплін, факультативів, спецкурсів
 • зміни в освітньому процесі
 • матеріально-технічне забезпечення
 • успішність та поведінка учнів
 • способи поліпшити ефективність навчання
 • безпека учнів
 • медіабезпека учнів
 • здоров’я учнів
 • організація харчування
 • організація позакласної та позашкільної роботи
 • підготовка до ЗНО, ДПА
 • творчий розвиток
 • участь у громадських проектах
 • учнівське самоврядування
 • підбиття підсумків роботи за певний період
 • адаптація учнів 5-х класів до середньої школи
 • особливості фізичного та психологічного розвитку дітей конкретної вікової групи
 • особливості виховання дітей у сім’ї
 • режим дня учня
 • запобігання проблемам у навчанні
 • створення умов успішної взаємодії дорослих і дітей

 

Зауважте! Не обговорюйте на батьківських зборах проблеми окремих учнів, їхню успішність та поведінку.

Коли обираєте тему зборів, зважайте, в якому класі навчаються діти: в початковій школі батьків цікавлять питання здоров’я, харчування, безпеки учнів; в середній та старшій школі — професійне самовизначення учнів, підготовка до ЗНО і ДПА.

Рішення батьківських зборів

Результат роботи батьківських зборів — рішення, яке ухвалюють більшістю голосів і приймають до виконання. Оскільки це рішення обов’язково потрібно оформити документально, кожні батьківські збори протоколюють.

Оберіть з-поміж батьків секретаря, який складе протокол батьківських зборів :

 • вкаже ПІБ учасників зборів
 • зазначить прізвища, імена й по батькові кожного доповідача
 • зробить короткий виклад питань, що обговорювали
 • зафіксує рішення, прийняті батьківськими зборами.

Щоб спростити роботу секретаря, надайте йому шаблон протокол батьківських зборів.

Ретельна підготовка й нестандартний підхід — головні чинники, що впливають на успішність батьківських зборів. Якщо проводити батьківські збори в неформальній обстановці, то батьки і педагоги не лише з’ясують питання, з якими прийшли, а й отримають задоволення від спілкування в дружній атмосфері.

logo
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися