Методичні рекомендації МОН з викладання предметів

10 липня 2019
21768
Середній бал: 5 із 5

МОН надало методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у школах у 2019/2020 навчальному році

У розробці рекомендацій брали участь Національна академія педагогічних наук та Інститут модернізації змісту освіти. Вчителі можуть користуватися рекомендаціями під час практичної роботи.

Що в навчальних програмах

Міністерство послідовно впровадило до змісту всіх навчальних програм компетентнісний підхід. Він відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нова українська школа» та показує особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». В цих лініях — відображення провідних соціально й особистісно значущих ідей, розкриття яких відбувається послідовно під час навчання й виховання.

Спільні вміння всіх компетентностей:

 • читання з розумінням
 • уміння висловлювати власну думку усно і письмово
 • критичне та системне мислення
 • здатність логічно обгрунтовувати позицію
 • творчість
 • ініціативність
 • вміння конструктивно керувати емоціями
 • оцінювання ризиків
 • приймання рішень
 • розв’язання проблем
 • здатність співпрацювати з іншими людьми.

Скачайте методичні рекомендації

logo