Порядок повідомної реєстрації колективного договору

11 жовтня 2021
4084
Середній бал: 5 із 5
начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Який Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Згідно з Порядком повідомній реєстрації підлягають зміни та доповнення до галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору.

Порівняйте зміни

 Реєстрація 

1. Яка мета повідомної реєстрації

У попередній редакції Порядку метою проведення повідомної реєстрації було засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів). У чинній редакції — оприлюднення інформації про укладення колективних договорів, внесення до них змін і доповнень.

2. Як подати колективний договір

На повідомну реєстрацію подають один примірник колективного договору, змін та доповнень до них разом із додатками та супровідним листом.

Як і раніше, сторони колективного договору подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення відповідної договору.

На вибір сторін договору (залежно від їхніх можливостей) пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:

  • оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
  • оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
  • електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

3. Що робить реєструючий орган

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективного договору, змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

Для посилення інформування заінтересованих суб’єктів реєструючий орган оприлюднює:

  • реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них;
  • текст колективних договорів, змін і доповнень до них;
  • рекомендації щодо приведення колективного договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);
  • перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими положення колективного договору (у разі подання такого переліку сторонами угоди).

Текст колективного договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється за винятком інформації, доступ до якої обмежено його сторонами відповідно до закону або за їхнім рішенням.

Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію колективного договору, змін і доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

Реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику колективного договору, змін і доповнень до них і не повертає його сторонам.

logo