Модельна програма «Я досліджую світ»

12 листопада 2021
5700
Середній бал: 5 із 5

Що у модельній навчальній програмі інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Робота у малих групах: переваги

Авторами програми стали Ольга Волощенко та Олександра Козак. У програмі подано зміст та очікувані результати навчання. Розроблена програма з урахуванням інтегрованої теми: «Чарівні перетворення».

Крім того, у програмі подано орієнтовні дослідницькі запитання, зокрема:

 • Як безпека перетворюється на небезпеку?
 • Як небезпеку перетворити на безпеку?
 • Чому воду називають чарівницею?
 • Як опинитися в минулому без чарівної палички?
 • Чим приваблює природа Карпат?

«Я досліджую світ»: результати навчання

Програмою передбачено результати навчання, які мають засвоїти учні. Їх поділено за тижнями та відповідно до освітніх галузей. Серед основних результатів:

 • учень може змоделювати доцільну поведінку в небезпечних ситуаціях (вогонь, вода, газ, небезпечні об’єкти);
 • дотримується правил безпечної поведінки вдома, у школі, у громадських місцях;
 • наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами;
 • може самостійно створити виріб за зразком та власним задумом із використанням природних матеріалів;
 • описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору, наводить приклади вчинків персонажів, які викликали відповідні емоції;
 • виявляє інтерес до власних традицій і традицій інших культур, ставиться до них із повагою.

 

Тиждень 1.

Код

Очікувані результати навчання

[4 ПРО 2-3.1-1]

- відповідально діє в природі

[4 ПРО 1-4.2-2]

- знаходить шляхи вирішення проблеми й вирішує її

[4 ПРО 1-4.2-3]

- добирає докази правильності суджень

[1 ПРО 1-4.2-1]

- формулює проблему, визначає відоме і невідоме в ній

[4 СЗО 1-2.1-1] -

- пояснює та зіставляє ознаки безпечної і небезпечної ситуації

[4 ГІО 3-2.2-2] -

- виявляє та пояснює вплив часу і людей на пам’ятки культури

logo