Розробка планів на наступний рік: корисні таблиці

19 травня 2021
25794
Середній бал: 5 із 5

Плануєте новий навчальний рік? Скористайтеся порадами, спираючись на які ви нічого не випустите з поля зору.

Оберіть види музичних занять

Скористайтеся Таблицею, щоб включити до планів різні види музичних занять залежно від конкретного змістового завдання. Таблиця допоможе зорієнтуватися і зрозуміти, наскільки варіативно і сучасно ви організуєте безперервну музичну діяльність у дитячому садку.

Як організувати випускне свято онлайн

Таблиця 1

Види музичних занять

Види занять

Характеристика

1. Індивідуальні

Проводьте окремо з дитиною. Мета занять — удосконалювати музичні здібності, навички музичного виконавства; індивідуальний супровід вихованця в музичному розвиткові. Заняття плануйте за результатами діагностики. Вони можуть тривати 2—3 хв після фронтального заняття. Як окремі заняття — для дітей раннього і молодшого дошкільного віку по 5—10 хв двічі на тиждень, по 10—20 хв для дітей старшого дошкільного віку

2. Підгрупові

Проводьте з підгрупою дітей двічі-тричі на тиждень по 10—20 хв залежно від віку дошкільників

3. Фронтальні

Проводьте з усіма дітьми вікової групи. Тривалість у хвилинах залежить від вікових особливостей дошкільників відповідно: ранній вік — 10, молодший — 15, середній — 20, старший — 25

4. З дітьми різновікових груп

Організуйте об’єднані заняття з дітьми кількох вікових груп

5. Традиційні

Врахуйте, що традиційні заняття містять усі види музичної діяльності дітей: сприймання, виконавство і творчість. Передбачають послідовне їх чергування. Структуру музичних занять варіюйте залежно від завдань

 6. Домінантні

Будуйте домінантні заняття так, щоб один вид діяльності переважав — слухання музики, виконавська діяльність, як-от спів, танець, гра на дитячих музичних інструментах, або музична творчість. Домінантне заняття може розвивати певну музичну здібність дітей: відчуття ладу, ритму, звуковисотний слух. За таких умов заняття може містити різні види музичної діяльності, але кожна з них має бути спрямована на вдосконалення домінуючої особливості в дитини

 7. Тематичні

Плануйте тематичні заняття, спираючись на подієвість освітнього процесу в цілому. На такому занятті всі види музичної діяльності пронизує конкретна тема. Вона домінує в плануванні теми дня або тижня

Оберіть форми організації музичної діяльності для різних вікових груп

Щоб відобразити в планах форми організації музичної діяльності для різних вікових груп, використайте Таблицю 2. Вона враховує вимоги до варіативності чинних програм.

Стратегія розвитку закладу освіти

Таблиця 2

Варіативні форми організації музичної діяльності дошкільників

Форми музичної діяльності

Перша й друга молодші групи

 • Ігрове експериментування зі звуками предметів;
 • ігри-мандрівки у світ звуків — немузичних і музичних;
 • колекціонування предметів — виставка брязькалець, дитячих музичних інструментів, улюблених музичних іграшок;
 • музично-ігрові прийоми, як-от звуконаслідування;
 • музичні й музично-літературні загадки;
 • музичні пальчикові та логоритмічні ігри;
 • музично-рухові імпровізації;
 • музичні казки — слухання та виконання

  Середня група

 • Музичні сюжетно-рольові ігри, пісні-ігри;
 • музичні ігри-фантазії;
 • ігрові проблемні ситуації на музичній основі;
 • ускладнені ігри-експерименти та ігри-мандрівки;
 • музично-дидактичні ігри;
 • ігри-етюди за мотивами музичних творів;
 • сюжетні проблемні ситуації або ситуації з рольовою взаємодією;
 • концерти-загадки;
 • бесіди за дитячими запитаннями про музику

  Старша група

 • Проблемні і ситуативні завдання — варіативні, поліпроблемні;
 • музично-дидактичні ігри;
 • комп’ютерні музичні ігри;
 • діяльність —
  – дослідницька;
  – проєктна;
  – театралізована;
  – інтегрована;
  – самостійна;
 • хороводні ігри;
 • музичні ігри-імпровізації;
 • музичні конкурси, фестивалі, концерти;
 • музичні екскурсії та прогулянки, музичний музей;
 • клуб за музичними інтересами;
 • колекціонування музичних вражень

Читайте продовження у журналі  «Музичний керівник»

logo