Портфоліо дошкільника як інструмент комплексної діагностики розвитку

1 грудня 2016
9720
Середній бал: 5 із 5

Сьогодення ставить максимально високі вимоги до темпу життя та рівня розвитку дітей. Які саме якості знадобляться дитині в майбутньому? І що виявиться важливішим: успішне засвоєння шкільної програми чи можливість самореалізації в творчості? Зрештою, які освітні методики й технології слід застосовувати педагогам у роботі?

Частина фахівців дошкілля вважають необхідним запустити механізми самопізнання й самоактуалізації особистості дитини через мотивацію у неї досягнення успіху.

Задля виконання цього завдання можна використовувати портфоліо дошкільника, фіксуючи досягнення в індивідуальному розвитку дитини.

Навіщо складати порфоліо

Навчальне портфоліо тлумачать як колекцію робіт і результатів діяльності учня, яка демонструє його зусилля, прогрес та досягнення в різних сферах.

Портфоліо складають, аби:

 • побачити «картину» вагомих освітніх результатів у цілому
 • відстежувати прогрес вихованця в широкому освітньому контексті
 • показати здатність дитини практично застосовувати отримані знання та вміння.

Створюючи портфоліо дошкільника, варто уникати таких типових недоліків традиційної системи оцінювання, як:

 • суб’єктивізм
 • обмеженість
 • недооцінювання можливостей дітей.

При цьому зауважують на самооцінці дитини.

Портфоліо дитини може виконувати дві ролі:

 • як форма ефективного оцінювання — адекватного подання окремих творчих досягнень дитини
 • як спосіб розвитку здібностей дошкільника.

Адже у портфоліо враховують результати, досягнуті в різноманітних видах діяльності:

 • соціальній
 • комунікативній
 • пізнавальній.

Тож у портфоліо дошкільника можна вбачати:

 • інструмент комплексного оцінювання рівня розвитку індивідуальних якостей, можливостей та здібностей дитини
 • спосіб аналізу індивідуальних досягнень для вибудовування подальшої «траєкторії розвитку».

Чудова риса — постійно відкривати у людині нове, дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення — один із тих коренів, який живить покликання до педагогічної праці.

Василь Сухомлинський

Структура портфоліо

Портфоліо зазвичай складають для дітей старшого дошкільного віку.

На кожного вихованця формують портфель, який показує динаміку розвитку дитини, картину того, як вона «розквітає» і хто їй у цьому допомагає.

Структура портфоліо може бути представлена трьома основними блоками, у кожному з яких — розділи:

 • документи
 • роботи
 • відгуки.

Розглянемо орієнтовний зміст блоків портфоліо дитини:

Назва блоку

Зміст

Дитина хороша

 • твір батьків про дитину

 • роздуми вихователів про дитину

 • неформальна бесіда з дитиною «Розкажи про себе»

 • інтерв’ю, взяте в друзів дитини, інших дітей

 • самооцінка за тестом «Сходинки»

 • книжка в картинках «Я», «Я та моя сім’я», «Я та мої друзі», «Моя мрія», «Дитячий садок», «Школа» тощо

 • психолого­педагогічна характеристика дитини

 • кошик побажань

 • подяки дитині — за доброту, щедрість, гарний учинок, уміння дружити тощо

 • лист подяки батькам — за виховання дитини

 • ілюстрації — фото, відеоматеріали

Дитина вміла

 • анкети для батьків

 • відгуки вихователів

 • неформальна бесіда з дитиною «Чим тобі подобається займатися?»

 • розповіді вихованців групи про дитину

 • оцінка вмінь педагогами із гурткової роботи

 • оцінка участі в акціях (екологічних, ознайомлювальних)

 • думки педагогів

 • оцінка участі в проектах (пізнавальних, дослідницьких)

 • характеристика, складена практичним психологом (пізнавальні інтереси дитини)

 • грамоти за номінаціями — за допитливість, уміння, ініціативність, самостійність; за участь в інтелектуальних іграх, вікторинах, конкурсах

 • ілюстрації — фото, відеоматеріали

Дитина успішна

 • відгук батьків про дитину

 • рекомендації вихователів

 • розповідь дитини про власні успіхи

 • висновки педагогів із гурткової роботи (очікуваний результат — реальні досягнення)

 • творчі роботи: малюнки, аплікації, вірші, проекти

 • свідчення про участь у концертах, виставках, конкурсах, фестивалях дитячої творчості

 • нотатки педагогів

 • висновки завідувача, вихователя-методиста

 • документи про навчання в художній, музичній школах тощо

 • грамоти — за участь і перемоги у творчих конкурсах, виставках, фестивалях

 • ілюстрації — фото, відеоматеріали

Змістові лінії блоків показують оцінку розвитку в дитини:

 • особистісних якостей
 • уявлень та вмінь
 • творчих можливостей та здібностей.

Досягнення дошкільника в тій чи тій діяльності (діяльнісний підхід) оцінюють задля його подальшого індивідуального розвитку.

Оцінювання має відбуватися не саме по собі, а за спільної допомоги, підтримки, стимулювання творчого потенціалу дитини.

Оцінити — означає знайти певні якості, показати не стільки знання та вміння, скільки ставлення дитини до себе, однолітків, близьких людей, діяльності. Зрештою, успішне майбутнє дитини залежить від її особистісних якостей: цілеспрямованості, самостійності в досягненні бажаного результату в житті, творчості.

Портфоліо випускників дитячого садка зазвичай вручають батькам та, задля наступності, вчителям початкової школи.

logo