Проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення навчального року

3 травня 2022
20617
Середній бал: 5 із 5

МОН надало роз’яснення щодо окремих питань завершення навчального року

Як завершити 2021/2022 навчальний рік

Як відбудеться завершення навчального року

Організація освітнього процесу, виконання освітньої програми та навчального плану є внутрішнім питанням кожного закладу.

Рекомендації МОН:

 • завершити 2021/2022 навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення освітнього процесу шляхом внесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, визначеної закладом;
 • забезпечити виконання освітніх програм, навчальних програм та навчального плану за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій з використанням технологій дистанційного навчання тощо та внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти для забезпечення якісного виконання програм без урахування показників з кількості днів;
 • звернути увагу на необхідність психологічної підтримки дітей, у тому числі після завершення навчального року (у листі МОН дає посилання).

  Як відбудеться оцінювання в умовах війни

  Щодо підсумкового оцінювання. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватись, за потреби, з використанням технологій дистанційного навчання. Відповідно до нормативно-правових актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню. 

  Семестрове оцінювання за ІІ семестр

  В залежності від ситуації, семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами

  • тематичного оцінювання
  • поточного оцінювання
  • підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

  За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів МОН пропонує враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

  Також рекомендовано зараховувати всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру незалежно від місця навчання. Це може бути заклад загальної середньої освіти в Україні або за її межами.

  Крім того, заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.

  В окремих випадках за рішенням педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано». 

  ⇒ Як оцінювати навчальні досягнення учнів 5—6-х класів

  Річне оцінювання

  У МОН рекомендують здійснювати річне оцінювання на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

  Річна оцінка не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня з предмета та сформованість уміння застосовувати набуті знання.

  У 1-4 класах підсумкова оцінка за рік, відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813, визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями.

  За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами ІІ семестру.

  Також за відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

  Окрім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання.

  У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень матиме право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

  logo