Фандрейзинг у навчальному закладі: організація від А до Я

6 грудня 2016
8598
Середній бал: 5 із 5

У ваших мріях організувати у навчальному закладі курси іноземних мов чи веб-дизайну, забезпечити класи новітнім обладнанням, створити екологічний дитячий майданчик або ж подарувати школярам електронні книги? Якщо єдиною завадою цьому — брак фінансування, спробуйте залучити ґранти для реалізації задуманого

Розгляньмо феномен фандрейзингу як інструменту залучення донорської допомоги для навчального закладу, а також визначмо максимально ефективний алгоритм дій для підготовки та реалізації програми чи проекту

Конкурс на посаду директора: роз’яснення МОН

Візуалізуємо ідею

Якщо «проект» існує лише у вашій голові — це лише ідея. А щоб вона стала повноцінним проектом, необхідно її перенести на папір. При цьому варто опрацьовувати навіть найменші і найпростіші кроки.

Розпочніть-но з дерева цілей.

Передусім визначте основну мету проекту — ціль першого рівня. Потім, скориставшись методом декомпозиції, виокремте дві-три підцілі другого рівня.

Кількість рівнів прямо пропорційна масштабу вашого проекту чи програми. На найнижчому рівні обов’язково занотуйте всі завдання, які необхідно виконати задля досягнення цілі.

Опрацювавши дерево цілей, переходьте до заповнення візитної картки проекту: у деталізованій таблиці запишіть відповіді на питання потенційного донора.

Картка має бути і максимально лаконічною, і містити вичерпні відповіді.

Примірний зміст візитної картки проекту фандрейзингу

Критерій

Опис проекту

Назва проекту/програми

 • Вкажіть потенційну/робочу назву, якщо ще не визначилися. Сформулюйте максимально зрозумілу назву, що відображає мету проекту (приміром, озеленення території дитячого садка)

ПІБ ідейного засновника/ керівника проекту

 • Подайте контактні дані відповідальної особи, з якою можна контактувати за необхідності

Актуальність проблеми

 • Обґрунтуйте необхідність реалізації проекту
 • Акцентуйте на «ахіллесовій п’яті» закладу

Основна мета, завдання проекту

 • Опишіть:

– головну мету проекту

– цілі другого та наступних рівнів

– завдання, що ставите перед собою.

 • Стисло означте ваше дерево цілей

Потенційні заходи

 • Наведіть приклади заходів, які плануєте реалізувати у межах програми/проекту, як-от: робочі чи навчальні візити, конференції, виставки, збори коштів тощо

Внутрішні та зовнішні ресурси

 • Зазначте нематеріальні ресурси, необхідні для впровадження проекту
 • Дайте відповіді на запитання, які з вказаних ресурсів навчальний заклад може забезпечити самостійно, а котрі потребують залучення зовнішніх організацій (тут виокреміть ресурси, що можуть надати ваші потенційні партнери)

Результати у підсумку

 • Охарактеризуйте кількісні та якісні показники, яких прагнете у короткостроковій перспективі

Очікування від реалізації

 • Поясніть, які переваги і особливості отримає ваш навчальний заклад у довгостроковій перспективі після того, як проект буде впроваджено

Бенефіціари

 • Вкажіть кінцевого користувача продуктами реалізованого проекту: школярі, вчителі, вихователі, батьки, жителі вашого населеного пункту тощо

Потенційні ризики

 • Проаналізуйте можливі внутрішні та зовнішні ризики, які можуть вплинути на хід реалізації проекту

Нормативна база

 • Перелічіть основні нормативно-правові акти, установчі та інші документи, якими оперуватимете в процесі реалізації проекту

Кінцева вартість проекту

 • Надайте обґрунтовані цифри щодо:

– вартості впровадження та реалізації проекту

– постреалізаційні витрати задля довготривалого ефекту для навчального закладу

Дедлайн

 • Визначте реальні терміни початку та завершення проекту
 • Урахуйте можливість форс-мажорів, які можуть відволікти виконання проекту

Завдяки побудові дерева цілей та заповненню візитної картки проекту ви виграєте наперед кілька кроків:

 • у вас викристалізується системне бачення майбутнього проекту
 • проаналізуєте не лише потенційні результати, але й можливі ризики, врахуєте всі «за» і «проти»
 • матимете змогу швидко за потреби:

– заповнити заявку для участі в конкурсі на отримання ґранту

– підготуватися до зустрічі з потенційним донором, маючи готові відповіді на питання, що цікавитимуть ґрантодавця.

Шукаємо джерела додаткових надходжень

Пошук ґрантів ви можете розпочати самостійно або ж скористатися послугами професійних фандрейзерів.

Оскільки останні обходяться недешево, доречно обирати перший варіант.

Актуальна та постійно оновлювана інформація щодо надання ґрантів представлена на таких онлайн-ресурсах:

Назва

Розділ (шлях) сайту

 • Ресурсний центр «Гурт»

«Новини» – «Гранти»

 • Портал «Громадський простір»

«Конкурси»

 • Спільнокошт «Велика ідея»

«Можливості» – «Гранти»

 • Громадські ініціативи України

«Конкурси та гранти»

 • Scientific Social Community (Соціальна наукова мережа)

«Гранти» – «Відкриті гранти»

Серед найактивніших в Україні ґрантодавців у царині науки та освіти є:

 • Фонд Президента України для обдарованої молоді
 • Фонд Віктора Пінчука
 • Фонд сприяння демократії від Посольства США
 • Фонд «Розвиток України»
 • Фонд Богдана Гаврилишина
 • Освітній фонд Петра Яцика
 • Інноваційний фонд
 • Міжнародний фонд «Відродження»
 • Фонд Рината Ахметова «Розвиток України»
 • Міжнародний благодійний фонд «Україна-3000».

Також проблемами навчальних закладів опікуються численні спільні фонди України, європейських країн та США, як-от:

 • Програма розвитку ООН в Україні
 • Фундація «Україна-США»
 • Фонд Гайнріха Бьолля
 • Фонд Фрідріха Еберта
 • Американські ради з міжнародної освіти ACTR-ACCELS
 • Польсько-українська фундація співпраці PAUCI
 • Фонд Конрада Аденауера.

Ці фонди надають ґранти як на навчання для обдарованої молоді, так і на реалізацію окремих освітніх проектів чи програм.

Окрім того, не зайве моніторити сайти КМУ та профільних міністерств, які періодично оголошують конкурси з наданням ґрантів для реалізації проектів, що відповідають пріоритетам державної політики у стратегічно важливих сферах.

Плануємо залучення ґрантів

Якщо ви зауважили благодійний фонд, який може стати вашим потенційним донором:

 • ознайомтеся з вимогами, які він висуває до проектів/програм
 • дослідіть і проаналізуйте досвід інших навчальних закладів, які брали участь в конкурсах такого фонду.

За результатами аналізу ви матимете змогу:

 • обрати стратегію реалізації проекту, яка вже перевірена на практиці
 • мінімізувати витрати часу на візуалізацію та планування
 • запозичити цінні ідеї у колег
 • врахувати інші можливі ризики, про існування яких ви і не здогадувалися.

На всіх стадіях планування варто вести щоденник проекту, де в довільній формі фіксувати плани, а також нотувати важливу інформацію, здобуту в процесі аналізу досвіду попередників.

Приклад оформлення щоденника проекту

Дата

Стадія проекту

Проблема/Ситуація/Досвід

Вирішення/Рекомендації

Приступивши до планування, визначайте результати, яких очікуєте досягти, максимально конкретними та реалістичними. Тут у пригоді можуть бути управлінські методики й технології, зокрема системи SMART та MOSCOW.

План проекту/програми

На основі чітко визначених планованих результатів складіть деталізований план проекту. Він має давати відповіді на такі запитання, як:

 • Як це зробити?
 • Скільки часу займе?
 • Яка вартість робіт?
 • Які ресурси необхідні?
 • Хто за який обсяг роботи відповідає?

Щоби скласти план максимально системний, деталізований, не забути про котрийсь крок:

 • виокремте у проекті необхідну кількість етапів
 • у кожному етапі передбачте кілька завдань
 • завдання поділіть на підзавдання
 • визначте необхідний час, ресурси та відповідальних осіб за кожне підзавдання

План бюджету

Коли план побудовано, визначте бюджет проекту/програми. На цьому етапі необхідна кропітка робота. Бюджетування складається з таких етапів:

Етап

Завдання

Примітка

Оцінювання витрат на проект у порядку спадання

 • Статті кошторису викладіть у порядку «від більшого — до меншого»

Якщо благодійний фонд —потенційний донор надає менший ґрант, ніж передбачаєте ви на реалізацію проекту, доведеться скласти бюджет проекту так, щоб коштів вистачило на найбільш затратні статті. Водночас необхідно, щоб найдорожчі статті проекту найбільше стосувалися головної мети. Знехтуйте другорядними статтями

Детальний аналіз кожної статті витрат

 • Оперуйте конкретними цифрами

За умови, якщо сума обіцяного гранту перевищує Ваші витрати, обов’язково передбачте у кошторисі графу витрат на непередбачувані обставини, пов’язані з можливими ризиками;

Затвердження бюджету проекту/програми

 • Фінансовий план мають затвердити двоє керівників — проекту/програми та навчального закладу, на базі якого реалізуватиметься проект

Так ви уникнете дублювання витрат, якщо берете участь у кількох проектах. Скажімо, якщо від однієї школи на отримання ґранту очікують два проекти і за обома передбачено закупівлю нетбуків, то керівник закладу виключить з одного кошторису чи замінить статтю витрат на закупівлю нетбуків

Реалізуємо та завершуємо

Якщо проект навчального закладу переміг на конкурсі на отримав ґрант — беріться до реалізації.

Стадії реалізації проекту/програми

Кроки

Опис завдань

Управління відхиленнями від планів

 • керівник проекту контролює, щоб не відбувалися відхилення від запланованих параметрів ресурсів, часу та якості у підсумку

Управління командою проекту/програми

 • залагодження конфліктних ситуацій
 • контроль за відповідальністю сторін
 • організація командної роботи задля отримання синергічного ефекту

Управління звітністю

 • складання звітів після завершення кожної проектної стадії
 • фінішний звіт

Завершеним проект/програму можна буде вважати лише, якщо донор підтвердить виконання зобов’язань, взятих навчальним закладом за проектом. Де-юре цей факт оформлюють підписами обох сторін під актами виконаних робіт.

Після реалізації проекту/програми поширюйте позитивний досвід, зокрема про корисні здобутки для навчального закладу.

На завершення, коли всі документи підписані кожною зі сторін, доречно надіслати подяки чи грамоти партнерам і донорській організації. Крім того, можна оформити відеозвіт, у якому розповісти про результати, відчутні після реалізації проекту/програми. Так ви завершите співпрацю на позитивній ноті і, можливо, посприяєте продовженню співпраці.

logo