-

Рекомендації щодо організації виховного процесу у 2021/2022 навчальному році

3 червня 2021
15685
Середній бал: 5 із 5

Поки нових рекомендації МОН немає, оглянемо минулорічні рекомендації про деякі питання організації виховного процесу. На яких ключових моментах варто зосередитися - читайте у статті

Безпечне та здорове освітнє середовище: СКЛАДОВІ

Лист надіслано на адреси регіональних департаментів освіти і науки, а також закладів післядипломної педагогічної освіти.

У рекомендаціях розкрито питання формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми.

Рекомендації щодо профілактики булінгу

У листі йдеться про те, що Закон України «Про освіту» визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою. Концепцією Нової української школи передбачено формування ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу.

Однак, досі продовжують надходити звернення від учасників освітнього процесу щодо порушень прав дитини, зокрема щодо випадків булінгу.

З метою профілактики булінгу (цькування) у закладах освіти рекомендуємо:

 • впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;
 • використовувати відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація - ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»; 
 • розвивати медіацію однолітків, створювати служби порозуміння;
 • проводити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

 

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

 

Крім того, ще одним питанням у рекомендаціях є урегулювання батьківської відповідальності за виховання дітей.

Для забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству у МОН рекомендують користуватись Методичними рекомендаціями щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами.

Актуальною в 2020/21 навчальному році залишається профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми.

Тут особливу увагу рекомендують приділити таким предметам:

 • історії,
 • географії,
 • правознавству,
 • суспільствознавству,
 • літературі (українській та зарубіжній),
 • філософії,
 • соціології тощо.

Запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин

Рекомендовано впроваджувати профілактичні стратегії формування життєвих навичок, формувати у молоді вміння протистояти ризикам, здійснювати комплекс профілактичних заходів, підвищувати психолого-педагогічну компетентність батьків, впроваджувати в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику тощо.

 

logo