Істина у визначеннях: на прикладі теми з історії України у старшій школі

9 грудня 2016
7300
Середній бал: 5 із 5

З початку 2016/2017 навчального року історію України старшокласники вивчають за оновленою програмою. Доберімо спосіб подання теми «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)»

Проект навчальної програми з історії України для 10-11-х класів розробив Український інститут національної пам’яті.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Міністерство освіти і науки України затвердило нову програму у переліку до наказу «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.07.2016 № 826.

У новій програмі з історії України період масових репресій та великого терору в Україні названо «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)».

Огляньмо особливості застосування форм, прийомів і засобів навчання на уроках.

На тему № 5 курсу «Історія України для 10 класу» «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)» передбачено 9 год., а також 1 год. — на урок узагальнення й тематичного оцінювання.

Програмами для старших класів у перше відведено час на практичні заняття з уроками узагальнення та тематичного оцінювання.

Розглянемо варіант структурно-методичного аналізу цієї теми у таблиці.

Зауважте! До планування деяких уроків запропоновано дві форми проведення (на вибір).

Орієнтовний структурно-методичний аналіз теми
«Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)»

(Історія України, 10 клас. Рівень стандарту/академічний рівень)

Зміст уроку відповідно до програми

Методи

Можливі форми уроку

Прийоми

Засоби навчання

Урок № 1

 • Державний статус УСРР
 • Утворення СРСР
 • Встановлення кордонів
 • Адміністративно-територіальний поділ
 • Антибільшовицький повстанський рух
 • Масовий голод 1921-1923 рр.
 • Впровадження НЕПу в УСРР
 • Грошова реформа
 • Початок індустріалізації
 • Суспільно-політичне життя
 • Ліквідація багатопартійності

організації практичної діяльності

розвиток умінь і навичок у формі картографічного проекту «Ґенеза адміністративно-територіального поділу України на початку ХХ століття»

 • актуалізація за допомогою прийому «Тест-рейтинг»
 • стисле повідомлення
 • постановка завдання
 • демонстрація та пояснення пам’ятки (алгоритму дій учнів) з виконання проекту
 • міркування на основі порівняння карт, які ілюструють різні історичні періоди
 • узагальнена характеристика
 • узагальнення за допомогою прийому «ось причина, а це — наслідок»

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздатковий матеріал — пам’ятка

– словники

 • наочні:

– контурні карти

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами та таблицями

– світлини

організації пізнавальної діяльності

засвоєння нового матеріалу

 • актуалізація за допомогою прийомів «так/ні» або «рецензія»
 • вивчення нового матеріалу:

– пояснення

– аналітичний опис

– створення асоціативних схем

– узагальнена характеристика (прийом «моя теза»)

Урок № 2

 • Політика коренізаціі
 • Ставлення влади та населення до українізації
 • Микола Скрипник
 • Національна політика радянської влади в УСРР
 • Кримська та Молдавська АСРР
 • Релігійне життя в УСРР
 • УАПЦ
 • Василь Липківський

організації ціннісно-смислової діяльності

ціннісно-смисловий урок у формі усного журналу

 • актуалізація за допомогою прийомів «інтелектуальна розминка» або «вірю/не вірю»
 • прийоми організації усного журналу:

– міркувальне викладення

– поєднання умовно-графічної і художньої наочності з простим повідомленням

– образна характеристика із застосуванням системи оціночних завдань

 • узагальнення за допомогою прийому «уповноважений на…»

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздаткові матеріали (уривки з художньої літератури)

– періодичні видання

– мемуарна література

– словники

 • наочні:

– плакати зі схемами, таблицями, іншими візуальними матеріалами

Урок № 3

 • Форсована індустріалізація
 • Створення військово-промислового комплексу
 • Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації
 • Згортання НЕПу і перехід до директивної економіки

організації пізнавальної діяльності

засвоєння нового матеріалу у формі лекції з обговоренням

 • актуалізація за допомогою прийому «великий кошик»
 • прийоми викладення нового матеріалу:

– образне й сюжетне оповідання з елементами пояснення

– статистичне порівняння й узагальнена характеристика

– петельна дискусія

 • узагальнення за допомогою прийому «перепиши параграф по-своєму»

 • словесно-друковані:

– підручник

– словники

 • наочні:

– плакати зі схемами, таблицями, шаржами, тогочасними агітаційними плакатами, світлинами тощо

Урок № 4

 • «Хлібозаготівельні кризи» 1927-1928, 1928-1929 рр.
 • Розкуркулення та насильницька колективізація
 • Опір селянства
 • Причини й перебіг Голодомору 1932-1933 рр. — геноциду українського народу
 • «Закон про 5 колосків»
 • Примусові хлібозаготівлі
 • «Чорні дошки»
 • Масштаби та наслідки Голодомору
 • Національно-демографічні зміни

організації творчо-пошукової діяльності

проблемний урок у формі уроку-презентації

 • актуалізація за допомогою прийому «диктант для шпигуна»
 • прийоми уроку-презентації:

– поєднання умовно-графічної наочності з повідомленням, поясненням та/або міркувальним викладенням

 • узагальнення за допомогою прийому моделювання проблемної ситуації «А якби…»

 • словесно-друковані:

– підручник

– словники

– збірки документів та історичних джерел

– методичні рекомендації

 • наочні:

– плакати зі схемами та таблицями

– шаржі, тогочасні агітаційні плакати, світлини

 • аудіовізуальні:

– візуальна презентація в електронному форматі

– кіно-фрагменти

– аудіосупровід

– повнометражні або короткометражні фільми

організації ціннісно-смислової діяльності

відео-урок з обговоренням

 • актуалізація вивченого матеріалу за допомогою прийому «сніжний ком»
 • прийоми відео-уроку:

– обґрунтування вибору стрічки для перегляду (можливо, відео-свідчень очевидців, документального чи художнього фільму)

– демонстрація (можливо, із поясненням)

 • узагальнення за допомогою прийому саморефлексії

Урок № 5

 • Формування культу особи Йосипа Сталіна
 • Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму
 • Масові репресії та їх ідеологічне виправдання
 • Політичні процеси 1920-х — початку 1930-х рр.
 • Згортання українізації
 • Посилення русифікаторської політики
 • Конституція УРСР 1937 р.

організації комунікатив-ної діяльності

інтерактивний урок у формі уроку-суду

 • актуалізація за допомогою прийому «альтернатива»
 • прийоми уроку-суду:

– об’єднання учнів у групи

– демонстрація та пояснення пам’ятки (алгоритму дій учнів)

– образна характеристика

– сюжетне оповідання

– картинний опис

– порівняння

– моделювання рольової ситуації, ситуації вибору

 • узагальнення за допомогою прийому «ухвалення й оголошення вироку суду»

 • словесно-друковані:

– підручник

– збірки документів та історичних джерел

– мемуарна література

– словники

 • наочні:

– контурні карти

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами та таблицями, світлини

 • аудіовізуальні:

– аудіосупровід

Урок № 6

 • Розстріляне відродження
 • Великий терор та його ідеологічне виправдання
 • Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій
 • Антицерковна політика влади та її наслідки
 • Ліквідація УАПЦ

організації ціннісно-смислової діяльності

ціннісно-смисловий урок у формі літературного салону (бінарний урок — історія України й українська література)

 • образна характеристика
 • сюжетне оповідання
 • міркувальне викладення
 • читання з коментуванням, пояснення
 • узагальнення за допомогою прийому «щоденник пам’яті»

 • словесно-друковані:

– підручники

– роздатковий матеріал (уривки з художньої літератури)

– періодичні видання

– мемуарна література

– твори представників Розстріляного відродження

– словники

 • наочні:

– світлини

– репродукції картин

– плакати

– ілюстрації

 • аудіовізуальні:

– аудіосупровід

Урок № 7

 • Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921-1939 рр.
 • Освіта
 • Наука
 • Мистецькі спілки
 • Кінематограф
 • Митці Розстріляного відродження
 • Соціалістичний реалізм

організації творчо-пошукової діяльності

проблемний урок у формі читацької конференції

 • актуалізація за допомогою прийому «асоціації на дошці»
 • прийоми організації конференції:

– оголошення правил проведення конференції

– демонстрація та погодження регламенту

– стисле повідомлення

– заслуховування доповідей, підготовлених учнями заздалегідь

– спільне обговорення

– дискусія

 • узагальнення за допомогою прийому «вузька спеціалізація»

 • словесно-друковані:

– підручники

– роздатковий матеріал-пам’ятка

– словники

 • наочні:

– світлини

– репродукції картин

– плакати

– ілюстрації

– таблиці

– схеми

– музейні експозиції

організації комунікатив-ної діяльності

інтерактивний урок у формі музейної, меморіальної чи віртуальної екскурсії

 • обґрунтування вибору музею за допомогою пояснення
 • візит до літературного, історичного, краєзнавчого або тематичного музею
 • сюжетне чи образне оповідання
 • картинний або аналітичний опис
 • міркувальне викладення
 • узагальнення за допомогою прийому «мікрофон вражень»

Урок № 8

 • Практичне заняття
 • Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя

організації творчо-пошукової діяльності

проблемний урок у формі презентації дослідницьких робіт та/або творчих проектів

 • актуалізація за допомогою прийому «знайди помилку»
 • прийоми презентацій робіт і проектів:

– поєднання умовно-графічної та художньої наочності з поясненням, міркувальним викладенням й аналітичним описом

– «естафета ідей»

– узагальнена характеристика

 • узагальнення за допомогою прийому «репортери» («кілька слів про ваш проект…»)

 • словесно-друковані:

– підручники

– словники.

 • наочні:

– світлини

– репродукції картин

– плакати

– ілюстрації

– таблиці

– схеми

– плакати.

 • аудіовізуальні:

– візуальна презентація в електронному форматі

– аудіосупровід

Урок № 9

 • Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)

організації практичної діяльності

розвиток умінь і навичок

 • стисле повідомлення
 • робота з понятійним апаратом
 • демонстрація карти з міркувальним викладенням
 • обговорення алгоритму заповнення таблиці
 • заповнення синхроністичної таблиці
 • систематичне порівняння й узагальнена характеристика

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздатковий матеріал-пам’ятка

– словники

 • наочні:

– контурні карти

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами, таблицями

Урок № 10

 • Урок узагальнення

організації практичної діяльності

розвиток умінь і навичок

 • пояснення перебігу уроку-узагальнення й алгоритму наступних завдань
 • тематичний «Понятійний пінг-понг» (див. нижче)
 • «Склади блок-схему» («10 уроків на одному аркуші»)
 • «Інтелектуальний тир»

 • словесно-друковані:

– підручник

– роздатковий матеріал-пам’ятка

– збірки документів

– словники

 • наочні:

– мапи (індивідуальні й настінні)

– плакати зі схемами, таблицями

За матеріалами Ганни Байкєніч,
канд. пед. н.,
завідувача сектору методичної роботи
Українського інституту національної пам’яті,
Київ

logo