Працюємо зі зверненнями громадян у навчальному закладі

15 грудня 2016
13372
Середній бал: 5 із 5

Завжди є батьки, громадські активісти та інші небайдужі особи, які періодично щось вимагають від навчального закладу, пропонують, скаржаться тощо. Деколи здається, що саме вони породжують хаос. Але якщо у навчальному закладі належно організувати роботу зі зверненнями громадян…

Право на звернення до керівників дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів мають батьки, учні, працівники та інші зацікавлені особи незалежно від місця проживання.

Маючи намір належно опрацьовувати звернення громадян, виокремлюйте насамперед роботу зі зверненнями громадян та сам розгляд звернень:

 • перше поняття є ширшим за змістом
 • натомість розгляд звернень є процедурою, що передбачає безпосереднє вирішення питань компетентними посадовими особами чи органами.

Роботу з індивідуальними чи колективними зверненнями врегульовують положення таких нормативно-правових актів, як-от:

Розрізняємо звернення громадян

Щоби не плутатися, визначмо види звернень та в чому відмінності між ними. Адже на практиці досить часто ототожнюють різні документи, вносячи хаос у документообіг в навчальному закладі.

Види звернень громадян і їхні особливості

Вид звернення

Сутнісні особливості

Пропозиція/зауваження

автор пропонує конкретні рекомендації, які, на його думку, можуть суттєво поліпшити якість навчально-виховного процесу

Заява/клопотання

заявник просить керівництво навчального закладу про вирішення справи, що належить до компетенції останнього, однак не вказує на порушення своїх прав

Скарга

скаржник апелює проти рішення, дій або бездіяльності посадових осіб закладу, що призвели до порушення його прав

Також законодавчо установлено вимоги до подання й оформлення звернень, а саме:

 • адресування виключно компетентному органу
 • наявність таких реквізитів, як ПІБ автора, адреса, підпис (лише у випадку надсилання письмового звернення) та дата
 • чіткість, зрозумілість і лаконічність прохальної частини
 • розбірливість написаного (у випадку власноручного оформлення звернення).

Звернення громадян

Просвітницька робота з батьками

Заборонено пересилати скарги тим посадовим особам навчальних закладів, дії, рішення чи бездіяльність яких громадяни прагнуть оскаржити. Щоб запобігти цьому, під час роботи з батьками роз’яснюйте, до якого органу необхідно звертатися у разі порушення громадянських прав у навчальному закладі:

Форма власності навчального закладу

Орган, до якого оскаржують рішення, дії чи бездіяльність

Державна

 • МОН України
 • центральні органи виконавчої гілки влади

Приватна

 • обласні органи управління освітою

Комунальна

 • міські (районні) органи управління освітою

Також задля просвітницької роботи можна розмістити на інформаційних стендах перелік питань, які належать до компетенції навчального закладу.

Орієнтовний перелік питань, що можуть порушувати у своїх зверненнях громадяни до навчального закладу

Сфера компетенції

Зміст питання

Освітня

 • зарахування на навчання до навчального закладу
 • удосконалення навчально-виховного процесу
 • оптимізація режиму роботи закладу
 • діяльність гуртків за напрямами інтересів
 • організація свят, конкурсів, шкільних олімпіад

Матеріально-технічна

 • ремонт кабінетів
 • опалення
 • забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою
 • наявність необхідних реактивів та обладнання для виконання лабораторних робіт
 • оновлення спортивного інвентарю

Охорони здоров’я

Трудова

 • оплата праці працівників закладу
 • робота профспілкового органу
 • відпустки та відгули
 • графік роботи вчителів (вихователів) у літній період
 • працевлаштування випускників ВНЗ

Соціальна

 • надання соціальної та матеріальної допомоги працівникам
 • робота з дітьми із соціально незахищених сімей

Правова

Фінансово-економічна

 • благодійні внески
 • оплата діяльності гуртків
 • оплата служби охорони закладу
 • звільнення від сплати внесків дітей із малозабезпечених сімей

Про можливість звернень повідомляйте:

 • батьків — під час батьківських зборів
 • учнів — на виховній годині
 • учителів — на засіданнях педагогічної ради
 • інших зацікавлених осіб — публікуючи інформацію у ЗМІ, на офіційному веб-сайті тощо.

Організація роботи зі зверненнями громадян

Правильно організувавши роботу зі зверненнями, можна виявити і недоліки, і шляхи оптимізації діяльності навчального закладу.

Усні звернення громадян

Щоб оптимізувати роботу з усними зверненнями, передбачте два кроки:

 • забезпечте функціонування «телефону довіри» (чи форму звернень на веб-сайті)
 • організуйте прийом громадян — директор і його заступники.

Керівник навчального закладу затверджує графік прийому громадян відповідним наказом. Його доводять до відома громадян:

 • публікуючи на офіційному веб-сайті дошкільного, позашкільного чи загальноосвітнього навчального закладу
 • розміщуючи на інформаційних стендах.

У графіку особистого прийому громадян зазвичай передбачають три колонки:

Дні тижня/місяця

Години прийому

Посадова особа, яка здійснює прийом

Щоб уникнути черг, а також підготувати матеріали, необхідні для прийому (за потреби), запровадьте попередній запис на прийом. Громадяни мають завчасно подати таку інформацію:

 • ПІБ особи
 • контактні дані
 • суть питання
 • до яких посадових осіб чи органів попередньо звертався заявник/скаржник і яке рішення прийняте.

У день прийому звернення реєструє відповідальна особа, вказуючи у журналі обліку такі реквізити:

 • дата прийому
 • особа, відповідальна за прийом громадян
 • ПІБ заявника/скаржника
 • лаконічний зміст звернення
 • терміни виконання (якщо справу вирішено по суті під час особистого прийому, роблять відмітку «Роз’яснено»)
 • ухвалене рішення.

Дозволено приймати одночасно двоє чи більше громадян, якщо вони клопотали про це.

Розглянувши усне звернення, посадова особа, має ухвалити одне з рішень:

 • задовольнити вимоги заявника/скаржника
 • передати звернення за належністю
 • відмовити заявнику/скаржнику (обов’язково обґрунтувавши відмову).

Якщо за підсумками особистого прийому виконання завдань, зазначених у зверненні, доручено компетентній посадовій особі, то таке звернення беруть на контроль — доки заявник не отримає вичерпну відповідь.

Усі матеріали, що надійшли до навчального закладу за зверненнями громадян:

Письмові звернення громадян

Письмові звернення громадян приймає діловод (секретар) навчального закладу. При цьому фіксують два види кореспонденції:

Форму реєстрації кореспонденції визначають з огляду на кількість звернень:

Кількість звернень на рік

Форма реєстрації

 • до 600
 • журнальна
 • більше 600
 • електронна

Звернення реєструють:

 • у день їхнього надходження
 • у перший наступний день після вихідних днів.

На вхідному документі проставляють:

 • відбиток штампа навчального закладу
 • дату і вхідний номер.

Після реєстрації всі письмові звернення передають керівникові навчального закладу для проставлення резолюцій (тобто зазначення виконавця та строку розгляду). Діловод (секретар) переносить інформацію з резолюцій у журнал реєстрації, вказуючи такі реквізити:

 • дата підписання звернення адресантом
 • дата реєстрації звернення у закладі
 • ПІБ автора, адреса
 • установа, яка переслала документ за належністю
 • вид звернення та форма його надходження (поштовим зв’язком, під час прийому, через уповноважених осіб чи органи, ЗМІ тощо)
 • стислий виклад основних питань
 • резолюція — зазначають її автора, виконавця і строк, упродовж якого питання має бути вирішене чи перебувати на контролі
 • дата отримання виконавцем
 • наслідок розгляду, дата зняття з контролю.

Кожне звернення необхідно підшивати в окрему справу за номенклатурою із порядковим номером першого звернення, додаючи в справу наступні документи в порядку надходження.

Перевірте свої знання онлайн

logo