Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти

23 липня 2021
4738
Середній бал: 5 із 5

З 2021/2022 навчального року у будь-якій школі без попередження може початися позапланова перевірка. Які підстави для проведення перевірки в закладі загальної середньої освіти?

Позапланові перевірки шкіл: ПІДГОТУВАТИСЯ

МОН затвердило Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти наказом від 30.04.2021 № 493 «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти».

Позапланова перевірка — це захід державного нагляду (контролю) (далі — ДНК), який проводиться з визначених законодавством підстав у позаплановому порядку в закладі загальної середньої освіти щодо додержання ним вимог законодавства у сфері освіти.

Позапланові перевірки здійснюватиме Державна служба якості освіти України.

Три підстави для проведення перевірки школи:

 • звернення фізичної особи про порушення, що шкодить її правам чи законним інтересам (на підтвердження можуть бути додані документи);
 • необхідність перевірити виконання розпорядження про усунення порушень, виданого за результатами попереднього заходу ДНК;
 • звернення освітнього омбудсмена.

ДСЯО створюватиме комісію з проведення перевірки, у складі якої не менше трьох осіб.

П’ять фактів про позапланову перевірку:

 • відбувається лише в робочий час і за присутності директора закладу освіти;
 • триває не більше 10 роб. дн. (або 5 роб. дн., якщо в закладі працює до 50 педагогів);
 • стосується лише тих питань, що стали підставою для проведення заходу ДНК;
 • проводиться без попереднього письмового повідомлення;
 • надається право обом сторонам здійснювати аудіо-, фото- та відеофіксацію.

Як відомо, позапланові перевірки відбуваються без попередження. Та при цьому директор закладу освіти має свої права, зокрема й не допустити комісію, якщо на те є вагомі підстави.

Так, перевірка може відбутися лише за присутності керівника закладу, адже він допускає комісію після ознайомлення з:

 • копіями направлення й наказу на проведення перевірки з підписами та печатками;
 • документами, що посвідчують особи членів комісії.

⇒ Перевірте безпечність кабінетів - підготуйтеся до навчального року

Управління ДСЯО в області додатково надає копію погодження проведення перевірки.

Важливо звернути увагу на зміст направлення, яке видається на основі наказу:

Зміст наказу про перевірку

Заміст направлення на перевірку*

Найменування та місцезнаходження закладу освіти, в якому проводиться перевірка, його філії(й)

Найменування органу, який проводить перевірку

Найменування та місцезнаходження закладу освіти, в якому проводиться перевірка, його філії(й)

Номер і дата наказу, відповідно до якого здійснюється перевірка

Дата початку та дата закінчення перевірки

Підстава для проведення перевірки

Предмет перевірки

Склад комісії із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, посади голови та членів комісії

Посилання на погодження проведення перевірки (для територіальних органів ДСЯО)

* направлення чинне протягом зазначеного в ньому строку

Недопущення комісії до перевірки та можливі наслідки

Якщо хоча б один з документів відсутній, є підстави не допустити комісію в заклад освіти.

Якщо ж комісію не допущено з інших причин, створено перешкоди в її роботі, не надано запитувану інформацію чи надано неправдиву інформацію, то така подія:

 • оформлюється актом за підписами голови та мінімум двох членів комісії;
 • є підставою для накладення штрафу від 20 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340–1190 грн).

Акт надають на ознайомлення особі, щодо дій якої його складено. У разі відмови від ознайомлення голова комісії робить у ньому відповідний запис за підписами членів комісії. Акт додається до складеного протоколу про адміністративне правопорушення.

Що змінилося в порядку проведення інституційного аудиту

Зверніть увагу!

КУАП доповнено статтею 188-54 «Порушення вимог законодавства у сфері забезпечення якості освіти». Недопущення чи перешкоджання посадовим особам чи вчинення інших дій, які перешкоджають таким посадовим особам у проведенні інституційного аудиту або здійсненні заходів ДНК, ненадання їм інформації або надання неправдивої інформації тягнуть за собою накладення штрафу:

 • на громадян — 20–50 нмдг;
 • на посадових осіб — 30–70 нмдг.

Робота комісії з перевірки в школі

Комісія до початку своєї роботи в закладі освіти проводить нараду за участі:

 • голови та членів комісії;
 • представника засновника закладу;
 • керівника закладу.

На нараду можна запросити працівників закладу, батьків, представники органів громадського самоврядування та ін. зацікавлених осіб.

Під час наради голова комісії інформує щодо перевірки:

 • підставу та предмет її проведення;
 • порядок проведення.

Під час проведення перевірки голова та члени комісії вправі:

 • безперешкодно потрапляти на територію, у навчальні та інші приміщення закладу;
 • одержувати від працівників закладу необхідні документи, їх завірені копії, матеріали, відомості, письмові пояснення та інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки;
 • спілкуватися з учасниками освітнього процесу щодо предмета перевірки;
 • надавати працівникам закладу освіти консультаційну допомогу.

Якщо одна зі сторін здійснює аудіо-, фото- чи відеофіксацію, про це ознайомлюються всі суб’єкти перевірки та робиться відповідний запис в акті перевірки.

Акт за результатами позапланової перевірки закладу освіти

Результати перевірки комісія фіксує в акті за формою. Кожен з трьох примірників акта підписують ув останній день проведення перевірки:

 • голова та члени комісії;
 • директор закладу освіти;
 • треті особи, якщо їх залучали.

Примірники вручають:

 • перший — директору закладу;
 • другий — представникові засновника закладу;
 • третій — зберігається в ДСЯО чи її управлінні.

Акт містить описи про:

 • дотримання вимог законодавства у сфері освіти з предмета перевірки;
 • питання, які вивчалися під час перевірки (за потреби).

Директор закладу може додати до акта зауваження, якщо не погоджується з його змістом. Якщо ж він відмовляється підписувати, то про це голова комісії вносить до акта відповідний запис, який засвідчується підписами членів комісії. Примірник акта ДСЯО надсилає директору та засновнику закладу освіти рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Розпорядження про усунення порушень

Якщо в закладі освіти виявлено порушення, то на підставі акта протягом 5 роб. дн. з його підписання ДСЯО видає розпорядження, де вказує:

 • дату складення;
 • найменування органу, який проводив перевірку;
 • найменування та місцезнаходження закладу освіти, в якому відбулася перевірка, його філії(й);
 • ПІБ директора закладу;
 • склад комісії, яка проводила перевірку, із зазначенням посади, ПІБ голови та членів комісії;
 • посилання на акт перевірки;
 • строки усунення порушень.

⇒ Яка структура 2021/2022 навчального року

Розпорядження про усунення порушень вимог законодавства — це обов'язкове для виконання письмове рішення органу, який проводив перевірку, щодо усунення у визначені строки закладом освіти виявлених порушень вимог законодавства у сфері освіти.

Строк усунення кожного порушення визначає ДСЯО. Якщо на усунення потрібні фінансові витрати — строки узгоджуються з керівником та засновником закладу, але не довше календарного року з дня прийняття розпорядження.

Примірник розпорядження надсилають керівникові закладу освіти, а його копію — засновнику. Хтось із них протягом 5 роб. дн. надсилає до ДСЯО чи його управління копію розпорядження з відміткою про погодження строків усунення порушень, які потребують фінансових витрат. Таку згоду керівник і засновник закладу освіти засвідчують підписами на копії розпорядження.

Протягом 5 роб. дн. після закінчення строків усунення порушень заклад освіти інформує ДСЯО чи її управління про результат рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за електронною поштою.

ДСЯО на своєму офіційному вебсайті оприлюднює:

 • перелік актів законодавства у сфері освіти, дотримання вимог яких перевіряється в закладах освіти;
 • акти перевірок закладів освіти;
 • розпорядження про усунення порушень.

ДСЯО може провести перевірку повторно, якщо заклад освіти:

 • не надав інформації про усунення порушень;
 • отримана інформація не підтверджує виконання розпорядження.

Якщо виявлено, що розпорядження дійсно не виконане, то складається протокол про адміністративне правопорушення.

logo