Атестація вчителів майбутнього

23 вересня 2021
26631
Середній бал: 5 із 5

Так співпало, що до Всесвітнього дня учителя, до 05.10.2021, МОН приймає пропозиції до проєкту Положення про атестацію педагогічних працівників, яке запропоноване для громадського обговорення. Розглянемо його основні новації.

Якщо нове положення затвердять цьогоріч, воно стане третім нормативно-правовим актом, який урегульовує питання атестації педагогів у незалежній Україні: поки що чинне типове положення від 06.10.2010 № 930, яким було скасоване від 20.08.1993 № 310.

Атестація педагогічних працівників тлумачиться як система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності.

Накази з основ­ної діяльності: що потрібно знати керівнику

Які новації Положення про атестацію−2021

Новопризначені педагоги отримають право подаватися на проходження атестації вже через рік.

Ті, хто викладає кілька предметів, зможуть атестуватися одночасно за кожним із них.

Для допущення до атестації з 2023 року мінімальний обсяг підвищення кваліфікації − не менше 120 год./4 кредити ЄКТС, а для педагогів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти − не менше 150 год./5 кредитів ЄКТС.

Чітко встановлено, що успішна сертифікація «автоматично» зараховується як проходження атестації з присвоєнням наступної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, або підтвердженням вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Таким чином намагаються прибрати поле для маніпуляцій, коли адміністрації шкіл відмовлялися враховувати пряму норму Закону про освіту щодо результатів сертифікації.

Установлено нові дати в атестаційному періоді:

 • до 20 вересня − утворення атестаційних комісій;
 • до 20 грудня − затвердження списків педагогічних працівників і строків їхньої атестації, графіку проведення засідань комісії, термінів та email для надання документів;
 • до 15 січня − прийняття заяв на проведення позачергової атестації з ініціативи педагогічних працівників;
 • до 25 квітня − ухвалення рішення атестаційної комісії про результати атестації.

За результатами атестації передбачають:

 1. встановлювати відповідність/невідповідність педагогічного працівника займаній посаді;
 2. присвоювати наступну, понижувати чи підтверджувати кваліфікаційну категорію;
 3. підтверджувати/не підтверджувати, присвоювати/не присвоювати педагогічне звання;
 4. присвоювати або підтверджувати тарифний розряд.

Вимоги для присвоєння кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія

Мінімальний стаж педагогічної роботи

Допустимий освітній рівень

 • спеціаліст

1 рік

 • кваліфікований робітник
 • фаховий молодший бакалавр
 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст ІІ категорії

3 роки

 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст І категорії

5 років

 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст вищої категорії

7 років

 • магістр (спеціаліст)

1 рік

 • освітньо-науковий/освітньо-творчий ступінь

Педагогічні звання

Присвоюватимуться лише педпрацівникам, які відповідають таким критеріям:

 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» чи «спеціаліст вищої категорії»;
 • беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та/або впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
 • визнані переможцями, лауреатами міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів.

Педагогічні звання: які є

Чергова та позачергова атестації

Чергова атестація обов’язково відбувається кожні 5 років, позачергова − з ініціативи:

 • педагога − за відповідності одній з умов:
  • наявність необхідних освітнього рівня та стажу педагогічної роботи;
  • визнання переможцем, лауреатом міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів;
  • здобуття освітньо-наукового/творчого ступеня;
  • успішне проходження сертифікації;
 • керівника закладу освіти − у разі зниження якості педагогічної діяльності педагога;
 • органу управління освітою − у разі зниження якості педагогічної діяльності керівника закладу освіти.

Між атестаційний період не може тривати менше двох років, крім випадків позачергової атестації з ініціативи педагога.

Атестаційні комісії утворюються:

 • І рівня − у закладах освіти, де працює 15 і більше педагогічних працівників;
 • ІІ рівня − в органах управління освітою сільських, селищних і міських рад;
 • ІІІ рівня − в органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, МОНмолодьспорту АР Крим.

У складі комісії − не менше п’яти осіб, зокрема голова й секретар.

Педагогічний працівник вправі бути присутнім на засідання комісії, що стосується його атестації, а також його може викликати комісія, якщо є запитання щодо поданих документів.

Свої рішення комісія оформлює протоколом за підписами голови й секретаря. На підставі рішення секретар оформлює атестаційний лист у двох примірниках: один докладають до особової справи працівника, а другий − протягом 3 роб. днів надають педагогу на ознайомлення під підпис.

Рішення комісії вводяться в дію наказом директора закладу освіти протягом трьох робочих днів.

За незгоди з рішенням комісії працівники мають право на апеляцію, яка розглядається у строк 15 роб. днів.

logo