-

Які підвищення ставок заробітної плати вчителів у 2022 році

28 січня 2022
159745
Середній бал: 5 із 5

Є два варіанти розвитку подій для зарплат учителів на наступний рік — «традиційний» і відповідно до Закону «Про освіту». Які підстави для підвищення ставок/окладів учителям визначено на цей рік?

Накази з кадрових питань: як оформити без помилок

У діапазоні від 5% до 30% визначає розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) вчителям на 2022 рік урядова постанова «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 № 1391.

При цьому окреслено особливі умови, як-от:

 • підвищення встановлюють працівникам, чиї назви посад відповідають Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затв. постановою КМУ від 14.06.2000 № 963;
 • абсолютний розмір кожного підвищення з кількох підстав визначається з розміру окладу (ставки) без урахування іншого підвищення;
 • підвищення за різними підставами, передбаченими у розділі «Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти» обчислюються за кожною підставою, але не можуть перевищувати 25%;
 • у ЗЗСО з класами (групами) спеціального призначення оплата праці вчителям з підвищеними здійснюється тільки за години роботи у таких класах (групах).

Розміри підвищень окладів (ставок) вчителям

Передовсім варто зауважити, що з підвищенням утворюється новий розмір посадового окладу/ставки заробітної плати. Отже, що більше підвищення, то пропорційно зростатимуть інші нарахування, передбачені у відсотковому еквіваленті, наприклад надбавки й доплати.

Із таблиці Розмірів підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти, доданої до Постанови, можна виокремити три підстави для підвищень учителям.

За роботу в певних типах закладів освіти

10% підвищення за цієї підставою здебільшого встановлено педагогам:

 • діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо);
 • діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством;
 • у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, які створені до набрання чинності законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» як заклади II, II-III, III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою, до приведення установчих документів таких закладів у відповідність із зазначеними Законами;

25% підвищення передбачено педпрацівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом у:

 • спеціальних ЗЗСО (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах) або за наявності в них спеціальних груп, класів;
 • в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах.

Держбюджет-2022: основ­ні показники

ЗАУВАЖТЕ!

У закладах, що мають класи (групи) спеціального призначення (спеціальні, санаторні), оплата праці педагогічним працівникам та помічникам вихователів за підвищеними окладами/ставками здійснюється тільки за години роботи в таких класах (групах), зокрема й за години роботи з учнями цих класів (груп), які здобувають освіту за індивідуальною формою.

30% підвищення матимуть педагоги, помічники вихователів та керівні працівники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом у:

 • спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і ЗЗСО інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або за наявності в них груп, класів), з контингентом осіб з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування;
 • протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу.

За педагогічні та інші звання

15% − педагогам, яким за результатами атестації присвоєно педагогічні звання:

 • «вчитель-методист»;
 • «викладач-методист»;
 • «вихователь-методист»;
 • «майстер виробничого навчання I категорії».

10% − педагогам, яким за результатами атестації присвоєно педагогічні звання:

 • «старший вчитель»;
 • «старший викладач»;
 • «старший вихователь»;
 • «керівник гуртка − методист»;
 • «педагог-організатор − методист»;
 • «практичний психолог − методист»;
 • «старший вожатий − методист»;
 • «майстер виробничого навчання II категорії».

ЗАУВАЖТЕ!

Підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. Якщо вчитель перейде з одного закладу освіти до іншого на однакові посади або на посади, що відповідають профілю предмета чи дисципліни, що викладається, то підвищення зберігатиметься до чергової атестації.

За знання й використання в роботі іноземної мови

10% підвищення − керівним та педагогічним працівникам, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі у ЗЗСО з поглибленим вивченням іноземної мови.

Звернення Профспілки

Крім того, освітянська профспілка звернулася до Президента з пропозицією підтримати збільшення видатків на освіту та науку в Державному бюджеті України на 2022 рік. Обґрунтування — забезпечити виконання статті 61 Закону України «Про освіту». Частиною другою цієї статті передбачено розмір посадового окладу (ставки) педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії (спеціаліста) на рівні чотирьох прожиткових мінімумів на працездатну особу, що з 2023 року мали б дорівнювати трьом мінімальним зарплатам.

Профспілка наголошує, що ця норма не виконується з моменту набрання чинності Законом — тобто вже більше чотирьох років.

Наразі найнижчий оклад педпрацівника становить 5081 грн (9 т. р. ЄТС), що дорівнює 2,2 прожитковим мінімумам станом на 01.01.2021. З 1 грудня його розмір складатиме 5505 грн, що менше мінімальної заробітної плати 6500 грн.

Який посадовий оклад (ставку) пропонує Профспілка

Профспілка вимагає з 1 січня 2022 року застосувати додатковий коефіцієнт 1,5 для підвищення розмірів окладів і ставок педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. Додаткові видатки на реалізацію цього складуть 38,4 млрд грн, з яких 22% повернуться до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Відтак, ефект очікується взаємовигідний: не лише поповняться надходженнями від сплати податків місцеві та державний бюджети, а й зменшиться сума дотації Пенсійному фонду.

Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду на 2022 рік

За проєктом Державного бюджету України на 2022 рік, прийнятому 02.11.2021 за основу, посадовий оклад працівника 1 т. р. встановлено на рівні 2982 грн. А як відомо, розміри окладів і ставок учителів визначаються за ЄТС шляхом множення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на коефіцієнт, що відповідає тій чи тій кваліфікаційній категорії.

Знаючи ці дані, можна обчислити розміри посадових окладів вчителів на 2022 рік, приймаючи, що за педагогічними працівниками збережеться 10%-ове підвищення за постановою КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22, яке формує новий розмір окладу/ставки.

Таблиця посадових окладів (ставок з/п) вчителів на 2022 рік

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) станом на 01.01.2022

Кваліфікаційна категорія

обчислені на основі посадового окладу працівника 1 т. р.
(2982 грн)

збільшені на 10%,
грн

10

1,82

5427

5969,70

без категорії (спеціаліст)

11

1,97

5875

6462,50

12

2,12

6322

6954,20

перша категорія

13

2,27

6769

7445,90

друга категорія

14

2,42

7216

7937,60

вища категорія

На основі окладів/ставок обчислюється заробітна плата вчителя за кваліфікаційними категоріями, розмір якої формують підвищення, доплати, надбавки тощо.

Проте це одна з версій розвитку оплати праці у наступному році. Є ще одна, більш оптимістична, що мала набрати чинності у 2020 році.

 

logo