Дистанційна робота під час воєнного стану

18 квітня 2022
8557
Середній бал: 5 із 5

МОН надало розʼяснення щодо організації дистанційної форми роботи педагогів під час дії в Україні режиму воєнного стану. Водночас МОН зазначило, що лист не є нормативно-правовим актом, має лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм.

Заходи правового режиму воєнного стану

Відповідно до чинного законодавства працівникам лише за добровільним бажанням може бути надана відпустка, зі збереженням зарплати або без. Також виключно за добровільним бажанням працівника його може бути звільнено за власним бажанням відповідно до вимог трудового законодавства.

Цими правами можуть скористатися також працівники закладів освіти та наукових установ, які тимчасово виїхали за кордон або з об’єктивних причин не можуть виконувати посадові обов’язки, зокрема в традиційному режимі або дистанційно.

Ігри-знайомства для дітей

Організація дистанційної роботи

Специфіка роботи педагогів передбачає можливість працювати віддалено — організовувати освітній процес за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Тривалість робочого часу

Загальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП. Працівник, який виконує дистанційну роботу, має право на вільний час для відпочинку, під час якого він може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок. Можна також запровадити гнучкий режим робочого часу та надомну роботу (ст. 6060-1 КЗпП).

Якщо працівник не може виконувати роботу дистанційно через відсутність електроенергії та інтернету, це не є порушенням трудової дисципліни.

Робоче місце

У разі впровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце, є відповідальним за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці.

Чинне законодавство не встановлює жодних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи, зокрема й за межами території України.

Оплата праці

Якщо в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від педагога причин, оплату його праці здійснюють з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що педагог виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. За відсутності такої роботи час простою оплачують у порядку й розмірах, визначених Кодексом законів про працю України.

МОН і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України рекомендують керівникам установ і закладів освіти забезпечити:

  • оплату працівникам простою не з їхньої вини, включаючи непедагогічних і тих працівників, які працюють за сумісництвом, у розмірі середньої заробітної плати;
  • оплату праці вихователів, включаючи вихователів груп подовженого дня, музичних керівників, інших педагогічних працівників, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, карантин тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;
  • збереження заробітної плати на період особливого режиму й здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі, оплати праці за фактично виконаний ними обсяг навчального навантаження.

Отже, кожен працівник закладів і установ освіти, який працює дистанційно, має самостійно визначити робоче місце та відповідати за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці, зокрема, за межами території України. Оплата праці здійснюється за тарифікацією з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

МОН наголошує, що ухвалені управлінські рішення не можуть суперечити Конституції України та законам України, Кодексу законів про працю України та не мають порушувати права громадян.

Джерело: стаття журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Примітка. Підготовлено відповідно до листа МОН «Про надання інформації» від 15.03.2022 № 1/3463-22.
logo