Рекомендації щодо роботи дитсадків у 2022/2023 навчальному році

1 серпня 2022
515
Середній бал: 5 із 5

Міністерство освіти і науки розробило Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

Новий закон про трудові відносини під час війни

У новому навчальному році пріоритетними залишаються питання створення безпечного, комфортного інклюзивного середовища для учасників освітнього процесу й поліпшення якості освітньої діяльності закладів дошкільної освіти. Увагу рекомендують зосередити на роботі з батьками та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

У документі міститься інформація про організацію освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану та надано роз’яснення щодо:

 • створення безпечних умов та організації освітнього процесу;
 • реалізації освітнього процесу в ЗДО у дистанційному форматі;
 • організації роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби;
 • формування соціально-громадянської компетентності дітей;
 • психологічного супроводу учасників освітнього процесу;
 • атестації педагогічних кадрів та діяльності центрів професійного розвитку;
 • організації роботи з батьками;
 • організації харчування в ЗДО.

Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу

Рішення про відновлення діяльності та режим роботи ЗДО ухвалюють місцеві органи влади та військові адміністрації, які призначають комісії з обстеження закладів освіти на предмет готовності до організації освітнього процесу у новому навчальному році та створення безпечних умов для всіх його учасників. 

ЗДО, які відновлюють діяльність у звичному режимі, мають ретельно підготуватися до роботи з дітьми. З метою створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу ЗДО у МОН пропонують запровадити різнотривалий режим роботи ЗДО (від 2 до 12 годин). Необхідно вжити, відповідні заходи з посилення безпеки, а саме:

 • обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів;
 • перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху (за потреби);
 • перевірка наявності у кожному закладі освіти планів евакуації та обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу (із запасами води та їжі, спальних місць, засобами захисту, аптечкою тощо);
 • проведення тренувань з учасниками освітнього процесу відповідно до алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації;
 • проведення з працівниками закладу занять за темами: збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги;
 • інформування батьків про створення безпечних умов для організації освітнього процесу.

Освітнє середовище, в якому перебувають дошкільники в нових соціальних умовах воєнного стану, має бути не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним, стимулювати когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий розвиток дітей. 

Щодо психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу

У МОН вважають, що педагогу необхідно володіти елементарними навичками подолання тривожності, нападів панічної атаки, вміти переспрямувати увагу конкретної дитини, або дітей на позитивні явища, зацікавити їх, знайти способи піднесення їхнього настрою, знати елементарні способи розслаблення дитини у стані нервового напруження. 

Серед рекомендованого:

Пам’ятка для керівників закладів освіти 

Цикл вебінарів за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та громадською організацією «ЛаСтрада-Україна» 

Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій

Щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку

Для якісного та дієвого планування роботи у МОН рекомендують проаналізувати освітню діяльність закладу з урахуванням чинників, які забезпечують якість освітнього процесу; виокремлюють її сильні сторони, що відповідають сучасним світовим тенденціям; висвітлюють слабкі сторони та ризики; визначають ресурсний потенціал і перспективи подальшого розвитку.

Важливий показник якості освітнього процесу в ЗДО – створення сучасного універсального дизайну, що робить його доступним, безпечним, розвивальним, орієнтованим на особистісний розвиток дитини задля реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії. У цьому аспекті пріоритетності набувають варіативні моделі організації освітнього процесу із застосуванням сучасних технологій, освітніх програм, послуг, предметно-ігрового обладнання.

Крім того, важливе значення має дизайн оточуючого середовища. Тому вкрай важливо, щоб у вікових групах було достатньо простору для організації різних видів діяльності та вільної гри. Однією з умов, що впливає на забезпечення якості освіти, є зонування групового простору на гамірні та тихі зони, облаштування в ньому осередків за інтересами.

Також серез важливих складових виокремлюють й мовлення дітей для розвитку їх пізнавальних процесів, свідомості, формування загальної картини світу, здатності до регуляції поведінки й діяльності.

Водночас має місце проведення просвітницької роботи з налаштування педагогічних працівників на самоосвіту і саморозвиток з метою покращення якості освітнього процесу через вдосконалення особистого мовленнєвого розвитку, опанування сучасних технологій використання книжки та опрацювання літературного твору в освітньому процесі, через додаткове навчання педагогів особливостей мовленнєвої роботи з дітьми, особливо з тими, які мають особливі освітні потреби. 

Також у рекомендаціях відзначають важливість гри як провідної діяльності дітей дошкільного віку. Оскільки саме під час гри малюки швидко у доступній формі оволодівають знаннями та уявленнями про оточуючий світ, вчаться використовувати їх на практиці і проявляють свою самостійність. Також у рекомендаціях ігри розподілені за групами і надано шляхи їх реалізації на практиці. 

Щодо реалізації освітнього процесу в ЗДО з використанням дистанційної форми здобуття освіти

В умовах сьогодення організація освітнього процесу повинна відбуватися з урахуванням безпекової ситуації за допомогою очної, дистанційної або змішаної форми роботи.

У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі слід звернути особливу увагу на такі аспекти:

 • організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;
 • забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;
 • організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього процесу;
 • систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку.

Також у МОН рекомендують використовувати синхронне і асинхронне навчання

Більше про організацію навчання у ЗДО читайте у Методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України. 

  logo