Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Перевiрка готовностi загальноосвiтнього навчального закладу до нового навчального року

 • 26 лютого 2014
 • 69

Перелiк документiв, що регулюють питання охорони працi, безпеки життєдiяльностi в навчальному закладi

Пiд час перевiрки готовностi навчального закладу до нового навчального року слiд мати такi документи, що регулюють питання охорони працi, безпеки життєдiяльностi:

 • Статут навчального закладу (наявнiсть i правильнiсть оформлення роздiлу з охорони працI);
 • Матерiали по лiцензуванню навчального закладу (наявнiсть висновку з охорони працI);
 • Правила внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв навчального закладу, затвердженi керiвником;
 • Колективний договiр (наявнiсть роздiлу «Охорона працi», Комплексних заходiв з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, матерiали щодо їх виконання (акти) оформлюють 2 рази на рiк);
 • Посадовi iнструкцiї з роздiлом з охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв навчального закладу з їхнiми особистими пiдписами.

Наказ керiвника навчального закладу про призначення вiдповiдальних осiб (видається щорiчно перед початком навчального року):

 • за органiзацiю охорони працi в навчальному закладi та його структурних пiдроздiлах (кабiнети, лабораторiї, майстернi, полiгони тощо);
 • за експлуатацiю енергогосподарства;
 • за експлуатацiю котлiв, iнших посудин, що працюють пiд тиском;
 • за експлуатацiю виробничого обладнання;
 • за експлуатацiю вентиляцiйного обладнання;
 • за органiзацiю збереження хiмiчних, горючих та легкозаймистих речовин.

Наказ керiвника навчального закладу про призначення комiсiї для перевiрки знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi.

Протоколи засiдання комiсiї з перевiрки знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв навчального закладу (оформляються один раз на 3 роки, новоприйнятих на роботу працiвникiв — протягом мiсяця).

Посвiдчення про перевiрку знань з охорони працi керiвника навчального закладу, його заступникiв i членiв комiсiї з перевiрки знань з охорони працi.

План органiзацiйно-технiчних заходiв щодо полiпшення умов й охорони працi, здоров’я працiвникiв та учнiв (складається на календарний рiк).

План заходiв щодо забезпечення пожежної безпеки навчального закладу (складається на календарний рiк).

План заходiв щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму (складається щорiчно перед початком навчального року).

Акти загального технiчного огляду будинкiв i споруджень навчального закладу (оформляється 2 рази на рiк: навеснi й восени).

Акт готовностi закладу освiти до нового навчального року (оформляється щорiчно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях та в спортивних залах (оформляються щорiчно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на проведення занять у кабiнетах фiзики, хiмiї, бiологiї, iнформатики, ОБЖ (оформляються щорiчно перед початком навчального року).

Акти-дозволи на введення в експлуатацiю устаткування в навчальних майстернях i лабораторiях (оформляються щорiчно).

Матерiали щодо проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi (оформляються не рiдше одного разу на 5 рокiв).

Протоколи перевiрки опору заземлення устаткування (оформляються щорiчно).

Акти технiчного обслуговування й перевiрки внутрiшнiх пожежних кранiв (оформляються один раз на 6 мiсяцiв).

Журнал облiку первинних засобiв пожежогасiння.

Акт обробки дерев’яних конструкцiй горищного примiщення будинку вогнезахисним складом (оформляється один раз на 3 роки).

Акти перевiрки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцiй горищного примiщення (оформляються один раз на 6 мiсяцiв).

Перелiк iнструкцiй з охорони працi (затверджується керiвником навчального закладу).

Інструкцiї з охорони працi для всiх професiй i виду робiт (переглядаються один раз на 3 роки для робiт пiдвищеної небезпеки й на 5 рокiв — для iнших робiт).

Журнали реєстрацiї iнструкцiй з охорони працi.

Журнал облiку видачi iнструкцiй з охорони працi.

Програма вступного iнструктажу з охорони працi (затверджується керiвником навчального закладу).

Програма первинного iнструктажу з охорони працi на робочому мiсцi (затверджується керiвником навчального закладу).

Журнал реєстрацiї вступного iнструктажу з охорони працi (оформляється при прийомi на роботу).

Журнал реєстрацiї iнструктажiв з охорони працi на робочому мiсцi.

Журнал перевiрки знань з електробезпеки персоналу iз групою електробезпеки 1.

Журнал реєстрацiї цiльового iнструктажу учнiв з безпеки життєдiяльностi при органiзацiї суспiльно корисної, продуктивної працi та проведеннi позакласних i позашкiльних заходiв тощо.

Журнал адмiнiстративно-громадського контролю.

Журнал реєстрацiї нещасних випадкiв на виробництвi.

Журнал реєстрацiї нещасних випадкiв iз тими, якi навчаються.

Журнал облiку професiйних захворювань (отруєнь).

Увага!

Розроблено вiдповiдно до

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти