Оплата працi вихователя за години замiщення

14 листопада 2014
260
Середній бал: 5 із 5

Вихователь, якому за результатами атестацiї присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї» (12-й тарифний розряд), замiщував вихователя, якому за результатами атестацiї присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст другої категорiї» (10-й тарифний розряд). За яким тарифним розрядом провадити оплату працi за години замiщення?

Оплата працi вихователiв дошкiльних навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до (далi — Інструкцiя № 102).

установлено, що оплата працi педагогiчних працiвникiв установ i закладiв освiти провадиться виходячи iз встановлених ставок заробiтної плати (посадових окладiв) з урахуванням пiдвищень, фактичного обсягу педагогiчної роботи, доплат та надбавок.

Вiдповiдно до вимог та за години педагогiчної роботи, виконаної понад встановлену норму, провадиться додаткова оплата вiдповiдно до отримуваної ставки заробiтної плати в одинарному розмiрi з погодинного розрахунку.

Тому за години педагогiчної роботи, виконанi вихователем у порядку замiщення тимчасово вiдсутнього iншого вихователя, оплата працi провадиться, виходячи зi встановленої за результатами атестацiї ставки заробiтної плати залежно вiд присвоєної йому квалiфiкацiйної категорiї.

logo