Адміністративна відповідальність посадових осіб організації за порушення законодавства про відрядження

3 квітня 2015
153
Середній бал: 5 із 5

Органiзацiї, що не утримується за рахунок бюджетних коштiв, доцiльно розробити власний локальний нормативний акт з питань направлення працiвникiв у вiдрядження

Працiвникам, якi направленi у службове вiдрядження, оплата працi за виконану роботу здiйснюється вiдповiдно до умов, визначених трудовим або колективним договором, i розмiр такої оплати працi не може бути нижчим середнього заробiтку ( ).

Органiзацiї, що не утримується за рахунок бюджетних коштiв, доцiльно розробити власний локальний нормативний акт, наприклад, Положення про вiдрядження (за основу можна брати ), в якому визначити:

  • документи, якi подають для оформлення вiдрядження;
  • порядок одержання коштiв на вiдрядження;
  • порядок звiтування про вiдрядження та вимоги до документiв, якi додають до авансового звiту тощо.
logo