Вивчення професiйної дiяльностi керiвникiв навчальних закладiв

15 березня 2013
114
Середній бал: 5 із 5

Під час атестації керівника навчального закладу атестаційна комісія має детально вивчити його роботу

Вiдповiдно до , вивчаючи професiйну дiяльнiсть керiвникiв навчальних закладiв, атестацiйнi комiсiї мають з’ясувати, зокрема, такi питання:

Крiм того, атестацiйнi комiсiї мають проаналiзувати звiти керiвникiв навчальних закладiв про свою роботу на загальних зборах (конференцiях) колективу навчальних закладiв, а також розгляд звернень громадян.

logo