Внутрішньошкільний комплексний контроль

21 червня 2014
253
Середній бал: 5 із 5

Внутрішньошкільний контроль сприяє чіткій та ефективній організації навчально-виховного процесу в кожному навчальному закладі, забезпеченню змістовної діяльності учнів, підвищенню кваліфікації педагогів. Комплексний контроль використовують, якщо потрібно отримати всебічну інформацію про роботу педагогічного колективу, методичного об’єднання з певного навчального предмета, окремого вчителя

Під час комплексного контролю можуть вивчати такі питання:

  • рівень проведення, змістова та методична наповненість уроку, ефективне застосування вчителем форм і методів навчання учнів та контролю якості знань
  • уміння вчителя застосовувати форми та методи активізації інтересу учнів до навчального предмета, формування їхньої творчої свідомості
  • якість і зміст письмових робіт, якість і періодичність їх перевірки вчителем
  • культура ведення зошитів учнями — охайність записів, каліграфія, дотримання вимог єдиного мовного режиму, система роботи над помилками, обсяг і характер домашніх завдань
  • рівень організації виховної роботи з учнями та класним колективом у позаурочний час
  • стан ведення учнями щоденників, зошитів з навчальних предметів, контрольних і лабораторних робіт
  • система роботи вчителя з батьками
  • самоосвіта вчителя, самовдосконалення, його обізнаність з досягненнями педагогічної, психологічної науки, новими методиками викладання навчального предмета
  • громадська діяльність учителя тощо

Оскільки комплексний контроль передбачає значний обсяг роботи, його доцільно проводити не частіше ніж два-три рази протягом навчального року.

Тривалість комплексного контролю не має перевищувати 15 днів, протягом яких слід відвідати не менше п’яти уроків, занять чи інших заходів.

logo