Скорочення працівників навчального закладу у межах закону

31 травня 2016
19494
Середній бал: 5 із 5

В умовах оптимізації мережі навчальних закладів планується закриття шкіл та, відповідно, скорочення робочих місць для вчителів. З метою проведення цієї процедури у межах законодавства пропонуємо ознайомитися з порядком звільнення працівників навчального закладу

У разі прийняття рішення про планове скорочення керівник навчального закладу видає наказ про скорочення посад. Із цим наказом під підпис ознайомлюють усіх працівників, які в майбутньому можуть бути звільнені.

Окрім того, якщо у навчальному закладі є виборний орган первинної профспілкової організації, то роботодавець зобов’язаний завчасно, не пізніше як за три місяці до звільнень, повідомити його про це рішення та надати інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, про терміни проведення звільнень (ч. 3 ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-ХІV).

Категорії працівників, щодо яких встановлені обмеження на звільнення

Перш ніж звільняти працівників, потрібно з’ясувати, чи є серед них особи, щодо яких встановлені обмеження на звільнення.

Зокрема, не допускається звільнення таких категорій працівників (ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю України), як:

  • вагітні жінки
  • жінки, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — якщо дитина потребує домашнього догляду відповідно до медичного висновку)
  • одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда

Окрім того, не допускається звільнення працівників, які були обрані до складу профспілкових органів установи протягом року після закінчення строку, на який обирали цей склад (ч. 3 ст. 252 КЗпП).

Звільнення працівників, молодших за 18 років, у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників провадиться лише у виняткових випадках за згодою районної (міської) служби в справах дітей і не допускається без працевлаштування (ст. 198 КЗпП).

Під час планового скорочення працівників навчального закладу варто врахувати також переважне право на залишення на роботі, яке надається працівникам з вищою освітою, з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (ст. 42 КЗпП).

Надання профспілкою згоди на звільнення працівників

У разі наявності у навчальному закладі виборного органу первинної профспілкової організації роботодавець може здійснити процедуру скорочення чисельності або штату працівників лише за його згоди.

Для цього роботодавець спочатку готує обґрунтоване письмове подання про розірвання трудових договорів із працівниками навчального закладу та надає його профспілці на розгляд стороком у 15 днів.

Подання мають розглядати у присутності конкретного працівника, щодо якого воно подано, або його представника (наприклад, адвоката) за наявності письмової заяви працівника.

Подання також можуть розглядати і за відсутності працівника — у разі його повторної неявки на засідання.

Профспілка про прийняте рішення сповіщає керівника навчального закладу в письмовій формі протягом трьох днів. У разі перевищення строку вважають, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Після отримання згоди профспілки роботодавець може розірвати трудовий договір з працівником навчального закладу не пізніше ніж через місяць.

Разом з тим керівник навчального закладу може звільнити працівника без згоди профспілки, якщо:

  • працівник не є членом профспілки
  • у закладі немає профспілки
  • це керівник закладу, його заступник, головний бухгалтер.

Керівник навчального закладу за наявності відкритих вакансій у навчальному закладі повинен запропонувати працівникові вакантну посаду, яка може передбачати нижчу кваліфікацію або нижчий рівень оплати праці. У разі порушення цього порядку керівником навчального закладу працівник має право поновитися на роботі в судовому порядку.

Якщо працівник відмовляється від запропонованої йому посади, потрібно скласти відповідний акт.

Оформлення наказу про звільнення працівника

При звільненні працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату роботодавець не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників повідомляє про це територіальний орган Державної служби зайнятості (ч. 4 п. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI).

Процедура скорочення чисельності або штату працівників завершується оформленням наказу про звільнення та виплатою розрахунку.

Повний розрахунок передбачає такі виплати:

  • заборгованість по заробітній платі
  • компенсації за дні невикористаної відпустки
  • вихідна допомога.

Працівники отримують трудові книжки із відповідним записом та копії наказу про звільнення у день звільнення.

logo