Строки засвідчення факту тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом хворої дитини

13 вересня 2016
464
Середній бал: 5 із 5

Законодавством визначено особливі умови надання працівникам листків непрацездатності у зв’язку з доглядом хворої дитини. З огляду на ці конкретні умови визначають і строки листків непрацездатності

Порядок та умови видачі, продовження й обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, визначені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455.

Листок непрацездатності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Для догляду за хворим членом сiм’ї листок непрацездатностi видають одному з членiв сiм’ї або iншiй особi, яка фактично здiйснює догляд.

Хто видає листки непрацездатності

Для догляду за хворим членом сім’ї листок непрацездатності видає лікар одному з членів сім'ї (або іншій особі), який фактично здійснює догляд.

Надавати листки непрацездатності мають право лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, інших форм власності, фізичні особи — підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики. Також засвідчувати факт тимчасової непрацездатності працівників можуть:

 • лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України
 • лікарі туберкульозних санаторно-курортних закладів
 • фельдшери у місцевостях, де відсутній лікар, а також на суднах.

Строк листка непрацездатності

За хвороби дитини віком до 14-ти років листок непрацездатності видають на період, протягом якого дитина потребує догляду, — але не більше 14-ти календарних днів.

Якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то видають єдиний листок непрацездатності. Якщо ж діти в сім’ї захворіли у різний час — листок непрацездатності видають у кожному конкретному випадку.

За стаціонарного лікування дітей віком до шести років листок непрацездатності видають одному з членів сім’ї на весь період перебування в стаціонарі разом із дитиною.

За стаціонарного лікування важкохворих дітей віком 6-14 років листок непрацездатності видають одному з членів сім’ї на період, коли — за висновком лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) — дитина потребує індивідуального догляду.

Листок непрацездатності можуть надавати не лише членам сім’ї, а й іншим особам, які доглядають хвору дитину за її стаціонарного лікування.

Якщо догляд хворої дитини припадає на період відпустки, листок непрацездатності видають з дня виходу на роботу. Ця умова застосовна лише за таких видів відпусток, як:

 • щорічна
 • у зв’язку з навчанням
 • творча
 • для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • без збереження заробітної плати.

Листки непрацездатності не видають на періоди щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох років.


Листок непрацездатності видають одному з батьків (опікуну чи піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18-ти років, на весь термін лікування з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках у разі запланованого:

 • від’їзду дитини в санаторно-курортний заклад — за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування
 • початку лікування у медичних центрах реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи — на підставі довідки-виклику з центру та за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування.

Листок непрацездатності видають особi, яка здiйснює догляд за дитиною вiком до трьох рокiв, дитиною-iнвалiдом вiком до 18-ти рокiв, у випадку пологiв або хвороби матерi (опiкуна, iншого члена сiм’ї, який перебуває у вiдпустцi для догляду за дитиною вiком до трьох рокiв, виховує дитину-iнвалiда вiком до 18-ти рокiв) на перiод, коли вона за медичними висновками лiкаря не може здiйснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхiдностi догляду за другою хворою дитиною. У такому випадку підставою для видачі листка непрацездатності є довідка з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років, виховує дитину-інваліда віком до 18-ти років).

Листок непрацездатності не видають:

 • в період ремісії хронічного захворювання у дитини
 • за стаціонарного лікування дитини старшої 14-ти років.

Також листок непрацездатності не видають батькам здорових дітей на період карантину в навчальному закладі.

Дізнайтеся, як оплачувати тимчасову непрацездатність за всіма правилами.

logo