Визначаємо вартість додаткової освітньої послуги у дошкільному закладі

19 вересня 2016
7108
Середній бал: 5 із 5

Кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг, можуть бути суттєвою основою для поліпшення якості освітнього процесу у дошкільному закладі. Але за умови, що ці послуги не є збитковими. Тому, плануючи надавати додаткові освітні послуги, важливо правильно визначити їх вартість

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ дошкільні заклади мають право надавати за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.

Додаткові освітні послуги вводять лише за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Підставою для надання додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі є письмова заява, складена замовником (батьками або особами, які їх замінюють) у довільній формі.

Порядок установлення вартості додаткових освітніх послуг визначено у розділі ІІ Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2010 № 736/902/758.

Основні складові для розрахунку вартості додаткових освітніх послуг

Вартість додаткових освітніх послуг базується на економічно обґрунтованих видатках, пов’язаних із їх наданням. Основними складовими вартості додаткових освітніх послуг є:

 • витрати на оплату праці
 • матеріальні витрати
 • поточні витрати.

Витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці складають відповідні видатки на заробітну плату працівників, які безпосередньо пов’язані з наданням послуг. Так, ураховують:

 • розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), зокрема й погодинної оплати
 • підвищення, доплати, надбавки
 • інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання додаткових освітніх послуг, можна віднести й заохочувальні виплати, встановлені законодавством та колективним договором.

Також слід ураховувати інші витрати, пов’язані з наданням цих послуг, зокрема:

 • єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • витрати на службові відрядження, що пов’язані з наданням додаткових освітніх послуг
 • оплату праці позаштатних працівників, яких залучено до надання додаткових освітніх послуг.

Розглянемо на умовному прикладі, як обчислити суму витрат на оплату праці у зв’язку з наданням додаткової освітньої послуги.

Приклад розрахунку витрат на оплату праці у зв’язку з наданням додаткової освітньої послуги

Припустимо, додаткову освітню послугу з вивчення іноземної мови надають у восьми групах. У кожній групі — по 12 дітей, які відвідують гурткові заняття з додатковою освітньою послугою. Тобто додаткову освітню послугу загалом надають 96-ти дітям (8 груп × 12 дітей). Середньорічна кількість дітей — 285 осіб.

Згідно з планом роботи та програмовими вимогами строк навчання — 9 міс. Обсяг занять з однією групою — 72 год. Тобто обсяг занять з однією групою на місяць становить 8 год. (72 год. ÷ 9 міс.); усього годин роботи гуртка з усіма групами на місяць — 64 год. (8 груп × 8 год.).

Обчислимо кількість годин роботи гуртка з додатковою освітньою послугою на весь строк навчання:

64 год. × 9 міс. = 576 год.

Обчислимо витрати на оплату праці, зважаючи на те, що педагогічне навантаження керівника гуртка на тиждень становить 18 год., тобто 72 год. на місяць, що відповідає тарифній ставці:

Прізвище, ім’я, по батькові

Стаж педагогічної роботи,
років

Тарифний розряд

Ставка заробітної плати на місяць,
грн.

Обсяг занять на місяць,
год.

Оплата праці за години занять на місяць

Надбавка за вислугу років

Надбавка «за престижність праці»

Заробітна плата за години занять на місяць,
грн.

Базилевич Л. М.

9

9

2050

8

2050 грн. ÷ 72 год. × 8 год. = 227,78 грн.

227,78 грн. × 10% = 22,78 грн.

227,78 грн. × 20% = 46,56 грн.

227,78 + 22,78 + 46,56 = 297,12

Куценко О. С.

18

10

2157

16

2157 грн. ÷ 72 год. × 16 год. = 479,33 грн.

479,33 грн. × 20% = 95,87 грн.

479,33 грн. × 20% = 95,87 грн.

479,33 + 95,87 + 95,87 = 671,07

Гайворонська С. В.

21

10

2157

24

2157 грн. ÷ 72 год. × 24 год. = 719,00 грн.

719,00 грн. × 30% = 215,70 грн.

719,00 грн. × 20% = 143,80 грн.

719,00 + 215,70 + 143,80 = 1078,50

Коваленко І. С.

5

8

1943

16

1943 грн. ÷ 72 год. × 16 год. = 431,78 грн.

431,78 грн. × 10% = 43,18 грн.

431,78 грн. × 20% = 86,36 грн.

431,78 + 43,18 + 86,36 = 561,32

Усього

2608,01

Обчислимо середню вартість 1 год. занять у гуртку:

2608,01 грн. ÷ 64 год. = 40,75 грн.

У фонді оплати праці керівникам гуртків слід врахувати суму матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі місячної ставки заробітної плати, що становитиме:

2050 + 2157 + 2157 + 1943 = 8307 (грн.).

Окрім того, ці працівники мають право на щорічну грошову винагороду в розмірі до однієї ставки заробітної плати за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. Тому у фонді оплати праці передбачають ще 8307 грн.

Обчислимо, скільки відпускних належить виплатити за 9 міс. роботи. Тривалість відпустки керівника гуртка дошкільного закладу загального типу становить 42 календарних дні (к. д.). Тож за відпрацьований період кожному керівникові гуртка належить надати 32 к. д. відпустки ((42 к. д. ÷ 12 міс.) × 9 міс.).

Визначимо вихідні дані:

2608,01 грн. × 9 міс. = 23 472,09 грн. — фонд заробітної плати за години гурткових занять за весь період навчання

32 к. д. × 4 особи = 128 к. д. — загальна кількість к. д. відпустки

266 к. д. — кількість к. д. у розрахунковому періоді (вересень–травень 2016 року), окрім святкових і неробочих днів.

Отже, сума відпускних становитиме:

Прізвище, ім’я, по батькові

Заробіток за 9 міс.

Розмір відпускних

Базилевич Л. М.

297,12 грн. × 9 міс. = 2674,08 грн.

2674,08 грн ÷ 266 к. д. × 32 к. д. = 321,69 грн.

Куценко О. С.

671,07 грн. × 9 міс = 6039,63 грн.

6039,63 грн. ÷ 266 к. д. × 32 к. д. = 726,57 грн.

Гайворонська С. В.

1078,50 грн. × 9 міс. = 9706,50 грн.

9706,50 грн. ÷ 266 к. д. × 32 к. д. = 1167,70 грн.

Коваленко І. С.

561,32 грн. × 9 міс. = 5051,88 грн.

5051,88 грн. ÷ 266 к. д. × 32 к. д. = 607,74 грн.

Усього

321,69 + 726,57 + 1167,70 + 607,74 = 2823,70 (грн.)


До обчислених сум доречно також додати витрати, пов’язані з оплатою праці осіб, причетних до організації додаткових освітніх послуг. Доплати за виконання такої роботи встановлює штатному персоналу завідувач дошкільного закладу, а самому завідувачу — керівник органу управління освітою. Ці витрати можуть бути такими:

 • завідувачу — 15% посадового окладу
 • бухгалтерові дошкільного закладу (централізованої бухгалтерії органу управління освітою) — 20% посадового окладу.

До обчислення доречно включити також розмір відпускних цим працівникам.

Виплати, пов’язані з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю, виплачуватимуть завідувачеві за рахунок загального фонду закладу.


Загальну суму витрат у зв’язку з наданням додаткових освітніх послуг обчислюють, додаючи такі дані, отримані в обчисленнях:

 • фонд заробітної плати за години гурткових занять за весь період навчання
 • розміри матеріальної допомоги на оздоровлення
 • грошові винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків
 • відпускні
 • витрати на оплату праці осіб, причетних до організації додаткових освітніх послуг.

Окрім того, варто закладати до розрахунків:

 • оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
 • єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування обчислюємо як сумарний відсоток
 • військових збір.

Матеріальні витрати

Матеріальними витратами вважають видатки на придбання (створення) основних засобів, необхідних для забезпечення надання додаткових освітніх послуг. До таких основних засобів, зокрема, належать:

 • навчальна, методична література
 • навчальне, спортивне, ігрове обладнання
 • прилади, механізми
 • меблі
 • комп’ютерна та оргтехніка
 • капітальне будівництво, ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, використовуваних в освітньому процесі
 • програмне забезпечення, авторські та суміжні права.

Матеріальні витрати враховують у розмірі до 10% в межах вартості додаткової освітньої послуги.

Розглянемо на умовному прикладі, як обчислити матеріальні витрати у зв’язку з наданням додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі.

Приклад розрахунку матеріальних витрат на навчально-­методичні матеріали для надання додаткових освітніх послуг

Під час обчислення видатків на навчально-методичні матеріали слід користуватися середніми величинами витрат, що склалися у конкретному закладі на одну дитину за минулий звітний період.

Припустимо, сума видатків на навчально-методичні матеріали за минулий звітний період становила 9600 грн. Якщо середньорічна кількість дітей у закладі 285 осіб, то розмір витрат на одну дитину на місяць становитиме:

(9600 грн. ÷ 285 осіб) ÷ 12 міс. = 2,80 грн.

Поточні витрати

Поточні витрати виникають у процесі надання додаткових освітніх послуг. Зазвичай ці витрати пов’язані з такими видатками, як:

 • придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів (зокрема, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків, медикаментів, періодичних видань)
 • оплата комунальних послуг
 • оплата послуг сторонніх установ, організацій, закладів, зокрема банківських, юридичних та інформаційних послуг, послуг охорони, встановлення лічильників і спеціального обладнання, їх перевірку та гарантійне (післягарантійне) обслуговування, установлення та супроводження програмного забезпечення.

Поточні витрати можуть бути зумовлені також необхідністю виконати такі завдання, як:

 • проведення поточного ремонту, технічного огляду та обслуговування необоротних активів, що використовують у процесі надання додаткових освітніх послуг
 • організація санітарно-гігієнічних заходів.

Якщо прямий розрахунок вартості поточних витрат здійснити неможливо, то їх вартість визначають, опираючись на фактичні витрати на одиницю аналогічної додаткової освітньої послуги в минулому звітному періоді та враховуючи індекс інфляції.

Поточні витрати включають до калькуляції лише за умови, що вони безпосередньо пов’язані з наданням додаткових освітніх послуг. Зазвичай у дошкільних закладах такі поточні витрати спрямовані на оплату освітлення та опалення приміщення, де надають додаткові освітні послуги.


Калькуляція собівартості одиниці продукції — це розрахунок прямих і непрямих витрат на одиницю продукції.


Також до вартості додаткових освітніх послуг слід включити оплату за обов’язкові роботи, які не можуть виконати працівники дошкільного навчального закладу чи централізованої бухгалтерії органу управління освітою. Маються на увазі послуги кваліфікованих фахівців сторонніх організацій. Такими послугами є, зокрема, банківські.

Розрахунок загальної вартості додаткових освітніх послуг на одну дитину

До калькуляції включають усі визначені суми та обчислюють, скільки коштують заняття з додатковою освітньою послугою для однієї дитини на місяць. Для цього кожну конкретну суму слід:

 • поділити на кількість дітей, які отримують додаткову освітню послугу, та кількість місяців, протягом яких її надають
 • додати отримані результати.

Так, до обчислення беруть дані про витрати на:

 • оплату праці
 • нарахування на оплату праці
 • банківські послуги
 • навчально-методичне забезпечення
 • опалення
 • освітлення.

Окрім того, до вартості додаткової освітньої послуги на одну дитину на місяць можна включити суму, яка компенсувала б непередбачувані видатки, приміром 5%.

І надходження, і видатки у зв’язку з наданням додаткових освітніх послуг відображають у кошторисі дошкільного навчального закладу.

Більше можливостей ефективно використовувати кошти від надання додаткових освітніх послуг матимете за автономії дошкільного закладу.

logo