Проводимо інструктажі з питань охорони праці з працівниками дошкільних закладів

21 вересня 2016
18860
Середній бал: 5 із 5

Працівники навчальних закладів повинні проходити інструктажі з питань охорони праці. Розглянемо особливості їх проведення та оформлення результатів у журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці

Основним нормативно-правовим актом, що висуває вимоги до організації та проведення інструктажів з питань ОП, є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Спеціальним нормативно-правовим документом, що регулює питання проведення інструктажів з питань ОП з працівниками галузі освіти, є Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (далі — Положення № 304).

Єдину систему організації роботи з ОП, а також обов’язки керівників навчальних закладів та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників визначено у Положенні про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 (далі — Положення № 563).

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці

Пунктом 3.1 Положення № 304 передбачено, що під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники установ та закладів освіти проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань ОП, надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварій.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірку знань працівників з питань ОП покладається на керівника установи та закладу освіти (п. 3.22 Положення № 304).

Контроль за проведенням інструктажів здійснюють Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та районні (міські) управління освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (пп. 3.2.18 розділу 3 Положення № 563).

Порядок проведення інструктажів з питань ОП з працівниками навчальних закладів визначено у розділі 5 «Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» Положення № 304.

Порядок проведення інструктажів з питань ОП має бути визначений в окремому розділі локального Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці, розробленому в навчальному закладі та затвердженому його керівником.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань ОП, не допускають до роботи. Працівники, які суміщають професії (посади), проходять інструктажі з питань ОП як за основною професією (посадою), так і за професією (посадою) за сумісництвом.


Інструктажі з питань ОП на робочому місці завершують перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила такі інструктажі (безпосереднім керівником робіт).

Перелік основних питань для проведення вступного інструктажу

За незадовільних результататів перевірки знань протягом 10-ти днів додатково проводять відповідний інструктаж і повторну перевірку знань працівника. Якщо результати задовільні — у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ставлять свої підписи безпосередній керівник робіт та проінструктований працівник.

З огляду на характер і час проведення розрізняють види інструктажів з питань охорони праці, визначаючи періодичність їх проведення.

Оформлення результатів інструктажів з питань охорони праці

Запис про проведення вступного інструктажу роблять у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників. Його зберігає служба охорони праці або відповідальний працівник.

Після проведення вступного інструктажу особа, яка провела інструктаж, та проінструктований працівник ставлять свої підписи у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників.

Оформлення записів у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників

Також роблять відповідні відмітки у наказі про прийняття працівника на роботу.

Приклад оформлення відмітки про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття працівника на роботу

Нормативно-правовими документами не визначено форму та порядок внесення відмітки про проведення вступного інструктажу до наказу про прийняття працівника на роботу. Тому це питання у навчальному закладі мають врегулювати самостійно.

Наприклад, особа, відповідальна за проведення вступного інструктажу, може зробити відмітку на зворотному боці наказу про прийняття працівника на роботу, оформленому на бланку типової форми № П-1, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489.

Варіант 1. Можна внести запис від руки:

18.09.2016. Вступний інструктаж з питань охорони праці проведено.
Фахівець з охорони праці         Тебешко            М. І. Тебешко

Варіант 2. Можна оформити таку відмітку у вигляді таблиці.

Так само оформлюють відмітку про проходження вступного інструктажу і в наказі про прийняття працівника на роботу, підготовленому за формою, відмінною від типової. У цьому випадку відмітку можна розмістити як на зворотному боці наказу, так і на лицьовому — нижче реквізитів «Підпис» та «Відмітка про ознайомлення з наказом» (за наявності вільного місця).

На відміну від вступного інструктажу, інструктажі з питань ОП на робочому місці — первинний, повторний, позаплановий, цільовий — проводить не фахівець з охорони праці навчального закладу, а безпосередній керівник робіт працівника. Тому саме він вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Оформлення записів у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці зберігають у кожному структурному підрозділі навчального закладу, де є працівники, з якими необхідно проводити інструктажі з питань ОП на робочому місці.

logo