Кількість штатних одиниць вихователів у малокомплектному дошкільному навчальному закладі

27 вересня 2016
4768
Середній бал: 5 із 5

У сільському дошкільному навчальному закладі функціонує дві різновікові групи для дітей віком від півтора до шести років. За списком у закладі — 50 дітей. Відкрити ще одну групу немає можливості. Дошкільний заклад працює 5 днів на тиждень з 11-годинним перебуванням у ньому дітей. Яка кількість штатних одиниць вихователів має бути?

Норми щодо комплектування груп дошкільного навчального закладу визначені статтею 14 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (далі — Закон № 2628).

Відповідно до неї групи в дошкільному закладі комплектують зокрема й за віковими ознаками.

Кількість дітей у групах

Наповнюваність груп має становити для дітей віком:

  • від одного до трьох років — до 15 осіб
  • від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб.

Натомість кількість дітей у різновікових групах має бути до 15 осіб, а з короткотривалим перебуванням дітей — до 10 осіб.

Окрім того, стаття 14 Закону № 2628 дає право засновникові (власнику) дошкільного закладу:

  • встановлювати меншу наповнюваність груп
  • визначати кількість дітей у групах сільських ДНЗ залежно від демографічної ситуації.

Права встановлювати у групах більшу, ніж затверджено, чисельність дітей законом не надано. Отож якщо у закладі 50 дітей різного віку, то мають функціонувати не менше трьох груп.

Штатний розпис дошкільного навчального закладу визначають відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи), з розрахунку щонайменше трьох груп.

Кількість штатних одиниць вихователів

Штатну чисельність вихователів і помічників вихователів визначають за режиму перебування дітей у групах протягом 4-х, 9-ти, 10,5-х, 12-ти та 24-х год.

З огляду на пункт 2 Типових штатних нормативів у дошкільних закладах чи окремих групах може бути встановлений гнучкий режим роботи, що передбачає, зокрема, організацію різнотривалого перебування дітей.

Визначаючи кількість штатних посад вихователів, слід враховувати, що:

  • тарифній ставці вихователя групи загального типу відповідає норма педагогічного навантаження 30 год. на тиждень
  • для передачі зміни вихователями передбачається додатково 20 хв. щодня.

У спільному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18.01.2011 № 1/9-114, № 02-8/100 зазначено, що у штатному розписі одногруповго та двогрупового дошкільного навчального закладу кількість штатних посад вихователя визначається за встановленими нормативами з огляду на:

  • режим роботи дошкільного закладу (5-ти чи 6-денний)
  • тривалість перебування дітей у групі (наприклад, 9 год. чи 12 год.).

Складаючи графік роботи та встановлюючи відповідно до нього обсяг педагогічного навантаження конкретному вихователеві, необхідно виходити з фактичного часу роботи, ураховуючи те, що:

  • завідувач дошкільного закладу має відпрацювати щодня по 3 год. у групі з дітьми
  • на передачу зміни вихователям відведено 20 хв., або 0,33 год., кожного дня.

Розглянемо на прикладі, як визначати кількість посад вихователів.

Приклад обчислення кількості посад вихователів в одногруповому дошкільному навчальному закладі

За умови режиму роботи групи 9 год. щодня протягом 5-ти днів тривалість перебування дітей у закладі складає 45 год. на тиждень.

Завідувач закладу має відпрацювати з групою дітей 15 год. на тиждень.

Отож тривалість роботи вихователя становитиме 30 год. на тиждень (45 год. – 15 год.).

Оскільки на передачу зміни протягом тижня вихователь витрачатиме ще 1,67 год. (20 хв. ÷ 60 хв. × 5 днів), то загальна тривалість робочого часу вихователя складатиме 31,67 год. на тиждень, що відповідає 1,06 одиниці посади (31,67 год. ÷ 30 год.).

Віднедавна керівникам дошкільних навчальних закладів надано право змінювати штати або вводити посади, не передбачені типовими штатними нормативами. Дізнайтеся, як правильно скористатися таким правом.

logo